Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το πρώτο αμιγές Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (Π.Δ. 377/16-6-89, ΦΕΚ 166Α΄).

Αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, για το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Aίτηση – Δήλωση Κατεύθυνσης

 
Για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας,του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας,
του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ
 
 
 
για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Δενδροκομίας και Αμπελουργίας του
Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών,
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα 01/9/2024 έως 31/8/2025

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση


 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα 01/9/2024 έως 31/8/2025

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας του Τομέα
Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής του Γ.Π.Α.
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της  Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της  Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της  Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2024 έως 31-8-2025

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ ΑΕΙ- π. ΤΕΙ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 


 

  1. «Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό (Call 2022))» αρ.πρωτ. 6/11-04-2024 και
  2. «Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό (Call 2022)» αρ.πρωτ. 7/11-04-2024

 

Απόσπασμα Πρακτικών της πρόσκλησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής


Εγγραφές επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδημ. έτους 2023-2024

(1) Αίτηση Εγγραφής

(2) Υπεύθυνη Δήλωση


Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25)

Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25)


1. «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»,

2. Αίτηση υποψηφιότητας  


Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24

Πρόγραμμα - Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 

Πρωτοετείς 2023 - 2024 από μετεγγραφή ή μετακίνηση_ Ηλεκτρονική Εγγραφή

Ανακοίνωση χορήγησης βραβείων αριστείας από το ΙΚΥ σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2022- 2023


«Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων  Μετεγγραφής ακαδ. έτους 2023-2024 »

«Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών »                                                                                                                 


 «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» -Εγγραφή των εισαγομένων

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 – Δικαιολογητικά

Αίτηση έγγραφής


Χρηματικά Βραβεία από την Εστία Ναυτικών, για την επίδοση των φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2023-2024_ Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Εγγραφής και Ταυτοποίηση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eregister.aua.gr

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024

Ηλεκτρονικές εγγραφές επιτυχόντων 2023 

Εγγραφές των εισαγομένων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών- Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός ΕΕ) και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-
μελών της Ε.Ε, για το ακαδ. έτος 2023-2024
με Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας. 

Αίτηση Εγγραφής


«Δήλωση Μαθημάτων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2022-2023»

Διαπιστωτική Πράξη - «Εκλογή εκπροσώπου των μελών της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024»

Διαπιστωτική Πράξη - Εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α.  για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ ΑΕΙ- π. ΤΕΙ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

«Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας στο εξωτερικό (BIP) κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24)»


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αίτηση Δήλωσης Επιλογής Κατεύθυνσης του ακαδ. έτους 2023-2024

Ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων – ΕΑΡΙΝΟ  εξάμηνο  2022-23


ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΟΜΕΩΝ-ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΟΜΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΟΜΕΩΝ-ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΟΜΕΩΝ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΟΜΕΩΝ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025
και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025
και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Δενδροκομίας και Αμπελουργίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025
και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025
και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α.
για το χρονικό διάστημα από 1-09-2023 έως 31-08-2025
και 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Προκήρυξη

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

για το χρονικό διάστημα 1/9/2023 έως 31/8/2024

Αίτηση

Προκήρυξη


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης

του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της  Σχολής Επιστημών των Φυτών, του ΓΠΑ

για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

Αίτηση

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης

του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της  Σχολής Επιστημών των Φυτών, του ΓΠΑ

για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

Αίτηση

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση
 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

Αίτηση

Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση


Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το χειμερινό εξάμηνο (ακαδημαϊκό έτους 2023-24)

Εγγραφές επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-2023

Αίτηση Εγγραφής 

Υπεύθυνη Δήλωση


Ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων – χειμερινό  εξάμηνο  2022-23

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 - Πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής

Πρωτοετείς ακαδ. έτους 2022-2023 από Μετεγγραφή ή Μετακίνηση - Ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eregister.aua.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Αίτηση Συμμετοχής στην Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Μητρώο της ΕΘΑΕΕ

Υπόδειγμα_ Βεβαίωσης Γραμματείας Τμήματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

ΑΙΤΗΣΗ


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2022-2023_ Ηλεκτρονική Εγγραφή 

Εγγραφές των εισαγομένων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών- Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός ΕΕ) και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών- μελών της Ε.Ε, για το ακαδ. έτος 2022-2023

Αίτηση Εγγραφής

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023_ ΑΕΙ- π.ΤΕΙ

Ηλεκτρονικές εγγραφές επιτυχόντων 2022

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Δενδροκομίας και Αμπελουργίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του Τμήματος Ε.Φ.Π.

Aνακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Δενδροκομίας-Αμεπλουργίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Ε.Φ.Π.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος 

Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα  Βοτανικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στη Γενική Συνέλευση Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τομέα ΚΚ_ΑΑΤ στην ΓΣ Τμήματος ΕΦΠ

Ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων – εαρινό εξάμηνο  2021-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2022


Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών:
- αλλαγή υλικού εκτύπωσης πτυχίων
- αίτηση ορκωμοσίας ( word και pdf )


Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

Αίτηση Υποβολής 


Εγγραφή των επιτυχόντων από Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022

 Αίτηση 

Υπεύθυνη Δήλωση


Ολοκλήρωση εγγραφής και παραλαβή προσωπικών κωδικών για τους φοιτητές από μετεγγραφή-μετακίνηση 2021 – 2022

Υποβολή δικαιολογητικών Μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών μετεγγραφής στο Τμήμα

Κατατακτηρίων εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ορισμός Υπευθύνων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID -19 στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γ.Π.Α..

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γ.Π.Α..

Εγγραφές Πρωτοετών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2021-2022 _Ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eregister.aua.gr

Εγγραφές των εισαγομένων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών- μελών της Ε.Ε

Αίτηση Εγγραφής

Προθεσμία


Εκλογικός Κατάλογος Μελών Ε.ΔΙ.Π. Τομέων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής», ακαδ. Έτους  2021-2022

Πρωτοετείς 2021-2022, Ηλεκτρονική εγγραφή στο ΓΠΑ

Aνακοίνωση για εγγραφή επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις Ακ. έτους2021- 2022

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση


Κατεύθυνση 9ου Εξαμήνου

Αίτηση


Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΦΕΚ


Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό (χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ):

  1. Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών
  2. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών

Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021                                                                             (εξάμηνο  εγγραφής-εξεταζόμενα μαθήματα-διδακτέα ύλη-ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

 
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/20 ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 6/10/20.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΝΟΥΝ O,ΤΙ EIΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ NA ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (E-CLASS, MS-TEAMS).
 
ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Ανακοίνωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών - Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση

Ανακοίνωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών 2020-2021

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 20-21- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καταστάσεις φοιτητών Κατευθύνσεων 9ου Εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021:

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ  
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος ΕΦΠ  

Δήλωση Κατεύθυνσης 9ου Εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021

Αίτηση

 

Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογής Διευθυντή Τομέα ΚΚΑΑΤ

 

Oρισμός Εφορευτικών Επιτροπών για Εκλογές Διευθυντών Τομέων ΕΦΠ


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ

Παράταση ηλεκτρονικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Διαδικασία Αίτησης - Έκδοσης - Παραλαβής Πιστοποιητικών Πτυχιούχων Γ.Π.Α.

Eγγραφές επιτυχόντων Κατατακτηρίων εξετάσεων Ακ. Έτους 2019-2020

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων, Ακαδ. Έτους 2019-20

Πρωτοετείς 2019-2020 από μετεγγραφή

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής, Ακαδ. Έτους 2019-20

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-20

Ορισμός Συμβούλων σπουδών

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Eπαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας απο νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού γιά το ακαδημαϊκέ έτος 2019 – 2020 αρ. πρωτ. 26927/2019


Ανακοίνωση Πρωτοετείς 2019-2020


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 Αρ. Πρωτ. 23004/2019


Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020


Kατευθύνσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20


Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Συλλόγων ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ του Τμήματος


ΕΤΕΠ Προκήρυξη Εκλογών ΕΦΠ

ΕΔΙΠ Προκήρυξη Εκλογών ΕΦΠ

Δήλωση κατεύθυνσης 9ου εξαμήνου Ακ. Έτους 2019-2020

Τομέας Κηπευτικών Συγκρότηση 3 μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Φυτοπροστασίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Βοτανικής Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Γεωργίας Συγκρότηση 3μελούς 2019

Τομέας Δενδροκομίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής