Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το πρώτο αμιγές Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (Π.Δ. 377/16-6-89, ΦΕΚ 166Α΄).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 

 

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ορισμός Υπευθύνων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID -19 στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γ.Π.Α..

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Φυτών, του Γ.Π.Α..

Εγγραφές Πρωτοετών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2021-2022 _Ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eregister.aua.gr

Εγγραφές των εισαγομένων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών- μελών της Ε.Ε

Αίτηση Εγγραφής

Προθεσμία


Εκλογικός Κατάλογος Μελών Ε.ΔΙ.Π. Τομέων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής», ακαδ. Έτους  2021-2022

Πρωτοετείς 2021-2022, Ηλεκτρονική εγγραφή στο ΓΠΑ

Aνακοίνωση για εγγραφή επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις Ακ. έτους2021- 2022

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση


Κατεύθυνση 9ου Εξαμήνου

Αίτηση


Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΦΕΚ


Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό (χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ):

  1. Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών
  2. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Αίτηση Κατάθεσης Δικαιολογητικών

Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021                                                                             (εξάμηνο  εγγραφής-εξεταζόμενα μαθήματα-διδακτέα ύλη-ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

 
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10/20 ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 6/10/20.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΝΟΥΝ O,ΤΙ EIΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ NA ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (E-CLASS, MS-TEAMS).
 
ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Ανακοίνωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών - Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση

Ανακοίνωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών 2020-2021

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 20-21- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καταστάσεις φοιτητών Κατευθύνσεων 9ου Εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021:

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ  
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος ΕΦΠ  

Δήλωση Κατεύθυνσης 9ου Εξαμήνου Aκαδ. Έτους 2020-2021

Αίτηση

 

Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογής Διευθυντή Τομέα ΚΚΑΑΤ

 

Oρισμός Εφορευτικών Επιτροπών για Εκλογές Διευθυντών Τομέων ΕΦΠ


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ

Παράταση ηλεκτρονικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Διαδικασία Αίτησης - Έκδοσης - Παραλαβής Πιστοποιητικών Πτυχιούχων Γ.Π.Α.

Eγγραφές επιτυχόντων Κατατακτηρίων εξετάσεων Ακ. Έτους 2019-2020

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων, Ακαδ. Έτους 2019-20

Πρωτοετείς 2019-2020 από μετεγγραφή

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής, Ακαδ. Έτους 2019-20

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-20

Ορισμός Συμβούλων σπουδών

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Eπαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας απο νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού γιά το ακαδημαϊκέ έτος 2019 – 2020 αρ. πρωτ. 26927/2019


Ανακοίνωση Πρωτοετείς 2019-2020


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 Αρ. Πρωτ. 23004/2019


Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020


Kατευθύνσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20


Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Συλλόγων ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ του Τμήματος


ΕΤΕΠ Προκήρυξη Εκλογών ΕΦΠ

ΕΔΙΠ Προκήρυξη Εκλογών ΕΦΠ

Δήλωση κατεύθυνσης 9ου εξαμήνου Ακ. Έτους 2019-2020

Τομέας Κηπευτικών Συγκρότηση 3 μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Φυτοπροστασίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Βοτανικής Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Γεωργίας Συγκρότηση 3μελούς 2019

Τομέας Δενδροκομίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομἐα Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Ανθοκομίας 2019

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Βοτανικής & Μικροβιολογίας 2019

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Γεωργίας Βελτίωσης Μετεωρολογίας 2019

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα & Αμπελουργίας 2019