Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το πρώτο αμιγές Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (Π.Δ. 377/16-6-89, ΦΕΚ 166Α΄).


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017

  1. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
  2. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Γεωργία και Βελτίωση Φυτών" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
  3. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Δενδροκομία και Αμπελουργία" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
  4. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Κηπευτικές Καλλιέργειες" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
  5. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Φυτοπροστασία και Περιβάλλον" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 09933/31-05-2016

Προκήρυξη Προεδρικών Εκλογών Τμήματος 2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 07899/31-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 07899/31-05-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 06394/27-04-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

EΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015-16

Πρόγραμμα κατακτηρίων εξετάσεων ΕΦΠ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2015 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

------------------------

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΡΧ. ΤΟΠΙΟΥ


  ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών