Αρχική

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το πρώτο αμιγές Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στην Ελλάδα και ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (Π.Δ. 377/16-6-89, ΦΕΚ 166Α΄).

 


Ηλεκτρονική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 2020

Διαδικασία Αίτησης - Έκδοσης - Παραλαβής Πιστοποιητικών Πτυχιούχων Γ.Π.Α.

Eγγραφές επιτυχόντων Κατατακτηρίων εξετάσεων Ακ. Έτους 2019-2020

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων, Ακαδ. Έτους 2019-20

Πρωτοετείς 2019-2020 από μετεγγραφή

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής, Ακαδ. Έτους 2019-20

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-20

Ορισμός Συμβούλων σπουδών

Β4.  Κανονισμός ΠΠΣ Τμήματος ΕΦΠ _30-09-2019

 

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Eπαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας απο νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού γιά το ακαδημαϊκέ έτος 2019 – 2020 αρ. πρωτ. 26927/2019


Ανακοίνωση Πρωτοετείς 2019-2020


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 Αρ. Πρωτ. 23004/2019


Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020


Kατευθύνσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20


Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Συλλόγων ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ του Τμήματος


ΕΤΕΠ Προκήρυξη Εκλογών ΕΦΠ

ΕΔΙΠ Προκήρυξη Εκλογών ΕΦΠ

Δήλωση κατεύθυνσης 9ου εξαμήνου Ακ. Έτους 2019-2020

Τομέας Κηπευτικών Συγκρότηση 3 μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Φυτοπροστασίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Βοτανικής Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Τομέας Γεωργίας Συγκρότηση 3μελούς 2019

Τομέας Δενδροκομίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομἐα Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών Ανθοκομίας 2019

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Βοτανικής & Μικροβιολογίας 2019

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα Γεωργίας Βελτίωσης Μετεωρολογίας 2019

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντή Τομέα & Αμπελουργίας 2019

Νέα παράταση περίοδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Aνακοίνωση για εγγραφή επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις Ακ. έτους 2018-19

Εκλογή εκπροσώπων συλλογικών οργάνων (ΕΤΕΠ)

Ημερομηνία εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. 

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ορθη επανάληψη)

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων Ακ. Έτους 2018-2019

Ανακοίνωση εγγραφής δικαιούχων μετεγγραφής Ακ. Έτους 2018-2019

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΤΕΠ)

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΔΙΠ)

Ανακοίνωση κατατακτηρίων  εξετάσεων  Ακ. έτους 2018-19  

Ανακοίνωση εγγραφής δικαιούχων μετεγγραφής Ακαδ. Έτους 2018-2019

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών Ακ. Έτους 2018

Ημερομηνίες Εγγραφής Πρωτοετών φοιτητών Ακ. έτους 2018

Aνακοίνωση για νεοεισαχθέντες φοιτητές

Κατηγορία εγγραφής Α/ετών χωρίς ΑΜΚΑ


 

Συγκροτήσεις Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ε.Φ.Π.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ


Kατευθύνσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19


Προκήρυξη Εκλογών Για Διευθυντή Τομέα Γεωργίας Βελτίωσης Μετεωρολογίας

Προκήρυξη Εκλογών Για Διευθυντή Τομέα Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

Προκήρυξη Εκλογών Για Διευθυντή Τομέα Κηπευτικών  Ανθοκομίας

Προκήρυξη Εκλογών Για Διευθυντή Τομέα Βοτανικής & Μικροβιολογίας

Προκήρυξη Εκλογών Για Διευθυντή Τομέα Δενδροκομίας & Αμπελουργίας


 

12492/31-07-2018 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΓΠΑ»


Δήλωση κατεύθυνσης 9ου εξαμήνου


«Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για θητεία από 1-09-2018 έως 31-08-2020»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για θητεία από 1-09-2018 έως 31-08-2020


Ανακοίνωση για εκπρόθεσμες ανανεώσεις εγγραφής

Εγγραφές Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. έτους 2017-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρότασης Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας: αρ. πρωτ. 1302/31.01.2018


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρότασης Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας: αρ. πρωτ. 12946/22.12.2017


Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2017-18


Αποτελέσματα ΕΔΙΠ Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία Εγγραφής Πρωτοετών


Για τους Πρωτοετείς φοιτητές Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 1. Κατάσταση φοιτητών κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 2017-18
 2. Κατάσταση φοιτητών κατεύθυνσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου 2017-18
 3. Κατάσταση φοιτητών κατεύθυνσης Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών 2017-18
 4. Κατάσταση φοιτητών κατεύθυνσης Δενδροκομίας και Αμπελουργίας 2017-18
 5. Κατάσταση φοιτητών κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Φυσιολογία φυτών 2017-18
 6. Κατάσταση φοιτητών κατεύθυνσης Κηπευτικών Καλλιεργειών 2017-18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοίνωση Πρακτικής Εξάσκησης Ακ.έτους 2016-2017

Πρόσληση για Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας με Αρ Πρωτ. 939/09-02-2017

Εγγραφές Επιτυχόντων Κατατακτηρίων εξετάσεων

 
 
 
 

Ανακοίνωση Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017

 

 1. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
 2. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Γεωργία και Βελτίωση Φυτών" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
 3. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Δενδροκομία και Αμπελουργία" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
 4. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Κηπευτικές Καλλιέργειες" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17
 5. Κατανομή φοιτητών στην κατεύθυνση "Φυτοπροστασία και Περιβάλλον" του 9ου εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 09933/31-05-2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 07899/31-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 07899/31-05-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 06394/27-04-2016
 

Μείωση κομίστρου στις υπεραστικές μετακινήσεις των φοιτητών