Αρχική

Γεράσιμος Αράπης

Καθηγητής
Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
2105294465
2105294462
mani@aua.gr
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Γεωργική Οικοτοξικολογία (9ο εξαμ.) Προπτυχιακό Επιλογής
Οικολογία & Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος (9ο εξαμ.) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αστική και Περιαστική Οικολογία Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Οικοτοξικολογίας Μεταπτυχιακό Επιλογής