Αρχική

Ιωάννης Τσίρος

Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
2105294231
2105294214
itsiros@aua.gr
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό