Αρχική

Παναγιώτα Παπαστυλιανού

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294488
2105294482

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Προσαρμοστικότητα και τεχνική καλλιέργειας των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

 • Νέες καλλιέργειας, καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (ψευδοσιτηρά, ελαιούχα, κλωστικά φυτά, αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά).

 • Σποροπαραγωγή. Χειρισμοί βελτίωσης φυτρωτικόττας και ευρωστίας.

 • Μελέτη της γεωργικής ποικιλομορφίας. Εγχώριοι πληθυσμοί αροτραίων καλλιεργειών.

 • Αλληλεπιδράσεις ζιζανίων και καλλιεργειών.

Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Παραγωγή & Τεχνολογία Πολ/κου Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Γεωργία IV Προπτυχιακό Επιλογής
 • NEW AGRICULTURE FOR A NEW GENERATION: RECHARGING YOUTH TO REVITALIZE THE AGRICULTURE & FOOD SECTOR OF THE GREEK ECONOMY “Sustainable Production of Legumes”. Διάρκεια προγράμματος 2018-2019.
 •  «Αξιοποίηση της βιομηχανικής κάνναβης (Cannabis sativa L.) για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων φαρμακευτικών και κοσμετολογικών προϊόντων» «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Διάρκεια προγράμματος 2019-2021.
 • NEW AGRICULTURE FOR A NEW GENERATION: RECHARGING YOUTH TO REVITALIZE THE AGRICULTURE & FOOD SECTOR OF THE GREEK ECONOMY “Propagation material for ornamentals, vegetables, crops, trees”. Διάρκεια προγράμματος 2019-2020.
 • «Ψυχανθή – Legumes4Protein» «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Διάρκεια προγράμματος 2019-2021.
 • ‘Stepping-up IPM decision support for crop protection (IPM decisions)’ (Horizon 2020). Διάρκεια προγράμματος 2019-2024.
 • Travlos I., P. Papastylianou, A. Alexos, P. Kanatas, D. Bilalis, A. Tsekoura, I. Kakabouki, N. Cheimona (2019). Changes of Weed Flora due to Nitrogen Addition in Sunflower. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 47(4):1337-1339.  
 • Kakabouki I., I. Roussis, P. Papastylianou, P. Kanatas, D. Hela, N. Katsenios, F. Fuentes (2019). Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 47(4): 1025-1036.
 • Kakabouki I., I. Roussis, D. Hela, P. Papastylianou, A. Folina, D. Bilalis (2019). Root growth dynamics and productivity of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in response to fertilization and soil tillage. Folia Horticulturae, 31(2): 285-299.
 • Travlos I., I. Gazoulis, P. Kanatas, A. Tsekoura, S. Zannopoulos, P. Papastylianou (2020). Key factors affecting weed seeds’ germination, weed emergence and their possible role for the efficacy of false seedbed technique as weed management practice. Frontiers in Agronomy, section Weed Management. doi.org/10.3389/fagro.2020.00001.
 • Kanatas P., I. Travlos, P. Papastylianou, I. Gazoulis, I. Kakabouki, A. Tsekoura (2020). Yield, Quality and Weed Control in Soybean Crop as Affected by Several Cultural and Weed Management Practices. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 47(4): 1025-1036.
 • Kakabouki, I., A. Tzanidaki, A. Folina, I. Roussis, E. Tsiplakou, P. Papastylianou, P. Kanatas, D.J. Bilalis. (2020). Teff (Eragrostis teff (Zucc.) Trotter) fodder yield and quality as effected by cutting frequency. Agronomy Research 18(2): 422-431.
 • Travlos, I., A. Tataridas, P. Kanatas, I. Kakabouki, P. Papastylianou (2020). Weed management in soybean with a special focus on the control of purple nutsedge (Cyperus rotundus). Agronomy Research 18(2): 595-602.