Αρχική

Τίτλος: Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Παναγιώτα Παπαστυλιανού
2
Εργαστήριο Γεωργίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Βιολογία σπόρων

1.      Ανάπτυξη σπόρων: Σύνθεση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών ουσιών. Επίδραση της θρέψης του φυτού στην ποιότητα των σπόρων. Επίδραση αυξητικών παραγόντων στην ανάπτυξη των σπόρων. Επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των σπόρων.

2.      Λήθαργος σπόρων: Είδη ληθάργου. Επίδραση αυξητικών παραγόντων στον λήθαργο τω σπόρων. Εποχιακός και περιβαλλοντικός λήθαργος.

3.      Ευρωστία σπόρων και φύτρωμα: Μεταβολές κατά την αποθήκευση. Επίδραση ενδογενών παραγόντων στη βιωσιμότητα και την ευρωστία των σπόρων. Βιοχημικές μεταβολές κατά το φύτρωμα. Επιδράσεις φωτοπεριόδου και φυτοχρώματος στο φύτρωμα. Επιδράσεις του εδαφικού περιβάλλοντος στο φύτρωμα. Βελτίωση συμπεριφοράς των σπόρων.

Τεχνολογία σπόρων

1.      Σχεδίαση παραγωγής και συγκομιδής σπόρων.

2.      Αποξήρανση και επεξεργασία σπόρων.

3.      Αποθήκευση και συσκευασία.

4.      Ποιοτικός έλεγχος σπόρων.

5.      Προστασία σπόρων.

 

Εμπορία σπόρων

1.      Ο ρόλος της εμπορίας.

2.      Προσφορά και ζήτηση.

3.      Οργανισμοί σπόρων (προώθηση – διάθεση – ανάπτυξη).

4.      Εμπορικά δίκτυα (δομή – σχεδίαση – τιμές – πιστώσεις – τεχνική υποστήριξη).

5.      Κυβερνητική πολιτική και υπηρεσίες.

6.      Ελληνική και διεθνής νομοθεσία σπόρων σποράς (πιστοποίηση σπόρων, προδιαγραφές σπόρων).