Αρχική

Τίτλος: Παραγωγή & Τεχνολογία Πολ/κου Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας

Παναγιώτα Παπαστυλιανού
5
9
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Σημασία σποροπαραγωγής. Διαδικασίες δημιουργίας σπόρου σποράς. Καλλιέργειες σποροπαραγωγής. Κανονισμοί αποδοχής ποικιλιών. Έλεγχος και πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού. Κοινοτικό καθεστώς σποροπαραγωγής. Μηχανικές ζημιές σπόρων. Καθαρισμός και διαλογή σπόρων. Δειγματοληψία, αναλύσεις και προσδιορισμοί ποιοτικής κατάταξης σπόρων. Λήθαργος. Βιωσιμότητα και διατήρηση βλαστικής ικανότητας. Ευρωστία, εκτίμηση φυταρίων.