Αρχική
Εικόνα: Αντώνιος            Τσαγκαράκης

Αντώνιος Τσαγκαράκης

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
2105294578
2105294572

Ο Δρ. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε το 1ο Λύκειο Άνω Καλαμακίου και επέτυχε στις πανελλήνιες εξετάσεις το 1993 στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τότε Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών), από όπου και αποφοίτησε τον Μάρτιο του 1999. Το ίδιο έτος επέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1ου Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γ.Π.Α. με τίτλο «Επιστήμη Και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου», στην κατεύθυνση «Φυτοπροστασία και Περιβάλλον». Εκπόνησε μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Παρασιτοειδή του Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) και η σχετική τους αφθονία σε τρία είδη εσπεριδοειδών» στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας του Γ.Π.Α., με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Διονύσιο Λυκουρέση. Έλαβε το Μ.Δ.Ε. τον Μάρτιο του 2001. Με την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας (Μάρτιος 2001 – Ιούλιος 2002, στις Ειδικές Δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού) διορίστηκε ως Γεωπόνος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο Τμήμα ΕΦΠ του Γ.Π.Α.. Το 2004 έγινε δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας του Γ.Π.Α., με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Εμμανουήλ και θέμα «Παρουσία και εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων και του νηματώδους Tylenchulus semipenetrans σε εσπεριδοειδή». Τον Νοέμβριο του 2007 εξετάστηκε με επιτυχία στο διδακτορικό του και αναγορεύτηκε Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών.

Τον Φεβρουάριο του 2008 του χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια, αφότου έγινε αποδεκτός ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Associate) στο University of Florida των Η.Π.Α. Εκεί παρέμεινε έως τον Αύγουστο του 2010, διεξάγοντας έρευνα πάνω στην Ασιατική Ψύλλα των Εσπεριδοειδών, Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) (αλληλεπίδραση φυτού – ξενιστή, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, καταγραφές Electronic Penetration Graph κ.α.). Η συνεργασία του με το εν λόγω Πανεπιστήμιο συνεχίζεται και μετά την επιστροφή του από τις Η.Π.Α., ως Visiting Research Fellow.

Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στις Η.Π.Α., ενώ έχει εργαστεί ως ερευνητής σε αντίστοιχα προγράμματα στις Η.Π.Α. και την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής, μετά από πρόσκληση, σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι μέλος των παρακάτω επιστημονικών ομάδων: Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Entomological Society of America, Hemiptera Feeding Study Group του ESA, Florida Entomological Society, IOBC/WPRS, Ελληνικής Μελισσοκομικής Εταιρείας.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά και περιλήψεις διεθνών και ελληνικών συνεδρίων και έχει υπάρξει κριτής εργασιών προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει διδάξει στο σεμινάριο του Γ.Π.Α. με τίτλο «Επιβλαβή έντομα – ακάρεα – τρωκτικά και άλλοι οργανισμοί σε κατοικημένους χώρους – Εντομοκτονίες, Μυοκτονίες, Απολυμάνσεις». Σε σεμινάρια εκτός Γ.Π.Α., έχει διδάξει ή διδάσκει στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) με αντικείμενο «Μελισσοκομία» (1200 ώρες) και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΠΙΨΥ), σε άτομα με Σχιζοφρένεια, Νοητική Στέρηση και Συνοδές Ψυχικές Διαταραχές (78 ώρες).

 • “Strategies to minimize growth flushes of mature citrus trees with pruning practices and plant growth regulators to reduce psyllid feeding” (University of Florida, 2009-2010, co- Principal Investigator)
 • “Effects of nutrition and host plant on biology and behavior of the Asian citrus psyllid and implications for managing psyllid populations” (University of Florida, 2009-2010, co- Principal Investigator)
 • «Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση του Φυλλορύκτη των εσπεριδοειδών» (Γ.Π.Α., 1997-2000, Επιστημονικός Συνεργάτης).
 • «Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του εντόμου Panaxia quadripunctaria» (Γ.Π.Α. 2000-2001, Επιστημονικός Συνεργάτης).
 • «Παρακολούθηση και έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος» (Γ.Π.Α. 2005-2008, Επιστημονικός Συνεργάτης)
 • "Resistance and cross-resistance development potential in Asian citrus psyllid to insecticides and its impact on psyllid management" (University of Florida, 2008, Investigator)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

Lykouressis D., Perdikis D. and Tsagkarakis A. 2000. Polyphagous mirids in Greece: Host plants and abundance in traps placed in some crops. Bollettino del Laboratorio di Entomologia Αgraria Filippo Silvestri 56: 57-68.

Tsagkarakis, A.E. and N.G. Emmanouel. 2006. Presence of Donacia (Donaciella) cinerea Herbst (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) on Typha sp. in Greece. Annals of the Benaki Phytopathological Institute, (N.S.) 20: 120-124.

Tsagkarakis, A.E. and Μ.Ε. Rogers. 2010. Suitability of ‘Cleopatra’ mandarin as a host plant for Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae). Florida Entomologist, 93: 451-453.

Tsagkarakis, Α.Ε, N.G. Emmanouel, H.N. Panou, E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. Composition and seasonal abundance of mites associated with citrus in Greece. Int. J. Acarology 37 (Sup.1): 252-259

Kalaitzaki, A.P., A.E. Tsagkarakis and D.P. Lykouressis. 2011. Population dynamics of Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) and its parasitoids in south Greece. Entomologia Hellenica 20: 21-34..

Tsagkarakis, A.E., D.Ch. Perdikis and D.P. Lykouressis. 2011. Seasonal abundance and within tree distribution Phyllocnistis citrella Stainton. Entomologia Generalis 33(3)¨165-174.

Tsagkarakis, A.E., N.G. Emmanouil and G.N. Scarakis. 2011. First record of Stenodiplosis sorghicola (Coquillett) (Diptera: Cecidomyiidae) on sorghum in Greece. Entomologia Hellenica 20: 48-52.

Tsagkarakis, A.E., T.E. Spann and M.E. Rogers. 2012. Effect of Plant Growth Regulators on the fitness of the Asian Citrus Psyllid Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). J. Am. Soc. Hort. Sci. 137(1): 3-10.

 

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Spann, T.M., A.E. Tsagkarakis and J.P. Syvertsen. 2009. Managing Citrus Tree Growth with Hedging and Plant Growth Regulators: Strategies for Reducing Psyllid Feeding and Huanglongbing Infection. 2009 Annual meeting of the Florida State Horticultural and Florida Soil and Crop Science Societies. Jacksonville, Florida, June 7 - 9, 2009. Proc. Fla. State Hort. Soc. 122:161–165.

 

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

Εμμανουήλ, Ν.Γ., Α.Ε. Τσαγκαράκης, Γ.Γ. Πετεινάτος, Χ.Ν. Εμμανουήλ, Φ.Σ. Γκάτζιος, Α.Σ. Αναγνωστόπουλος και Α.Π. Παυλίδης. 2006. Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006, σελ. 309-314..

Αντωνάτος, Σ.Α., Α.Ε. Τσαγκαράκης, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Α.Σ. Αναγνωστόπουλος και Δ.Χ. Νταμπάκης. 2008. Παρουσία και εποχιακή διακύμανση Ορθοπτέρων σε πεδινή και ορεινή περιοχή του Νομού Αττικής. Λιβαδοπονία και προστατευόμενες περιοχές, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008, σελ. 275-280.

 

Περιλήψεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Tsagarakis, Α.E., A.P. Kalaitzaki, D.P. Lykouressis, S.E. Michelakis and V.Z. Alexandrakis. 1999. Presence and impact of introduced and native parasitoids on Phyllocnistis citrella Stainton on Greece. IOBC/WPRS Bull. 22(2): 66.

Tsagarakis, Α.E. and D.P. Lykouressis. 2002. Relative abundance of parasitoids of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella Stainton on three citrus species in Greece. Abstr. VIIth European Congress of Entomology, Thessaloniki 2002, p. 53.

Tsagkarakis A.E. and M.E. Rogers. 2008. Effects of host plant on fitness of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. International Research Conference on Huanglongbing (HLB): Reaching Beyond Boundaries. Orlando, Florida, December 1-5, 2008 (http://www.plantmanagementnetwork.org/proceedings/irchlb/2008/presentations/IRCHLB.6.10.pdf)

Tsagkarakis, A.E., T.M. Spann and M.E. Rogers. 2009. Effects of plant growth regulators on fitness of the Asian citrus psyllid (Diaphorina citri). 2009 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, Indianapolis, Indiana, December 13-16, 2009. (http://esa.confex.com/esa/2009/webprogram/Paper44387.html)

Tsagkarakis, A.E., A.W. Schumann and M.E. Rogers. 2009. Effects of nutrition on the biology of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. 2009 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, Indianapolis, Indiana, December 13-16, 2009. (http://esa.confex.com/esa/2009/webprogram/Paper43957.html)

Spann, T.M., A.E. Tsagkarakis and J.P. Syvertsen. 2009. Prohexadione calcium (Apogee®) reduces growth of container grown citrus rootstock seedlings. 36th Annual Meeting of the Plant Growth Regulation Society of America. Asheville, North Carolina, August 26, 2009.

Rogers, M.E., T.A. Ebert, A.E. Tsagkarakis, P.B. Avery and L.L. Stelinski. Modifying citrus IPM programs post-establishment of the Asian citrus psyllid and citrus greening disease. 92nd Annual meeting of the Florida Entomological Society, Ft. Myers, Florida, July 25 – 28, 2009 (http://www.flaentsoc.org/2009annmeetabstracts.pdf)

Spann, T.M., A.E. Tsagkarakis and J.P. Syvertsen. 2009. Plant Growth Regulators and Hedging to Manage Citrus Tree Growth: A Strategy for Reducing Psyllid Feeding and Huanglongbing Infection. 2009 Annual meeting of the Florida State Horticultural and Florida Soil and Crop Science Societies. Jacksonville, Florida, June 7 - 9, 2009.

Tsagkarakis, A.E., R.H. Serikawa, A.W. Schumann and M.E. Rogers. 2010. Effects of boron on feeding and survival of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. 2010 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, San Diego, California, December 12-15, 2010.

Spann, T.M., A.E. Tsagkarakis and M.E. Rogers. 2010. Effects of Plant Growth Regulators on the Fitness of the Asian Citrus Psyllid. HortScience 45(8):S131. (Abstr.)

Tsagkarakis, A.E., T.M. Spann, and M.E. Rogers. 2010. Effects of the plant growth regulator prohexadione – calcium on survival of the Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri). 2010 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, San Diego, California, December 12-15, 2010.

 

Περιλήψεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

Τσαγκαράκης, Α.Ε., Α.Π. Καλαϊτζάκη, Δ.Π. Λυκουρέσης, Σ.Ε. Μιχελάκης, Β.Ζ. Αλεξανδράκης και Δ.Η. Μπαλωμένου. 1999. Βιολογική Αντιμετώπιση του Φυλλορύκτη των εσπεριδοειδών Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae). Περιλήψεις πρακτικών 8ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Χαλκίδα 1999, σελ. 133.

Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Δ.Π. Λυκουρέσης. 2001. Παρασιτοειδή του Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) και η σχετική αφθονία τους σε τρία είδη εσπεριδοειδών. Περιλήψεις πρακτικών 9ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Ιωάννινα 2001, σελ. 35.

Κουφός, Β., Δ. Λυκουρέσης και Α.Ε. Τσαγκαράκης. 2001. Παρουσία παρασιτοειδών και επίδρασή τους στον πληθυσμό του Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae). Περιλήψεις πρακτικών 9ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Ιωάννινα 2001, σελ. 36.

Τσαγκαράκης, A.E., Α.Π. Καλαϊτζάκη, Δ.Π. Λυκουρέσης, Σ.Ε. Μιχελάκης και Β.Ζ. Αλεξανδράκης. 2003. Παρασιτοειδή του φυλλορύκτη των εσπεριδοειδών Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) σε δύο περιοχές της Ελλάδας. Περιλήψεις πρακτικών 10ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Ηράκλειο 2003, σελ. 46.

Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2005. Μελέτη της αρθροποδοπανίδας σε εσπεριδοειδή. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 69.

Τριανταφύλλου, Δ.Α., Α.Ε. Τσαγκαράκης, Ε.Καραναστάση και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2005. Πληθυσμιακή διακύμανση του Tylenchulus semipenetrans σε εσπεριδοειδή. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 14.

Εμμανουήλ, Ν.Γ., Α.Ε. Τσαγκαράκης, Γ.Γ. Πετεινάτος, Χ.Ν. Εμμανουήλ, Α.Σ. Αναγνωστόπουλος και Α.Π. Παυλίδης. 2005. Παρακολούθηση των αρθροπόδων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών – Προκαταρκτικά πειράματα αντιμετώπισης. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 62.

Γκάτζιος, Φ.Σ., Ε.Σ. Βενάκη, Β.Χ. Γλετζάκη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη ακαρεοπανίδας σε εσπεριδοειδή. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 75.

Τζώρτζη, Ι.Ι., Α.Α. Ταμπάκη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Εποχιακή εμφάνιση και φυσικοί εχθροί του Trioza alacris (Homoptera: Triozidae), νέου εχθρού της Δάφνης του Απόλλωνα. 2005. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 96.

Ηλίας, Α.Σ., Ε.Γ. Κουτσώνης, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Μελέτη μικροαρθροποδοπανίδας σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 73.

Ζαφείρη, Σ.Γ., Π.Σ. Παπανικολάου, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Ε.Β. Καπαξίδη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της μικροαρθροποδοπανίδας σε καλλιέργεια ελιάς. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 74.

Γραμματικάκη, Μ.Ι., Ι.Ε. Πετούση, Ζ.Σ. Τσέλια, Ε.Β. Καπαξίδη, Α.Ε. Τσαγκαράκης, Α. Μπινιάρη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Μελέτη της ακαρεοπανίδας σε διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου. Περιλήψεις πρακτικών 11ου Πανελ. Εντομολ. Συνεδρίου, Καρδίτσα 2005, σελ. 61.

Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2007. Η παρουσία του Marchalina hellenica (Gennadius) (Hemiptera: Margarodidae) στην ελάτη. Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 224-225.

Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Δ.Ι. Μητσόπουλος. 2007. Πρώτη αναφορά του Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae), εχθρού της βερικοκιάς, στην Ελλάδα. Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 230-231.

Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Δ.Π. Λυκουρέσης. 2007. Πρώτη αναφορά του Cirrospilus sp. nr lyncus (Hymenoptera: Eulophidae), παρασιτοειδούς του Φυλλορύκτη των εσπεριδοειδών, στην Ελλάδα Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 232-233.

Εμμανουήλ, N.Γ., Σ..A. Aντωνάτος, A.E. Tσαγκαράκης, Φ.Σ. Γκάτζιος, Χ.N. Εμμανουήλ, A.Σ. Αναγνωστόπουλος και Δ.Χ. Νταμπάκης. 2007. Χημική αντιμετώπιση Ορθοπτέρων στον Διαθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 339-341.

Γκάτζιος, Φ.Σ., N.Γ. Εμμανουήλ, A.E. Τσαγκαράκης και Γ.N. Σκαράκης. 2007. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις επί των εχθρών της ελαιοκράμβης. Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 220-221.

Παναγάκης, Σ., Δ.. Περδίκης, A.Ε. Τσαγκαράκης και Δ. Λυκουρέσης. 2007. Μελέτη της εποχιακής διακύμανσης των Miridae (Hemiptera: Miridae) και προκαταρκτικά δεδομένα στην εκτίμηση ζημιάς σε εσπεριδοειδή. Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 103-104.

Πατσούλης, I.Β., Μ.Γ. Βαμβακάς, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2007. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις επί του Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae), εχθρού του ευκαλύπτου, στην Αττική. Περιλήψεις πρακτικών 12ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Λάρνακα, 13-16 Νοεμβρίου 2007, σελ. 226-227.

Τσαγκαράκης, Α.Ε., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Γ.Ν. Σκαράκης. 2009. Πρώτη αναφορά του είδους Stenodiplosis sorghicola στην Ελλάδα. Περιλήψεις πρακτικών 13ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου 2009 σελ. 229.

Τσαγκαράκης, A.E., R.H. Serikawa, A.W. Schumann and M.E. Rogers. 2011. Επίδραση του βορίου στην διατροφή και την βιωσιμότητα της Ασιατικής ψύλλας των εσπεριδοειδών, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). Περιλήψεις πρακτικών 14ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρία, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου 2011 σελ. 229.

 

Άλλο συγγραφικό έργο

Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2004. Trioza alacris Flor (Homoptera: Triozidae): Ένας νέος σοβαρός εχθρός της Δάφνης του Απόλλωνα (Laurus nobilis: Lauraceae) στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία 9, ΑγροΤύπος, σελ. 34-36.

Τσαγκαράκης, Α.Ε. 2005. Εχθροί καλλωπιστικών εσπεριδοειδών. Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: «Επιζήμια Έντομα και Ακάρεα Αστικού Πρασίνου», Ι.Γ.Ε., Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005, σελ. 10-14  (http://www.entsoc.gr/z1files/proceedings%2015-12-05-IGE.pdf)

Τσαγκαράκης, Α.Ε. 2010. Ασιατική Ψύλλα των Εσπεριδοειδών, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae): Ένας σοβαρότατος εχθρός ante portas. Γεωργία-Κτηνοτροφία 9, ΑγροΤύπος, σελ. 32-36.