Αρχική

Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294556
2105294553
akouman@aua.gr
Βιογ_Ακουμ.pdf
Βιογ_Ακουμ.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Αποκατάσταση Τοπίου Μεταπτυχιακό Επιλογής