Αρχική

Κωνσταντίνος Αλιφέρης

Λέκτορας
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
2105294546
null
http://www.aua.gr/pesticide-metabolomicsgroup/

2007-2011, Μεταδιδάκτορας, Πανεπιστήμιο McGill, Μόντρεαλ, Καναδά

2011-2015, Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο McGill, Μόντρεαλ, Καναδά

2015-, Καθηγητής Γεωργικής Φαρμακολογίας, Βαθμ. Λέκτορα, ΓΠΑ

http://www.aua.gr/pesticide-metabolomicsgroup/

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

 • Aνάπτυξη σύγχρονων βιοαναλυτικών μεθόδων-μεταβολομικής για την έρευνα και ανάπτυξη Φ.Π.
 • Μέθοδοι μεταβολομικής για τη μελέτη της τοξικότητας Φ.Π.
 • Ανακάλυψη νέων πηγών βιοδραστικότητας (φυσικά προιόντα, nanopesticides)
 • Μελέτη ανθεκτικότητας μυκήτων σε μυκητοκτόνα
 • Βιοπληροφορική (Bioinformatics)
 • Systems biology
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον Μεταπτυχιακό Επιλογής

Περίπου 300 ετεροαναφορές (πηγές: Scopus, ISI Web of Knowledge, crossref)
H index=11

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις (impact factor, ετεροαναφορές)

 • Gagné-Bourque F, Bertrand A, Claessens A, Aliferis KA, Jabaji S, 2016. Alleviation of drought stress and metabolic changes in timothy (Phleum pratense L.) colonized with Bacillus subtilis B26. Frontiers Plant Sci 7 3.95 -
 • Chamoun R, Aliferis KA, Jabaji S, 2015. Identification of signatory secondary metabolites during mycoparasitism of Rhizoctonia solani by Stachybotrys elegans. Frontiers Microbiol 3.97 -
 • Aliferis KA, Chamoun R, Jabaji S, 2015. Physiological changes in leaves of mycorrhized willows as revealed by Mass Spectrometry and 1H NMR Spectroscopy. Frontiers Plant Sci 3.95 -
 • Copley T, Aliferis KA, Jabaji S, 2015. Maple bark biochar affects Rhizoctonia solani metabolism and increases damping-off severity. Phytopathology 105, 1334-1346 3.09 1
 • Aliferis KA, Faubert D, Jabaji S, 2014. A Metabolic Profiling Strategy for the Dissection of Plant Defense against Fungal Pathogens. PLoS One DOI: 10.1371/journal.pone.0111930 4.24 11
 • Chamoun R, Aliferis KA, Jabaji S, 2013. Characterization and transcriptional regulation of Stachybotrys elegans mitogen-activated-protein kinase gene, smkA, in response to mycoparasitism and starvation conditions. Curr Gen 59, 43-54 2.41 1
 • Aliferis KA, Cubeta MA, Jabaji S, 2013. Chemotaxonomy of fungi in the Rhizoctonia solani species complex performing GC/MS metabolite profiling. Metabolomics 9, 159-69 4.43 11
 • Gagne-Bourgue F, Aliferis KA, Seguin P, Rani M, Samson R, Jabaji S, 2013. Isolation and characterization of indigenous endophytic bacteria associated with leaves of switchgrass (Panicum virgatum L.) cultivars. J Appl Microbiol 114, 836-53 2.59 30
 • Aliferis KA, Jabaji S, 2012. FT-ICR/MS and GC-EI/MS metabolomics networking unravels global potato sprout’s responses to Rhizoctonia solani infection. PLoS One 7(8): e42576 4.24 24
 • Aliferis KA, Copley T, Jabaji S, 2012. Gas chromatography–mass spectrometry metabolite profiling of worker honey bee (Apis mellifera L.) hemolymph for the study of Nosema ceranae infection. J Insect Physiol 58, 1349-1359 2.57 15
 • ±Aliferis KA§, Jabaji S, 2011. Metabolomics-a robust bioanalytical approach for the study of the modes-of-action of pesticides: a review. Pest Biochem Physiol 100,105-17 §Corresponding Author ±Most downloaded article in 2011 & 2012 2.08 36
 • ±Aliferis KA§, Chrysayi-Tokousbalides M, 2011. Metabolomics in pesticide research and development: review and future perspectives. Metabolomics 7,35-53 §Corresponding Author ±First review on the topic 4.51 36
 • Aliferis KA, Jabaji S, 2010. Metabolite composition and bioactivity of Rhizoctonia solani sclerotial exudates. J Agric Food Chem 58, 7604-7615 3.29 25
 • Aliferis KA§, Tarantilis P., Harizanis P., Alissandrakis E., 2010. Discrimination and classification of honey samples applying gas chromatography-mass spectrometry fingerprinting of headspace volatile compounds. Food Chem 121, 856-862 §Corresponding Author 3.87 68
 • Aliferis KA, Jabaji S, 2010. 1H NMR and GC-MS metabolic fingerprinting of developmental stages of Rhizoctonia solani sclerotia. Metabolomics 6, 96-108 4.51 22
 • Aliferis KA§, Materzok S., Paziotou G, Chrysayi-Tokousbalides M, 2009. Lemna minor L. as a model organism for ecotoxicological studies performing 1H NMR fingerprinting. Chemosphere 76, 967-973 §Corresponding Author 3.21 25
 • Aliferis KA, Chrysayi-Tokousbalides M, 2006. Metabonomic strategy for the investigation of the mode of action of the phytotoxin (5S,8R,13S,16R)-(-)-pyrenophorol using 1H NMR fingerprinting. J Agric Food Chem 54, 1687-1692 3.29 18
 • Aliferis KA, Chrysayi-Tokousbalides M, 2006. On the mode of action of the phytotoxin (8R,16R)-(-)-pyrenophorin. Pest Biochem Physiol 86, 7-14 2.08 6

 

Παρουσιάσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια κατόπιν Πρόσκλησης

 • Aliferis KA, Jabaji S, 2013. Making sense of the soup: interpretation of global metabolite profiling data and metabolic networking. EU Conference on Saffronomics. Tulln, Austria.
 • Aliferis KA, Jabaji S., 2013. High-throughput metabolomics for the study of plant-pathogen pathosystems. 5th Intl. Symposium on Rhizoctonia. Zhengzhou, China.
 • Jabaji S, Aliferis KA, 2013. Application of metabolomics in the study of Rhizoctonia taxonomy and biology. 5th Intl. Symposium on Rhizoctonia. Zhengzhou, China.
 • Jabaji S, Aliferis KA, 2011. Fungal Metabolomics: Challenges and Applications. 7th Intl. Conf of the Metabolomics Society. Cairns, Australia.
 • Aliferis KA, Jabaji S, 2008. Metabolomics of Rhizoctonia. 4th Intl. Symposium on Rhizoctonia. Berlin, Germany.

 

Επιλεγμένα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές

1) Song T, Lahlali R, McGregor L, Aliferis KA, Jabaji;S, Han J, Yu F, Peng G, 2015. Characterization of differentially regulated host metabolism conferred by the clubroot resistance gene Rcr1 using metabolome profiling and targeted metabolite analysis. 14th International Rapeseed Congress, Saskatoon, Canada.

2) Yu F, Huang Z, Song T, Zhang X, Randy Kutcher H, Aliferis KA, Jabaji S, Peng G, 2014. Global transcriptome and metabolome profiles of Arabidopsis thaliana non-host resistance to Leptosphaeria maculans. 11th Conf European Foundation Plant PatholKraków, Poland.

3) Aliferis KA, Jabaji S, 2014. Advanced High-throughput Metabolomics in Biomarker-Assisted Plant Selection. 9th Canadian Plant Biotechnology Conference. Montreal, Canada.

4) Chamoun R, Aliferis KA, Jabaji S, 2013. A high-throughput metabolomics approach for the study of the mycoparasitic interaction between Stachybotrys elegans and Rhizoctonia solani. 10th Intl. Conf Plant PatholBeijing, China.

5) Aliferis KA, Jabaji S, 2013. Metabolomics: a novel bioanalytical tool in pesticide research and development. 10th Intl. Conf Plant PatholBeijing, China.

6) Aliferis KA, Jabaji S, 2013. Fungal endophyte-assisted soil phytoremediation using willow: an integrated metabolomics approach. 10th Intl. Conf Plant PatholBeijing, China.

7) Jabaji S, Aliferis KA 2013. High-throughput metabolomics for the study of pathosystems: Case study the soybean-Rhizoctonia solani pathosystem. 10th Intl. Conf Plant PatholBeijing, China.

8) Labrecque M et al 2012. Environmental genomics of willows and microorganisms applied to the decontamination of abandoned industrial sites. 9th Intl Phytotechnol Soc Conf. Hasselt, Belgium.

9) Aliferis KA, Singh J, Jabaji S, 2011. Assessment of the environmental risks of genetic modified canola applying GC/MS metabolomics. Plant Canada 2011. Halifax, Canada.

10) Aliferis KA, Jabaji S, 2011. Metabolic systems biology for the study of plant-microbe interactions. 7th Intl. Conf of the Metabolomics Society, Proc, p.86. Cairns, Australia.

11) Jabaji S, Aliferis KA, 2010. Metabolomics in systems biology: are we there yet? 81st Annu. Meeting & Conf of the Can/Am Phytopathol Soc, Proc, p.18. Vancouver, Canada.

12) Aliferis KA, Jabaji S, 2010. Deciphering plant-pathogen interactions applying metabolomics: Principles and applications/81st Annu. Meeting & Conf of the Can/Amer Phytopathol Soc, Proc, p.34. Vancouver, Canada.

13) Aliferis KA, Jabaji S, 2010. Integration of different metabolomic approaches in the context of multidimensional biology: case study the pathosystem Rhizoctonia solani-Solanum tuberosum L. Joint Annual Meeting of the Am Soc of Plant Biologists & the Can Soc. of Plant Physiol. Montreal, Canada.

14) Aliferis KA, Jabaji S, 2009. Metabolic fingerprinting of the plant-pathogen pathosystem, Rhizoctonia solani-Solanum tuberosum using FT-ICR/MS. XIV Congress on MPMI. Quebec, Canada.

15) Aliferis KA, Chrysayi-Tokousbalides M, 2006. Investigating the mode of action of natural phytotoxins using metabonomics. 11th IUPAC Intl Congr Pest Chem (ICPC), Proc, p.125. Kobe, JAPAN (invited oral presentation).

16) Vassiliou G, Chrysayi M, Charitoudis S, Aliferis KA, 2005. Sensitivity of Gambusia affinis to the fungal metabolite (8R,16R)-(-)-pyrenophorin. 12th Intl. Symp Toxicol Assess, Proc, p.149, Skiathos, Greece.

17) Aliferis KA, Chrysayi M, 2004. Studying the mode of action of fungal phytotoxins. Parasitic Pest Management in Sustainable Agriculture. COST Action 849: Use of Natural Compounds for Parasitic Plant Management, p.4. Naples, Italy.

18) Aliferis KA, Chrysayi-Tokousbalides M, 2001. The use of cell suspension cultures of Avena sterilis L. and Avena sativa L. for the study of herbicidal activity of fungal metabolites, Intl. Symposium on Bioactive Fungal Metabolites-Impact and Exploitation, Proc. p.42. Swansea, UK.