Αρχική

Τίτλος: Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον

Κωνσταντίνος Αλιφέρης
, Ιωάννης Βόντας
2
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Υπολείμματα Φ.Π.: To πρόβλημα, βασικές έννοιες και ορισμοί
  • Μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων: δειγματοληψία αγροτικών προϊόντων και προετοιμασία δειγμάτων για αναλύσεις
  • Μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων: αναλυτικά όργανα
  • Υπολείμματα Φ.Π. στο έδαφος
  • Εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων Φ.Π.- εύχρηστα διαγνωστικά (χημικά, βιοαισθητήρες κλπ)
  • Αξιολόγηση του κινδύνου από έκθεση σε υπολείμματα Φ.Π.
  • Στοιχεία νομοθεσίας