Αρχική

Ιωάννης Γιαννακού

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
2105294571
2105294572
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Βιολογική Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας Μεταπτυχιακό Επιλογής