Αρχική

Τίτλος: Βιολογική Καταπολέμηση Εχθρών των Καλλιεργειών

Ιωάννης Γιαννακού
2
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης: Αρπακτικά. Παρασιτοειδή και παθογόνοι οργανισμοί.

2.      Γενικά, κατηγορίες, συστηματική, μορφολογία και βιολογία των αρπακτικών. Τύποι δυναμικής του πληθυσμού αρπακτικού και λείας. Λειτουργική αντίδραση των αρπακτικών και τύποι αυτής. Εκτροφές αρπακτικών, ρόλος και χρησιμοποίηση αυτών στη βιολογική καταπολέμηση εντόμων-εχθρών.

3.      Γενικά, κατηγορίες, συστηματική, μορφολογία και βιολογία των παρασιτοειδών. Οικολογία συμπεριφοράς των παρασιτοειδών, αναζήτηση και επιλογή του ξενιστή. Δυναμική της αλληλεπίδρασης ξενιστή-παρασιτοειδούς. Αλληλεπιδράσεις φυτού ξενιστή- εντόμου εχθρού – παρασιτοειδούς. Εκτροφές παρασιτοειδών, ρόλος και χρησιμοποίηση αυτών στη βιολογική καταπολέμηση εντόμων – εχθρών.

4.      Αρχές και μέθοδοι για την εισαγωγή νέων φυσικών εχθρών.

5.      Μέθοδοι και χειρισμοί για τη διατήρηση αλλά και αύξηση της δράσης των φυσικών εχθρών.

6.      Μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού της επίδρασης των αρπακτικών και παρασιτοειδών στους πληθυσμούς των εντόμων εχθρών.