Αρχική

Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων Τμήματος

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   Π.Μ.Σ.  Γ.Σ.Ε.Σ.

Γ.Σ.

Πρακτικά 17.09.2009

Πρακτικά 14.10.2009

Πρακτικά 01.10.2009

Πρακτικά 26.10.2009

Πρακτικά 24.11.2009

Πρακτικά 01.12.2009

Πρακτικά 18.12.2009

Πρακτικά 02.03.2010

Πρακτικά 12.03.2010

Πρακτικά 20.04.2010

Πρακτικά 18.05.2010

Πρακτικά 10.06.2010

Πρακτικά 21.09.2010

Πρακτικά 28.09.2010

Πρακτικά 02.11.2010

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 6.12.10

Πρακτικά 14.12.10

Πρακτικά 13.01.11

Πρακτικά 15.02.11

Πρακτικά 01.03.11

Πρακτικά 19.05.11

Πρακτικά 11.10.11

Πρακτικά 26.10.11

Πρακτικά 23.11.11

Πρακτικά 21.12.11

Πρακτικά 18.01.12

Πρακτικά 15.02.12

Πρακτικά 07.03.12

Πρακτικά 21.03.12

Πρακτικά 09.05.12

Πρακτικα 31.05.12

Πρακτικά 09.06.12

Πρακτικά 20.06.12

Πρακτικά 18.07.12

Πρακτικά 03.10.12

Πρακτικά 23-11-12

Πρακτικά 13.12.12

Πρακτικά 11-01-13

Πρακτικά 07-02-13

Πρακτικά 04-04-13

Πρακτικά 16-05-13

Πρακτικά 07-06-13

Πρακτικά 22-07-13

Πρακτικά 23-07-13

Πρακτικά 26-07-13

Πρακτικά 29-07-13

Πρακτικά 29-07-13

Πρακτικά 26-08-13

Πρακτικά 27-08-13

Πρακτικά 29-08-13

Πρακτικά 30-08-13

Πρακτικά 10-10-13

Πρακτικά 11-11-13

Πρακτικά 28-11-13

Πρακτικά 04-03-14

Πρακτικά 26-03-14

 

 

Πρακτικά 17.09.09

Πρακτικά 01.10.09

Πρακτικά 26.10.09

Πρακτικά 24.11.09

Πρακτικά 19.01.10

Πρακτικά 02.03.10

Πρακτικά 20.04.10

Πρακτικά 29.04.10

Πρακτικά 10.06.10

Πρακτικά 16.09.10

Πρακτικά 28.09.10

Πρακτικά 27.10.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 06.12.10

Πρακτικά 14.12.10

Πρακτικά 13.01.11

Πρακτικά 19.05.11

Πρακτικά 14.06.11

Πρακτικά 26.10.11

Πρακτικά 02.11.11

Πρακτικά 23.11.11

Πρακτικά 21.12.11

 

Πρακτικά 15.02.12

Πρακτικά 07.03.12

Πρακτικά 09.05.12

Πρακτικά 31.05.12

Πρακτικά 07.06.12

Πρακτικά 11-01-13

Πρακτικά 07-02-13

Πρακτικά 23-04-13

Πρακτικά 16-05-13

Πρακτικά 07-06-13

Πρακτικά 05-07-13

Πρακτικά 29-07-13

Πρακτικά 27-08-13

Πρακτικά 10-10-13

 

 

Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Πρακτικά 14.10.2009

Πρακτικά 18.12.2009

Πρακτικά 20.04.2010

Πρακτικά 10.06.2010

Πρακτικά 02.11.2010

Πρακτικά 02.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 23.11.10

Πρακτικά 06.12.10

Πρακτικά 25.01.11 5η Συνεδρ

Πρακτικά 25.01.11

Πρακτικά 15.02.11

Πρακτικά 22.02.11

Πρακτικά 01.03.11

Πρακτικά 01.03.11   2η Πρακτικά 15.03.11

Πρακτικά 29.03.11

Πρακτικά 29.03.11     8η

Πρακτικά 19.07.11

Πρακτικά 11.10.11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ Γ. ΖΩΟΛΟΓΙΑ-ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Πρακτικά 21.03.12

Πρακτικά 31.05.12

Πρακτικά 18.07.12

Πρακτικά 03.10.12

Πρακτικά 7μελούς 25-10-12α

Πρακτικά 7μελούς 25-10-12β

Πρακτικά 23-11-12

Πρακτικά 13.12.12

 

Δ.Σ.

 

Πρακτικά 24.11.2009

Πρακτικά 19.01.2010

Πρακτικά 10.06.2010

Πρακτικά 07.06.2012

Πρακτικά 29.01.2013