Αρχική

Κατευθύνσεις

  • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών: Ο κεντρικός πυλώνας της κατεύθυνσης είναι η διδασκαλία προχωρημένων θεμάτων Βιολογίας Φυτών και Μικροοργανισμών με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις τους στα αγροοικοσυστήματα της φυτικής παραγωγής, εστιάζοντας στη βαθύτερη κατανόηση της αειφορικής συμπεριφοράς των παραγωγικών συστημάτων. Στόχος είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση του βιολογικού υπόβαθρου των φοιτητών και η εξοικείωσή τους με προηγμένες τεχνικές αναγνώρισης και ταυτοποίησης φυτών και μικροοργανισμών, μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας που εφαρμόζονται στη γεωργική παραγωγή

  • Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Παρέχονται ειδικές γνώσεις που αφορούν στον πολλαπλασιασμό και στην καλλιέργεια στην ύπαιθρο ή σε θερμοκήπιο ειδών και ποικιλιών ανθοκομικών φυτών για παραγωγή δρεπτών ανθέων αφενός και ποωδών, θαμνωδών και δενδρωδών φυτών για χρήση στην κηποτεχνία αφετέρου. Επίσης παρέχονται γνώσεις για την διαμόρφωση κήπων και πάρκων, στις οποίες περιλαμβάνεται η σχεδίαση και εκτέλεση του έργου.

  • Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών: Παρέχονται γνώσεις για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και τη Βελτίωση Φυτών. Τα δημητριακά, τα όσπρια και τα χορτοδοτικά φυτά, τα βιομηχανικά φυτά είναι οι κύριες κατηγορίες ειδών, των οποίων διδάσκεται η καλλιέργεια. Διδάσκονται ακόμα οι παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι, που εφαρμόζονται στα φυτά, με στόχο τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία νέων ανθεκτικών και πιο αποδοτικών ποικιλιών και υβριδίων.

  • Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργίας: Παρέχονται ειδικές γνώσεις σχετικά με τα δενδροκομικά είδη και την άμπελο. Η βιολογία τους, οι καλλιεργητικές φροντίδες και τα διάφορα προβλήματά τους, αποτελούν μερικά μόνο από τα πολλά επιστημονικά πεδία, τα οποία καλύπτονται στην κατεύθυνση αυτή. 

  • Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών: Παρέχονται γνώσεις που αφορούν στις κηπευτικές καλλιέργειες, δηλαδή για τα λαχανικά, που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο και την ύπαιθρο, για τις διάφορες ποικιλίες και τις ιδιότητές τους.

  • Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος: Παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη φυτοπαθολογία, την εντομολογία και ζωολογία, τη γεωργική φαρμακολογία, τη μελισσοκομία και σηροτροφία, καθώς επίσης και γνώσεις, που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του. Περιγράφονται οι ασθένειες των φυτών, τα έντομα και οι άλλοι ζωικοί εχθροί των φυτών αλλά και των αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων ή και των κατοικιών, τα προβλήματα που δημιουργούν και η αντιμετώπισή τους, το μέλι και το μετάξι. Μελετάται επίσης η ισόρροπη και αρμονική λειτουργία των ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου στα διάφορα οικοσυστήματα.