Αρχική

Τίτλος: Ειδική Γεωργία ΙΙΙ

Γιολάντα Παπαθεοχάρη
, Ηλίας Τραυλός
5
9
Εργαστήριο Γεωργίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Σανοδοτικά (μηδική, τριφύλλια) και καρποδοτικά ψυχανθή (βίκος, φακή, κουκιά, λαθούρι, ρόβη, ρεβίθια, φασόλια, βίγνα, δόλιχος, αραχίδα, σόγια). Για το κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση. Προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα). Μορφολογία. Ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας). Τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες). Καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, σπορά, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις και άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή). Κυριότεροιεχθροίκαιασθένειες.