Αρχική
Εικόνα: Παναγιώτης Τρίγκας

Παναγιώτης Τρίγκας

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
2105294302
trigas@aua.gr
CV_ΕΝ_Trigas_2014.pdf, CV_EL_Trigas_2016.doc

Ο κ. Παναγιώτης Τρίγκας είναι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2002 μέχρι το 2010 εργάσθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Από το 2011 εργάζεται ως λέκτορας στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει 20 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε 12 ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Συστηματική Βοτανική, μελέτη της Ελληνικής χλωρίδας (κυρίως ορεινή και νησιωτική χλωρίδα), βιοποικιλότητα και διατήρηση βιοποικιλότητας, βιογεωγραφία, προστασία και διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών και τύπων οικοτόπων, αποκατάσταση βιοποικιλότητας διαταραγμένων περιοχών, άγριους συγγενείς καλλιεργούμενων ειδών.

CV_ΕΝ_Trigas_2014.pdf, CV_EL_Trigas_2016.doc
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Συστηματική Βοτανική Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού – SPERCHEIOS» χρηματοδοτούμενο από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ – EEA GRANTS.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αναγνώριση και καταγραφή σημαντικών ειδών χλωρίδας σε περιοχές εκμετάλλευσης της Εταιρείας S&B στη Νήσο Μήλο» χρηματοδοτούμενο από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Παρακολούθηση Τύπων Οικοτόπων και Ειδών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» χρηματοδοτούμενο από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του φυτικού είδους Κοινοτικού ενδιαφέροντος Globulria stygia Orph. ex Boiss. και των υπόλοιπων σημαντικών στενότοπων ενδημικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» χρηματοδοτούμενο από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού - Βουραϊκού.
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Καταγραφή της χλωρίδας και των τύπων οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού». Επιστημονικός Υπέυθυνος:  Καθ. Δ. Τζανουδάκης. Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων, της Χλωρίδας και της Πανίδας στην Ελλάδα, Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Επιστημονικός  Υπεύθυνος: Καθ. Θ. Γεωργιάδης. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αποκατάσταση της βλάστησης επιφανειών διαταραγμένων από εξορυκτικές δραστηριότητες σε μεγάλα υψόμετρα και σε δυσμενείς ξηροθερμικές συνθήκες και παράλληλη διαχρονική διερεύνηση της συμπεριφοράς των ειδών που χρησιμοποιούνται στις υδροσπορές».  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τακτικός Ερευνητής Γ. Μπρόφας. Χρηματοδότηση: S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Χλωριδικές και φυτογεωγραφικές μελέτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Τζανουδάκης. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Απογραφή της βιοποικιλότητας σε δύο περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας (Ανάβρα και Αγριά Μαγνησίας) και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη αποκατάσταση της βιοποικιλότητας». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Α. Σφουγγάρης. Χρηματοδότηση: ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε.
 • Steinbauer, M.J., Field, R., Grytnes, J.A., Trigas, P. et al. (2016) Topography-driven isolation, speciation and a global increase of endemism with elevation. Global Ecology and Biogeography (in press).
 • Tzanoudakis, D. & Trigas, P. 2015. Allium occultum, a new species of Allium sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Skiros Island (W Aegean, Greece). Phytotaxa 202(2): 135-142. 
 • Trigas P, Panitsa M, Tsiftsis S  (2013) Elevational Gradient of Vascular Plant Species Richness and Endemism in Crete – The Effect of Post-Isolation Mountain Uplift on a Continental Island System. PLoS ONE 8(3): e59425. doi:10.1371/journal.pone.0059425
 • Trigas P, Tsiftsis S, Tsiripidis I, Iatrou G (2012) Distribution patterns and conservation perspectives of the endemic flora of Peloponnese (Greece). Folia Geobotanica 47: 421-439.
 • Panitsa M, Trigas P, Iatrou G, Sfenthourakis S (2010) Factors affecting plant species richness and endemism on land-bridge islands – An example from the East Aegean archipelago. Acta Oecologica 36: 431-437.
 • Trigas P, Constantinidis Th, Touloumenidou T (2008) A new hexaploid species of Centaurea (sect. Acrolophus, Compositae: Cardueae) from Evvia Island, Greece. Botanical Journal of the Linnean Society 158: 762-774.
 • Trigas P, Iatrou G, Karetsos G (2007) Species diversity, endemism and conservation of the family Caryophyllaceae in Greece. Biodiversity and Conservation 16(2): 357-376.
 • Trigas P, Iatrou G (2005) A new species of Minuartia (Caryophyllaceae) from the island of Evvia (Greece). Nordic Journal of Botany 23 (4): 415-425.