Αρχική
Εικόνα: Παναγιώτης Τρίγκας

Παναγιώτης Τρίγκας

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
2105294302
trigas@aua.gr
CV_EL_Trigas_2021.pdf
CV_EL_Trigas_2021.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Συστηματική Βοτανική Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
 1. Trigas, P. & Tzanoudakis, D. 2000. Allium runemarkii (Liliaceae), a new species from the island of Evvia (W-Aegean, Greece). Nordic Journal of Botany 20: 89-92.
 2. Trigas, P. & Iatrou, G. 2000. Additions to the flora of Evvia (Greece). Botanika Chronika 13: 273-286.
 3. Trigas, P. & Iatrou, G. 2003. Asperula (sect. Cynanchicae) brachyphylla, spec. nova (Rubiaceae) from the island of Evvia (Greece). Phyton (Horn, Austria) 43 (1): 29-37.
 4. Trigas, P. & Iatrou, G. 2005. A new species of Minuartia (Caryophyllaceae) from the island of Evvia (Greece). Nordic Journal of Botany 23 (4): 415-425.
 5. Trigas, P. & Iatrou, G. 2006. The local endemic flora of Evvia (W Aegean, Greece). Willdenowia 36 (Special Issue): 257-270.
 6. Tzanoudakis, D., Panitsa, M., Trigas, P. & Iatrou, G. 2006. Floristic and phytosociological investigation of the island Antikythera and nearby islets (SW Aegean area, Greece). Willdenowia 36 (Special Issue): 285-301.
 7. Trigas, P., Iatrou, G. & Karetsos, G. 2007. Species diversity, endemism and conservation of the family Caryophyllaceae in Greece. Biodiversity and Conservation 16(2): 357-376.
 8. Iatrou, G., Trigas, P. & Pettas, N. 2007. The vascular flora of Akrokorinthos Castle and its surrounding area (NE Peloponnisos, Greece). Phytologia Balcanica 13(1): 83-93.
 9. Trigas, P., Iatrou, G. & Panitsa, M. 2008. Vascular plant species diversity, biogeography and vulnerability in the Aegean islands as exemplified by Evvia island (W Aegean, Greece). Fresenius Environmental Bulletin 17(1): 48-57.
 10. Trigas, P., Constantinidis, Th. & Touloumenidou, T. 2008. A new hexaploid species of Centaurea (sect. Acrolophus, Compositae: Cardueae) from Evvia Island, Greece. Botanical Journal of the Linnean Society 158: 762-774.
 11. Panitsa, M., Trigas, P., Iatrou, G. & Sfenthourakis, S. 2010. Factors affecting plant species richness and endemism on land-bridge islands – An example from the East Aegean archipelago. Acta Oecologica 36: 431-437.
 12. Trigas, P., Iatrou, G. & Tzanoudakis, D. 2010. Allium apergii sp. nov. (Alliaceae, A. sect. Codonoprasum) from Evvia Island, Greece. Journal of Biological Research 14: 225-229.
 13. Brofas, G. Trigas, P. & Scholz, H. 2010. Puccinellia bilykiana Klok. In: Greuter, W. & Raus, T. (eds), Med-Checklist Notulae, 29. Willdenowia 40: 201.
 14. Tsiftis, S., Tsiripidis, I. & Trigas, P. 2011. Identifying important areas for orchid conservation in Crete. European Journal of Environmental Sciences 1: 28-37.
 15. Trigas, P., Tsiftsis, S., Tsiripidis, I. & Iatrou, G. 2012. Distribution patterns and conservation perspectives of the endemic flora of Peloponnese (Greece). Folia Geobotanica 47: 421-439.
 16. Kalpoutzakis, E., Trigas, P. & Constantinidis, T. 2012. Allium orestis sp. nov. (Amaryllidaceae) from Parnon and Taigetos mountains, South Peloponnisos, Greece. Nordic Journal of Botany 30: 195-200.
 17. Trigas, P., Karetsos, G. & Tsiftsis, S. 2012. Reports 117-131. In: Vladimirov, V., Dane, F., Matevski, V. & Kit Tan (eds), New floristic records in the Balkans: 18. Phytologia Balcanica 18: 86-88.
 18. Tsiftsis, S., Tsiripidis, I., Trigas, P. & Karagiannakidou, V. 2012. The effects of presence/absence vs. continuous suitability data on reserve selection. European Journal of Environmental Sciences 2: 125-137.
 19. Zarikou, M. & Trigas, P. 2012. Reports 215-244. In: Vladimirov, V., Dane, F., Matevski, V. & Kit Tan (eds), New floristic records in the Balkans: 20. Phytologia Balcanica 20: 369-371.
 20. Trigas, P., Panitsa, M. & Tsiftsis, S. 2013. Elevational Gradient of Vascular Plant Species Richness and Endemism in Crete – The Effect of Post-Isolation Mountain Uplift on a Continental Island System. PLoS ONE 8(3): e59425. doi:10.1371/journal.pone.0059425
 21. Augustinos, A., Sotirakis, K., Trigas, P., Kalpoutzakis, E. & Papasotiropoulos, V. 2014. Genetic variation in three closely related Minuartia (Caryophyllaceae) species endemic to Greece: implications for conservation management. Folia Geobotanica 49: 603-621.
 22. Rodríguez-Solana, R., Daferera, D.J., Mitsi, C., Trigas, P., Polissiou, M. & Tarantilis, P.A. (2014) Comparative chemotype determination of Lamiaceae plants by meansof GC–MS, FT-IR, and dispersive-Raman spectroscopic techniques andGC-FID quantification. Industrial Crops and Products 62: 22-33.
 1. Tzanoudakis, D. & Trigas, P. 2015. Allium occultum, a new species of Allium sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Skiros Island (W Aegean, Greece). Phytotaxa 202(2): 135-142.
 2. Steinbauer, M.J., Field, R., Grytnes, J.A., Trigas, P. et al. (2016) Topography-driven isolation, speciation and a global increase of endemism with elevation. Global Ecology and Biogeography 25: 1097-1107.
 3. Trigas, P., Kalpoutzakis, E. & Constantinidis, T. (2017) Two new Allium (A. sect. Cupanioscordum, Amaryllidaceae) species from Greece. Phytotaxa 297(2): 179-188.
 4. Kougioumoutzis, K., Valli, A.T., Georgopoulou, E., Simaiakis, S.M., Triantis, K. & Trigas, P. (2017) Network biogeography of a complex island system: the Aegean archipelago revisited. Journal of Biogeography 44: 651-660.
 5. Trigas, P., Kokkoris, I. & Kougioumoutzis, K. (2017) The rediscovery of Silene guicciardii (Caryophyllaceae) after 160 years on Mt Parnassos, Greece: taxonomic re-evaluation and conservation. Phytotaxa 331: 281-288.
 6. Katsika, E., Paraskevopoulou, A.T. & Trigas, P. (2017) A design approach to protect and enhance a natural wetland in Attica (Greece). Acta Horticulturae 1189: 355-358.
 7. Trigas, P., Kougioumoutzis, K., Ermidou, A. & Kalpoutzakis, E. (2018) Multivariate morphometric analysis of Petrorhagia subsect. Saxifragae (Caryophyllaceae) in Greece, with the description of a new species from SE Peloponnisos. Willdenowia 48: 137-146.
 8. Fanouriou, E., Kalivas, D., Daferera, D., Tarantilis, P., Trigas, P. & Economou, G. (2018) Hippocratic Medicinal flora on the Greek Island of Kos: distribution, assessment of soil conditions, essential oil content and chemotype analysis. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 9: 97-109.
 9. Karetsos, G., Solomou, A. D., Trigas, P. & Tsagari, K. (2018) The vascular flora of Mt. Oiti National Park and the surrounding area in Greece. Journal of Forest Science 64: 435-454.
 10. Trigas, P. (2018) A new Hypericum (sect. Drosocarpium, Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece). Nordic Journal of Botany 36 (11): e02205.
 11. Valli, A. T., Kougioumoutzis, K., Iliadou, E., Panitsa, M. & Trigas, P. (2019) Determinants of alpha and beta vascular plant diversity in Mediterranean island systems: the Ionian Islands, Greece. Nordic Journal of Botany 37(1): e02156.
 12. Kakouri, E., Kanakis, C., Trigas, P. & Tarantilis, P. (2019) Characterization of the chemical composition of Drimia numidica plant parts using high-resolution mass spectrometry: study of their total phenolic content and antioxidant activity. Analytical and Bioanalytical Chemistry 411: 3135-3150.
 13. Kalpoutzakis, E., Constantinidis, T. & Trigas, P. (2019) Chorological additions for some noteworthy taxa of the Greek flora. Botanika Chronika 22: 233-249.
 14. Schrader, J., König, C., Triantis, K.A., Trigas, P., Kreft, H. & Weigelt, P. (2020) Species-area relationships on small islands differ among plant growth forms. Global Ecology and Biogeography 29: 814-829.
 15. Stathi, E., Kougioumoutzis, K., Abraham, E.M., Trigas, P., Ganopoulos, I., Avramidou, E. & Tani. E. (2020) Population genetic variability and distribution of the endangered Greek endemic Cicer graecum under climate change scenarios. AoB Plants 12: plaa007; doi: 10.1093/aobpla/plaa007.
 16. Papaioannou, C., Zeliou, K., Trigas, P. & Papasotiropoulos, V. (2020) High-Resolution Melting (HRM) genotyping in the genus Origanum: molecular identification and discrimination for authentication purposes. Biochemical Genetics 58: 725-737.
 17. Trigas, P. & Bareka, P. (2020) Allium stamatiadae, a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Andros island (Aegean Archipelago, Greece). Phytotaxa 443: 287-294.
 18. Fassou, G., Kougioumoutzis, K., Iatrou, G., Trigas, P. & Papasotiropoulos V. (2020) Genetic diversity and range dynamics of Helleborus odorus subsp. cyclophyllus under different climate change scenarios. Forests 11: 620; doi:10.3390/f11060620
 19. Kougioumoutzis, K., Kokkoris, I., Panitsa, M., Trigas, P., Strid, A. & Dimopoulos, P. (2020) Plant diversity patterns and conservation implications under climate-change scenarios in the Mediterranean: the case of Crete (Aegean, Greece). Diversity 12, 270; doi:10.3390/d12070270.
 20. Pardavella, I., Nasiou, E., Daferera, D. Trigas, P. & Giannakou, I. (2020) The use of essential oil and hydrosol extracted from Satureja hellenica for the control of Meloidogyne incognita and M. javanica. Plants 9, 856; doi:10.3390/plants9070856.
 21. Matthews, T., Rigal, F., Kougioumoutzis, K., Trigas, P. & Triantis, K. (2020) Unravelling the small-island effect through phylogenetic community ecology. Journal of Biogeography 47(11): 2341-2352.
 22. Minachilis, K., Kantsa, A., Devalez, J., Trigas, P., Tscheulin, T. & Petanidou, T. (2020) Bumblebee diversity and pollination networks along the elevation gradient of Mount Olympus, Greece. Diversity and Distributions 26(11): 1566-1581.
 23. Kougioumoutzis, K., Kokkoris, I., Panitsa, M., Trigas, P., Strid, A. & Dimopoulos, P. (2020) Spatial phylogenetics, biogeographical patterns and conservation implications of the endemic flora of Crete (Aegean, Greece) under climate change scenarios. Biology 9(8): 199; doi:10.3390/biology9080199.
 24. Tsakiri, M., Kokkoris, I., Trigas, P., Tzanoudakis, D. & Iatrou, G. (2020) Contribution to the vascular flora of Chelmos-Vouraikos National Park (N Peloponnese, Greece). Phytologia Balcanica 26(3): 513-526.
 25. Valli, A.T., Koumandou, V.L., Iatrou, G., Andreou, M., Papasotiropoulos, V. & Trigas, P. (2021) Conservation biology of threatened Mediterranean chasmophytes: the case of Asperula naufraga endemic to Zakynthos island (Ionian Islands, Greece). PLoS ONE 16(2): e0246706. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0246706
 26. Panitsa, M., Trigas, P., Kontakos, D. Valli, A.T. & Iatrou, G. (2021) Natural and cultural heritage interaction: aspects of plant diversity in three East Peloponnesian castles (Greece) and conservation evaluation. Plant Biosystems (in press)
 27. Spiliopoulou, K., Dimitrakopoulos, D.G., Brooks, T.M., Kelaidi, G., Paragamian, K., Kati, V., Oikonomou, A., Vavylis, D., Trigas, P., Lymberakis, P., Darwall, W., Stoumboudi, M.T. & Triantis, K.A. (2021) The Natura 2000 network and the ranges of threatened species in Greece. Biodiversity and Conservation (in press)