Αρχική

Ελευθερία - Περδίκω Μπαρέκα

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
2105294305
Bareka@aua.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1998: Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2001: Μεταπτυχιακός τίτλος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση “Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος” από το Τμήμα Βιολογίας, Παν/μίου Πατρών. Τίτλος Μεταπτυχιακής εργασίας: “Κυτταροταξινομική μελέτη του γένους Leucojum  L. στην Ελλάδα”.
 • 2008: Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμό Άριστα. Τίτλος διατριβής: “Βιοσυστηματική μελέτη ειδών του γένους Bellevalia Lapeyr.”.

 

           ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1988-2003: Υποψήφια Διδάκτορας και Επιστημονική Συνεργάτης (υπότροφος) σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2003-2011: Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας, Παν/μίου Πατρών (Φ.Ε.Κ. υπ’ αρίθμ. 117/28-5-2003). Επιστημονική Συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2011 έως σήμερα: Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο “Συστηματική Βοτανική” στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. υπ’ αρίθμ. 1345/20-12-2012).

 

         ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 • Βραβείο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας “Δημήτριος Μπαμπαλώνας” για την εργασία με τίτλο “Βιοσυστηματική μελέτη του γένους Bellevalia Lapeyr. (Hyacinthaceae) στην Ελλάδα”, η οποία παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του 10ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. – Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005.

 

         ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.
 • Μέλος της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area).
 • Εκλεγμένο μέλος της Web Commission της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2008-2013.
 • Mέλος της IOSEB (International Organization for Systematic and Evolutionary Biology).
 • Εκπρόσωπος των Ομάδων Εργασίας της Φάσης VIII (2009-2013), για την Δημιουργία Δικτύου στο πλαίσιο του European Cooperative Programme for Genetic Resources (ECPGR).
 • Εκλεγμένο μέλος της Commission for Karyosystematics της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2013-2019.
 • Εκλεγμένο μέλος της Commission for DNA Banking της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2013-2019.

 

         ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΜΩΝ

 • Καμάρη Γ., Μπαρέκα Π., Ψαράς Γ., Κωνσταντινίδης Θ., Δημόπουλος Π. & Κυπαρίσσης Α. (Επιμ.) 2009: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.– Ηλεκτρονική έκδοση (ISBN: 978-960-98543-0-6, ISSN: 1791-6399).
 • Επιμέλεια κειμένων: Φοίτος Δ. & Καμάρη Γ. 2009: Μαθήματα Γεωβοτανικής, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών (ISBN: 978-960-530-199-9).
 • Επιμέλεια κειμένων: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.) 2009: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος Πρώτος Α-D.
  – Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ISBN: 978-960-9407-09-0, SET: 978-960-9407-12-0).
 • Επιμέλεια κειμένων: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.) 2009: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος Δεύτερος Ε-Ζ.
  – Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ISBN: 978-960-9407-11-3, SET: 978-960-9407-12-0).
 • Επιμέλεια κειμένων: Botanika Chronika vol. 20/2010. – Botanical Institute, University of Patras (ISSN: 0253-6064).

 

        ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • African Journal of Biotechnology
 • Turkish Journal of Botany
 • Journal of the American Society for Horticultural Sciences
 • Phytologia Balcanica
 • Flora Mediterranea
 • Caryologia
 • Botanika Chronika
 • Comparative Cytogenetics

 

 

 1. Επιστημονική υπεύθυνη στο Πρόγραμμα “Μεταστέγαση, αξιοποίηση και εμπλουτισμός της Βοτανικής Συλλογής του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών” (19-5-2015 έως 31-5-2016) που  χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιαρχος (δωρεά).

 

 1. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”  της πράξης “Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (20-12-2012 έως 31-12-2015), χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΚΑ. – Επιστ. Υπεύθ. Επίκ. Καθηγήτρια Α. Τηνιακού.
 2. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Human recreation versus plant diversity on maritime sands in Crete”,  Κωδ. 8573-08 (1-3-2009 έως 15-6-2010), χρηματοδοτούμενο από την National Geographic Society. – Επιστ. Υπεύθ. Nicholas J. Turland.
 3. Επιστημονική συνεργάτης στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, Μέτρο 5.2 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τίτλο “Συγγραφή του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας” (2007-2009). – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 4. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Μελέτη για την καταγραφή, παρουσίαση και αξιολόγηση των σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας”, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2007-2009).
  – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη
 5. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Βιοσυστηματική μελέτη ενδημικών, σπάνιων κι κινδυνευόντων φυτικών ειδών Ελλάδας και Αλβανίας – Συμβολή στην προστασία και διαχείριση της ενδημικής και σπάνιας χλωρίδας”, ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.3 (2005-2007). H συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Πανεπιστημίων Πατρών και Αργυροκάστρου Αλβανίας. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 6. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα “Κ. Καραθεοδωρή” της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο “Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για τη Χλωρίδα της Ελλάδας (Flora Hellenica)”, Κωδ. 2994 (1-10-2002 έως 30-9-2005). – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 7. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Threatened Weeds in the Traditional Agriculture of Crete”,  Κωδ. 7354-02 (1-3-2003 έως 31-12-2003), χρηματοδοτούμενο από την National Geographic Society. – Επιστ. Υπεύθ. Nicholas J. Turland.
 8. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “European Initiative for the Euro+Med PlantΒase”, Κωδ. 15064/11-10-2001 (1-9-2001 έως 1-9-2003), χρηματοδοτούμενο από την Γ.Γ.Ε.Τ. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 9. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Concervazione in situ ed ex situ di Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei”, Κωδ. LIFE00NAT/IT/7228 (1-9-2001 έως 1-9-2005), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 10. Επιστημονική συνεργάτης  στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “European Initiative for the Euro+Med PlantΒase”, Κωδ. EVR1-CT2000-40004 (1-9-2000 έως 1-9-2003), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 11. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Εντοπισμός και περιγραφή των ενδημικών και σπάνιων φυτών καθώς και των σπουδαιότερων βιοτόπων της Κεφαλονιάς & Ιθάκης – Δημιουργία  φωτογραφικού αρχείου”, με Αρ. Πρ. Οικ. 114084 (15-7-1998 έως 17-7-2002), χρηματοδοτούμενο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 12. Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας με τίτλο: “Studies on Plant Biodiversity of Serpentine areas in Greece. - A contribution to Conservation & Management of their indigenous Flora”, Κωδ. 9513514 ΕΠΕΤ ΙΙ Μέτρο 2.5 (22-7-1999 έως 30-11-2000), χρηματοδοτούμενο από την Γ.Γ.Ε.Τ. H συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Πανεπιστημίων Πατρών και Σιένα. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.
 13. Επιστημονική συνεργάτης (Υπότροφος) στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ με τίτλο “Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για τη Χλωρίδα της Ελλάδας (Flora Hellenica)”, Κωδ. ΚΑ 79, ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 2.4 (1-10-1998 έως 31-12-2000), χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).   – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

Bareka P., Turland N. J. & Kamari G. 2015: Bellevalia juliana (Asparagaceae), a new hexaploid species from E Kriti (Greece). – Plant Biosystems 149(4): 703-709. DOI:10.1080/11263504.2015.1057258 (I.F. 1,920).

Bareka P., Kamari G., Turland N. J. & Phitos D. 2015: Karyomorphological study of some Cretan archeophytes. – Flora Mediterranea 25 (Special Issue): 127-141. DOI: 10.7320/FlMedit25SI127.

Bareka P. 2015: Reports 1850-1851. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -25”. – Flora Mediterranea 25: 147-150.

Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2016: Reports 1852-1858. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -25”. – Flora Mediterranea 25: 156-160.

Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2015: Reports 1864-1867. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -25”. – Flora Mediterranea 25: 164-167.

Christou E., Bareka P. & Kamari G. 2014: Biosystematic study of eleven plant taxa from Cyprus. – Caryologia 67(2): 191-198.  (I.F. 0,740).

Kyriakopoulos Ch., Bareka P. & Kamari G. 2014: Reports 1840-1844. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -24”. – Flora Mediterranea 24: 287-291.

Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2014: Reports 1824-1825. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -24”. – Flora Mediterranea 24: 274-276.

Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2013: Reports 1818-1823. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -23”. – Flora Mediterranea 23: 285-291.

Samaropoulou S., Bareka P., Artelari R. & Kamari G. 2013: Karyological studies on some endemic and rare species of Kephalonia, Ionian Islands, Greece. – Flora Mediterranea 23: 215-221.

Bareka P., Siljak-Yakovlev S. & Kamari G. 2012: Molecular cytogenetics of Bellevalia (Hyacinthaceae) species occurring in Greece. – Plant Systematics and Evolution 298: 421-430.

Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2010: Reports 1728-1735. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -20”. – Flora Mediterranea 20: 278-286.

Bareka P., Mitsainas G.P., Constantinidis Th. & Kamari G. 2008: Phytokaryon, a karyological database of European and Mediterranean plants. – Flora Mediterranea 18: 109-116.

Christou E., Bareka P. & Kamari G. 2008: Reports 1645-1649. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -18”. – Flora Mediterranea 18: 564-573.

Bareka P., Phitos D. & Kamari G. 2008: A karyosystematic study of the genus Bellevalia Lapeyr. (Hyacinthaceae) in Greece. – Botanical Journal of the Linnean Society 157(4): 723-739.

Christou E., Bareka P. & Kamari G. 2008: Karyosystematic study of selected plant taxa from Cyprus.– Botanika Chronika 19: 13-20.

Bareka E. P., Kamari G. & Phitos D. 2006: Acis ionica (Amaryllidaceae), a new species from the Ionian area (W Greece – S Albania). – Willdenowia 36 (Special Issue): 357-366.

Turland N., Phitos D., Kamari G. & Bareka P. 2004: Weeds of the traditional agriculture of Crete. – Willdenowia 34: 381-406.

Kamari G., Bareka P., Constantinidis Th. & Phitos D. 2004: Karyosystematic studies of plant taxa from the east Mediterranean region (Greece, Cyprus, Syria). – Phytologia Balcanica 9(3): 487-502.

Niketic M., Bareka P. & Kamari G. 2003: Karyosystematic study of selected Hieracium (Compositae) taxa from Durmitor Mt. (Montenegro). – Botanika Chronika 16: 23-45.

Bareka E. P., Kamari G. & Phitos D. 2003: Cytogeographic study of the genus Leucojum L. (Amaryllidaceae) in Greece. – Bocconea 16(2): 529-536.

Constantinidis Th., Bareka E. P. & Kamari G. 2002: Karyotaxonomy of Greek serpentine angiosperms. – Botanical Journal of the Linnean Society 139(1): 109-124.

Kriemadi E., Bareka P.  & Kamari G. 2002: Reports 1278-1283. In: Kamari G., Blanché C. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -12”. – Flora Mediterranea 12: 444-450.

Kapasa M., Bareka E. P., Nikolaidi Th.  & Kamari G. 2001: Reports 1236-1243. In: Kamari G., Blanché C. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -11”. – Flora Mediterranea 11: 448-454.

Bareka E. P., Koutoula M. & Kamari G. 2000: Reports 1106-1109. In: Kamari G., Felber F. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports - 10”. – Flora Mediterranea 10: 382-386.

Bareka E. P. & Kamari G. 1999: Reports 1026-1030. In: Kamari G., Felber F. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports - 9”. – Flora Mediterranea 9: 324-330.

Bareka E. P., Constantinidis Th. & Kamari G. 1998: Reports 1001-1008. In: Kamari G., Felber F. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports - 8”. – Flora Mediterranea 8: 298-307.