Αρχική
Εικόνα: Ελευθερία - Περδίκω Μπαρέκα

Ελευθερία - Περδίκω Μπαρέκα

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
2105294305
Bareka@aua.gr
Bareka CV 2020.pdf

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1998: Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2001: Μεταπτυχιακός τίτλος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση “Οικολογική Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος” από το Τμήμα Βιολογίας, Παν/μίου Πατρών. Τίτλος Μεταπτυχιακής εργασίας: “Κυτταροταξινομική μελέτη του γένους Leucojum  L. στην Ελλάδα”.
 • 2008: Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμό Άριστα. Τίτλος διατριβής: “Βιοσυστηματική μελέτη ειδών του γένους Bellevalia Lapeyr.”.

 

           ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1988-2003: Υποψήφια Διδάκτορας και Επιστημονική Συνεργάτης (υπότροφος) σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2003-2011: Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας, Παν/μίου Πατρών (Φ.Ε.Κ. υπ’ αρίθμ. 117/28-5-2003). Επιστημονική Συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

 • 2012-2015: Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο “Συστηματική Βοτανική” στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. υπ’ αρίθμ. 1345/20-12-2012).
 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”  της πράξης “Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (20-12-2012 έως 31-12-2015), χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΚΑ. – Επιστ. Υπεύθ. Επίκ. Καθηγήτρια Α. Τηνιακού.

 

 • 2016 έως σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Συστηματική Βοτανική” στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. υπ’ αρίθμ. 855/14-9-2016).
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος “Μεταστέγαση, αξιοποίηση και εμπλουτισμός της Βοτανικής Συλλογής του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών” – Δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος “Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων – Συντονίστρια σε θέματα Χλωρίδας και Οικοτόπων” – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιστροπής και Επιστημονική Υπεύθυνη του “XVI OPTIMA Meeting – Διεθνές Συνέδριο”.

 

         ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 • Βραβείο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας “Δημήτριος Μπαμπαλώνας” για την εργασία με τίτλο “Βιοσυστηματική μελέτη του γένους Bellevalia Lapeyr. (Hyacinthaceae) στην Ελλάδα”, η οποία παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του 10ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. – Ιωάννινα, 5-8 Μαΐου 2005.
 • Βραβείο OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean area) για την καλύτερη ερευνητική εργασία για το έτος 2018. Τίτλος Εργασίας: Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2018: Taxonomic study on the Greek endemic genus Hymenonema (Asteraceae: Cichorieae), using morphological and karyological traits. – Willdenowia 48: 5-21 doi:  https://doi.org/10.3372/wi.48.48101 (I.F.: 1,5, Cite Score: 1,0)

 

         ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.
 • Μέλος της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area).
 • Εκλεγμένο μέλος της Web Commission της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2008-2013.
 • Mέλος της IOSEB (International Organization for Systematic and Evolutionary Biology).
 • Εκπρόσωπος των Ομάδων Εργασίας της Φάσης VIII (2009-2013), για την Δημιουργία Δικτύου στο πλαίσιο του European Cooperative Programme for Genetic Resources (ECPGR).
 • Εκλεγμένο μέλος της Commission for Karyosystematics της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2013-2019 και 2020-2025.
 • Εκλεγμένο μέλος της Commission for DNA Banking της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2013-2019 και 2020-2025.
 • Εκλεγμένο μέλος της Commission for the diffusion of knowledge for the Mediterranean Plants της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) για την περίοδο 2020-2025.
 • Μέλος της  IUCN Species Survival Commission (SSC) – Mediterranean Plant Specialist Group (μετά από κρίση) για την περίοδο 2017-2020 της IUCN (International Union for the Conservation of Nature).

 

         ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΜΩΝ

 • Καμάρη Γ., Μπαρέκα Π., Ψαράς Γ., Κωνσταντινίδης Θ., Δημόπουλος Π. & Κυπαρίσσης Α. (Επιμ.) 2009: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.– Ηλεκτρονική έκδοση (ISBN: 978-960-98543-0-6, ISSN: 1791-6399).
 • Επιμέλεια κειμένων: Φοίτος Δ. & Καμάρη Γ. 2009: Μαθήματα Γεωβοτανικής, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών (ISBN: 978-960-530-199-9).
 • Επιμέλεια κειμένων: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.) 2009: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος Πρώτος Α-D.
  – Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ISBN: 978-960-9407-09-0, SET: 978-960-9407-12-0).
 • Επιμέλεια κειμένων: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.) 2009: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος Δεύτερος Ε-Ζ.
  – Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (ISBN: 978-960-9407-11-3, SET: 978-960-9407-12-0).
 • Επιμέλεια κειμένων: Botanika Chronika vol. 20/2010. – Botanical Institute, University of Patras (ISSN: 0253-6064).
 • Επιμέλεια κειμένων του τόμου των Δ. Φοίτος, Γ. Καμάρη, Ν. Κατσούνη & Γ. Μήτσαινας (εκδ.) 2015: Το όρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Ιστορία – Φυσιογεωγραφία – Βιοποικιλότητα, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ISBN 978-960-9407-30-4).
 • Greuter W., Kokkini S., Manetas I., Bareka P. & Kamari G. (eds) 2019: Botanika Chronika 22
  (ISSN: 0253-6064).
 • Bareka P., Domina G. & Kamari G. (eds) 2019: XVI OPTIMA Meeting - Book of Abstracts.
  - OPTIMA - Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area, Palermo, Italy (ISBN: 978-88-943667-1-6).

 

        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

*Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για την κυτταρολογία των φυτών της Ελλάδας – PhytoKaryon (www.phytokaryon.gr).

Kamari G., Bareka P. & Stavropoulos P. (eds) 2017 onwards: Phytokaryon – A karyological database for the Flora Hellenica. http://www.phytokaryon.gr

 

 

        ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • African Journal of Biotechnology
 • Turkish Journal of Botany (I.F.: 0,651, Cite Score: 1,19)
 • Journal of the American Society for Horticultural Sciences (I.F.: 0,816, Cite Score: 1,14)
 • Phytologia Balcanica
 • Flora Mediterranea (Cite Score: 0,60)
 • Caryologia (I.F.: 0,608, Cite Score: 0,59)
 • Botanika Chronika
 • Comparative Cytogenetics (I.F.: 1,319, Cite Score: 1,34)
 • Phytotaxa (I.F.: 1,185, Cite Score: 1,00)
 • Nordic Journal of Botany (I.F.: 0,846, Cite Score: 0,75)
 • Botanica Serbica (I.F.: 0.47, Cite Score: 0,48)
Bareka CV 2020.pdf
 • Επιστημονική Υπεύθυνη για τα δεδομένα Χλωρίδας και Χερσαίων τύπων οικοτόπων στο Πρόγραμμα “Μελέτη 5 - Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων” (30-5-2019 έως 31-3-2021) χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα πλαίσια του έργου με κωδ. ΟΠΣ 5001198 – Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και σχεδίων διατήρησης για της περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα, σε όλη την χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

 • Επιστημονική Υπεύθυνη και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου XVI OPTIMA Meeting, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κου Π. Παυλόπουλου. Κωδ. ΕΛΚΕ ΓΠΑ 03.0052 (1-7-2018 έως 15-9-2020).

 • Επιστημονική Επιβλέπουσα στο πρόγραμμα “Morphological, cytological and palynological diversity of Cyclamen hederifolium s.l. in Greece” της υποψήφιας διδάκτορος Σοφίας Σαμαροπούλου (σε συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα Ελένη Λιβέρη) (1-9-2017 έως 31-8-2018) που χρηματοδοτείται από την Cyclamen Society (UK).

 • Επιστημονική υπεύθυνη στο Πρόγραμμα “Μεταστέγαση, αξιοποίηση και εμπλουτισμός της Βοτανικής Συλλογής του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών” (19-5-2015 έως 31-5-2016) που  χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιαρχος (δωρεά).

 •  

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”  της πράξης “Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (20-12-2012 έως 31-12-2015), χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΚΑ. – Επιστ. Υπεύθ. Επίκ. Καθηγήτρια Α. Τηνιακού.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Human recreation versus plant diversity on maritime sands in Crete”,  Κωδ. 8573-08 (1-3-2009 έως 15-6-2010), χρηματοδοτούμενο από την National Geographic Society. – Επιστ. Υπεύθ. Nicholas J. Turland.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ, Μέτρο 5.2 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τίτλο “Συγγραφή του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας” (2007-2009). – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Μελέτη για την καταγραφή, παρουσίαση και αξιολόγηση των σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας”, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2007-2009).

 • – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Βιοσυστηματική μελέτη ενδημικών, σπάνιων κι κινδυνευόντων φυτικών ειδών Ελλάδας και Αλβανίας – Συμβολή στην προστασία και διαχείριση της ενδημικής και σπάνιας χλωρίδας”, ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.3 (2005-2007). H συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Πανεπιστημίων Πατρών και Αργυροκάστρου Αλβανίας. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα “Κ. Καραθεοδωρή” της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο “Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για τη Χλωρίδα της Ελλάδας (Flora Hellenica)”, Κωδ. 2994 (1-10-2002 έως 30-9-2005). – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  με τίτλο “Threatened Weeds in the Traditional Agriculture of Crete”,  Κωδ. 7354-02 (1-3-2003 έως 31-12-2003), χρηματοδοτούμενο από την National Geographic Society. – Επιστ. Υπεύθ. Nicholas J. Turland.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “European Initiative for the Euro+Med PlantΒase”, Κωδ. 15064/11-10-2001 (1-9-2001 έως 1-9-2003), χρηματοδοτούμενο από την Γ.Γ.Ε.Τ. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Concervazione in situ ed ex situ di Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei”, Κωδ. LIFE00NAT/IT/7228 (1-9-2001 έως 1-9-2005), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης  στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “European Initiative for the Euro+Med PlantΒase”, Κωδ. EVR1-CT2000-40004 (1-9-2000 έως 1-9-2003), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο “Εντοπισμός και περιγραφή των ενδημικών και σπάνιων φυτών καθώς και των σπουδαιότερων βιοτόπων της Κεφαλονιάς & Ιθάκης – Δημιουργία  φωτογραφικού αρχείου”, με Αρ. Πρ. Οικ. 114084 (15-7-1998 έως 17-7-2002), χρηματοδοτούμενο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας με τίτλο: “Studies on Plant Biodiversity of Serpentine areas in Greece. - A contribution to Conservation & Management of their indigenous Flora”, Κωδ. 9513514 ΕΠΕΤ ΙΙ Μέτρο 2.5 (22-7-1999 έως 30-11-2000), χρηματοδοτούμενο από την Γ.Γ.Ε.Τ. H συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Πανεπιστημίων Πατρών και Σιένα. – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Επιστημονική συνεργάτης (Υπότροφος) στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ με τίτλο “Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για τη Χλωρίδα της Ελλάδας (Flora Hellenica)”, Κωδ. ΚΑ 79, ΕΠΕΤ ΙΙ, Μέτρο 2.4 (1-10-1998 έως 31-12-2000), χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).   – Επιστ. Υπεύθ. Καθηγήτρια Γ. Καμάρη.

 • Bareka E. P., Constantinidis Th. & Kamari G. 1998: Reports 1001-1008. In: Kamari G., Felber F. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports - 8”. – Flora Mediterranea 8: 298-307. (CiteScore: 0,66).

 • Bareka E. P. & Kamari G. 1999: Reports 1026-1030. In: Kamari G., Felber F. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports - 9”. – Flora Mediterranea 9: 324-330. (CiteScore: 0,66).

 • Bareka E. P., Koutoula M. & Kamari G. 2000: Reports 1106-1109. In: Kamari G., Felber F. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports - 10”. – Flora Mediterranea 10: 382-386. (CiteScore: 0,66).

 • Kapasa M., Bareka E. P., Nikolaidi Th.  & Kamari G. 2001: Reports 1236-1243. In: Kamari G., Blanché C. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -11”. – Flora Mediterranea 11: 448-454. (CiteScore: 0,66).

 • Constantinidis Th., Bareka E. P. & Kamari G. 2002: Karyotaxonomy of Greek serpentine angiosperms. – Botanical Journal of the Linnean Society 139(1): 109-124. DOI: 10.1046/j.1095-8339.2002.00044.x (I.F.: 3,057, Cite Score: 3,53).

 • Kriemadi E., Bareka P.  & Kamari G. 2002: Reports 1278-1283. In: Kamari G., Blanché C. & Garbari F. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -12”. – Flora Mediterranea 12: 444-450. (CiteScore: 0,66).

 • Bareka E. P., Kamari G. & Phitos D. 2003: Cytogeographic study of the genus Leucojum L. (Amaryllidaceae) in Greece. – Bocconea 16(2): 529-536.

 • Niketic M., Bareka P. & Kamari G. 2003: Karyosystematic study of selected Hieracium (Compositae) taxa from Durmitor Mt. (Montenegro). – Botanika Chronika 16: 23-45.

 • Kamari G., Bareka P., Constantinidis Th. & Phitos D. 2004: Karyosystematic studies of plant taxa from the east Mediterranean region (Greece, Cyprus, Syria). – Phytologia Balcanica 9(3): 487-502.

 • Turland N., Phitos D., Kamari G. & Bareka P. 2004: Weeds of the traditional agriculture of Crete. – Willdenowia 34: 381-406. DOI: 10.3372/wi.34.34206 (I.F.: 1,156, CiteScore: 1,28).

 • Bareka E. P., Kamari G. & Phitos D. 2006: Acis ionica (Amaryllidaceae), a new species from the Ionian area (W Greece - S Albania). – Willdenowia 36 (Special Issue): 357-366. DOI: 10.3372/wi.36.36131 (I.F.: 1,156, CiteScore: 1,28).

 • Christou E., Bareka P. & Kamari G. 2008: Karyosystematic study of selected plant taxa from Cyprus. – Botanika Chronika 19: 13-20.

 • Bareka P., Phitos D. & Kamari G. 2008: A karyosystematic study of the genus Bellevalia Lapeyr. (Hyacinthaceae) in Greece. – Botanical Journal of the Linnean Society 157(4): 723-739. (I.F.: 3,057, Cite Score: 3,53).

 • Christou E., Bareka P. & Kamari G. 2008: Reports 1645-1649. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -18”. – Flora Mediterranea 18: 564-573. (CiteScore: 0,66).

 • Bareka P., Mitsainas G.P., Constantinidis Th. & Kamari G. 2008: Phytokaryon, a karyological database of European and Mediterranean plants. – Flora Mediterranea 18: 109-116. (CiteScore: 0,66).

 • Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2010: Reports 1728-1735. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -20”. – Flora Mediterranea 20: 278-286. (CiteScore: 0,66).

 • Bareka P., Siljak-Yakovlev S. & Kamari G. 2012: Molecular cytogenetics of Bellevalia (Hyacinthaceae) species occurring in Greece. – Plant Systematics and Evolution 298: 421-430. (I.F.: 1,585 CiteScore: 1,76).

 • Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2012: Reports 1753-1758. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -22”. – Flora Mediterranea 22: 212-220.

 • Samaropoulou S., Bareka P., Artelari R. & Kamari G. 2013: Karyological studies on some endemic and rare species of Kephalonia, Ionian Islands, Greece. – Flora Mediterranea 23: 215-221. (CiteScore: 0,66).

 • Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2013: Reports 1818-1823. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -23”. – Flora Mediterranea 23: 285-291. (CiteScore: 0,66).

 • Christou E., Bareka P. & Kamari G. 2014: Biosystematic study of eleven plant taxa from Cyprus. – Caryologia 67(2): 191-198.  (I.F.: 1,174, CiteScore: 1,07).

 • Kyriakopoulos Ch., Bareka P. & Kamari G. 2014: Reports 1840-1844. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -24”. – Flora Mediterranea 24: 287-291. (CiteScore: 0,66).

 • Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2014: Reports 1824-1825. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -24”. – Flora Mediterranea 24: 274-276. (CiteScore: 0,66).

 • Bareka P., Turland N. J. & Kamari G. 2015: Bellevalia juliana (Asparagaceae), a new hexaploid species from E Kriti (Greece). – Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 149(4): 703-709. DOI:10.1080/11263504.2015.1057258 (I.F.: 1,525, CiteScore: 1,7).

 • Bareka P., Kamari G., Turland N. J. & Phitos D. 2015: Karyomorphological study of some Cretan archeophytes. – Flora Mediterranea 25 (Special Issue): 127-141. DOI: 10.7320/FlMedit25SI127.  (CiteScore: 0,66).

 • Bareka P. 2015: Reports 1850-1851. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -25”. – Flora Mediterranea 25: 147-150. (CiteScore: 0,66).

 • Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2015: Reports 1852-1858. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -25”. – Flora Mediterranea 25: 156-160. (CiteScore: 0,66).

 • Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2015: Reports 1864-1867. In: Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), “Mediterranean chromosome number reports -25”. – Flora Mediterranea 25: 164-167. (CiteScore: 0,66).

 • Samaropoulou S., Βareka P. & Kamari G. 2016: Karyomorphometric analysis of Fritillaria montana group (Liliaceae) in Greece. – Comparative  Cytogenetics 10(4): 679-695. (I.F.: 0,882, CiteScore: 0,99).

 • Bareka P., Christou E. & Kamari G. 2016: Karyology of some plant taxa from Cyprus [In Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), Mediterranean plant karyological data - 26]. – Flora  Mediterranea 26: 216-219. doi: 10.7320/FlMedit26.216. (CiteScore: 0,66).

 • Kyriakopoulos Ch., Bareka P. & Kamari G. 2016: Karyological data of some endemic taxa from Mt Taigetos, Greece [In Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), Mediterranean plant karyological data - 26]. – Fl. Medit. 26: 224-228. doi: 10.7320/FlMedit26.224 (CiteScore: 0,66).

 • Heywood Ch., Bareka P., Th. Karamplianis & Kamari G. 2017: Karyological study of miscellaneous Crocus (Iridaceae) species [In Kamari G., Blanché C. & Siljak-Yakovlev S. (eds), Mediterranean plant karyological data - 27]. – Flora Mediterranea 27: 276-288. doi: 10.7320/FlMedit27.276 (CiteScore: 0,66).

 • Liveri E., Bareka P. & Kamari G. 2018: Taxonomic study on the Greek endemic genus Hymenonema (Asteraceae: Cichorieae), using morphological and karyological traits.
  – Willdenowia 48: 5-21 doi:  https://doi.org/10.3372/wi.48.48101 (I.F.: 1,156, CiteScore: 1,28).

 • Bareka P., Katopodi E., Kamari G. & Phitos D. 2018: Karyosystematic study of some taxa from the Ionian floristic region (Greece). I. — Flora Mediterannea 28: 85-97. doi: 10.7320/FlMedit28.085 (CiteScore: 0,66).

 • Samaropoulou S., Bareka P. & Kamari G. 2019: Hybridization and karyotype variability of three endemic Fritillaria L. (Liliaceae) in Argolis Peninsula (Greece). – Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology. DOI: 10.1080/11263504.2019.1612478 (I.F.: 1,525, CiteScore: 1,7).

 • Samaropoulou S., Bareka P., Bouranis D. & Kamari G. 2019: Seed morphology in the genus Fritillaria (Liliaceae) from Greece and its taxonomic significance. – Phytotaxa 416(4): 223-237. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.416.4.1 (I.F.: 1,168, CiteScore: 1,01).

 • Siljak-Yakovlev S., Farhat P., Valentin N., Bareka P. & Kamari G. 2019: New estimates of Nuclear DNA amount for 25 taxa from Kefallinia island. – Botanika Chronika 22: 87-108.

 • Samaropoulou S., Baliousis E. & Bareka P. 2019: Karyological study of eight Trifolium L. taxa from Greece. – Botanika Chronika 22: 159-170.

 • Trigas P. & Bareka P. 2020: Allium stamatiadae, a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Andros island (Aegean Archipelago, Greece). – Phytotaxa 443(3): 287-294. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.443.3.5