Αρχική
Εικόνα: Αναστασία Ταμπακάκη

Αναστασία Ταμπακάκη

Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας
2105294346
2105294344
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ_2017.pdf, CURRICULUM VITAE_Tampakaki 2017.pdf