Αρχική

Κυριακή Σωτηράκογλου

Καθηγητής
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
2105294137
2105294622
CV_2016.pdf

Τίτλοι σπουδών

1. Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Καποδιστριακό   Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1986

3. Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1989

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα 

6/2013 – σήμερα : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

6/2010 – 6/2013 : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ.

7/2000 – 6/2010: Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ.

5/1996 – 7/2000: Επίκουρος Καθηγήτρια με θητεία του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ.

7/1991 – 5/1996 : Λέκτορας του Γενικού Τμήματος του ΓΠΑ.

2/1990 – 7/1991: Ειδική Επιστήμων του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βιοστατιστική, Πειραματικοί σχεδιασμοί, Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης, Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικών και κατηγορικών δεδομένων σε πειράματα Βιολογικών και Γεωπονικών Επιστημών.

CV_2016.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Στατιστική Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιομετρία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιοστατιστική Μεταπτυχιακό Επιλογής

1. S. Kounias and K. Sotirakoglou (1989). “Bonferroni bounds revisited”. Journal of Applied Probability, 26, 1-9.
2. C. Koukouvinos, S. Kounias and K. Sotirakoglou (1990). “On Base and Turyn sequences”. Mathematics of Computation, 55, 825-837.
3. S. Kounias, C. Koukouvinos and K. Sotirakoglou (1991). “On Golay sequences”. Discrete Mathematics, 92, 177-185.
4. S. Kounias and K. Sotirakoglou (1993). “Upper and lower Bound for the probability that r events occur”. Optimization, 27, 63-78.
5. S. Chadjiconstantinidis and K. Sotirakoglou (1995). “Optimal completely randomized designs for a cyclic covariate model with even replication number”. Ars Combinatoria, 41, 3-24.
6. S. Chadjiconstantinidis, T. Chadjipadelis and K. Sotirakoglou (1995). “Two cyclic supplementary difference sets and optimal designs in linear models”. Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, 18, 33-56.
7. S. Chadjiconstantinidis and K. Sotirakoglou (2000). “D-optimal cyclic designs for a covariate model with odd replication number”. Utilitas Mathematica, 57, 43-64.
8. S. Chadjiconstantinidis and K. Sotirakoglou (2002). “The A-optimal two level fractional saturated design for N=21 observations”. Utilitas Mathematica, 62, 143-154.
9. V. K. Kimiskidis, S. Papagiannopoulos, K. Sotirakoglou, D. A. Kazis, G. Dimopoulos, A. Kazis and K. R. Mills (2004). “The repeatability of corticomotor threshold measurements”. Clinical Neurophysiology, 34(4), 259-266.
Δ10. V. K. Kimiskidis, S. Papagiannopoulos, K. Sotirakoglou, D. A. Kazis, A. Kazis and K. R. Mills (2005). “Silent period to transcranial magnetic stimulation: construction and properties of stimulus-response curves in healthy volunteers”. Experimental Brain Research, 163(1), 21-31.
11. I. G. Mandala, K. Sotirakoglou (2005). “Effect of frozen storage and microwave reheating on some physical attributes of fresh bread containing hydrocolloids”. Food Hydrocolloids, 19(4), 709-719.
12. D. A. Kazis, V. K. Kimiskidis, S. Papagiannopoulos, K. Sotirakoglou, D. Divanoglou, N. Vlaikidis, K. R. Mills and A. Kazis (2006). “The effect of valproate on silent period and corticomotor excitability”. Epileptic Disorders, 8(2), 136-142.
13. V. K. Kimiskidis, S. Papagiannopoulos, D. A. Kazis, K. Sotirakoglou, G.Vasiliadis, F. Zara, A. Kazis and K. R. Mills (2006). “Lorazepam-induced effects on silent period and corticomotor excitability”. Experimental Brain Research, 173(4), 603-611.
14. E. C. Pappa, I. G. Kandarakis, G. K. Zerfiridis, E. M. Anifantakis and K. Sotirakoglou (2006). “Influence of starter cultures on the proteolysis of Teleme cheese made from different types of milk”. Lait, 86(4), 273-290.
15. O. Sabatakou, E. Xylouri, K. Sotirakoglou, M. Fragkiadakis and P. Noikokyris (2007). “Histochemical and biochemical characteristics of weaning rabbit intestine”. World Rabbit Scince, 15(4), 173-178.
16. G. Economou, D. Lyra, K. Sotirakoglou, K. Fasseas and P. Taradilis (2007). “Stimulating Orobanche ramose seed germination with an Ascophyllum nodosum extract”. Phytoparasitica, 35(4), 367-375.
17. E. C. Pappa and K. Sotirakoglou (2008). “Changes of free amino acid content of Teleme cheese made with different types of milk and culture”. Food Chemistry, 111(3), 606-615.
18. J. Ikonomopoulos, E. Fragkiadaki, E. Liandris, K. Sotirakoglou, E. Xylouri, J. M. Gazouli (2009). “Estimation of the spread of pathogenic mycobacteria in organic broiler farms by the polymerase chain reaction”. Veterinary Microbiology, 133(3), 278–282.
19. E. C. Pappa, K. Sotirakoglou (2009). “Effect of brine time and starter cultures on changes in pH, moisture and salt-in-moisture content of white-brined sheep, goat and cow milk cheeses”. Milchwissenschaft-Milk Science International, 64(3), 267-271. 20. V. Papatzelou, A. Antsaklis, A. Protopappas, K. Sotirakoglou, M. Kapsokefalou (2010). “Effect of iron supplementation on the iron status and the pregnancy outcome in pregnant women in Greece - a prospective study”. Trace Elements and Electrolytes, 27(3), 125-130.
21. A. Tsakiris, K. Sotirakoglou, P. Kandylis, P. Kaldis, C. Tzia, Y. Kourkoutas (2011). “Price estimation and economic evaluation of the production cost of red wines produced by immobilized cells on dried raisin berries”. International Journal of Wine Research, 3(1), 1-8.
22. A. Fassas, V. K. Kimiskidis, I. Sakellari, K. Kapinas, A. Anagnostopoulos, V. Tsimourtou, K. Sotirakoglou and A. Kazis (2011). “Long-term results of stem cell transplantation for MS, A single-center experience”. Neurology, 76(12) 1066-1070.
23. K. Kouzounias, V. K. Kimiskidis, T. Siozos, K. Violaris, N. Kostomitsopoulos, P. E. Karayannakos, K. Sotirakoglou, K. Nanassis (2011). “Topiramate promotes neurological recovery in a new model of traumatic brain injury in rats”. Neuroscience, 183, 171-177.
24. E. Tsiplakou, I. Hadjigeorgiou, K. Sotirakoglou, G. Zervas (2011). “Differences in mean retention time of sheep and goats under controlled feeding practices”. Small Ruminant Research, 95(1), 48-53.
25. E. C. Pappa, T. Massouras, K. Sotirakoglou and I. Kandarakis (2013). “Formation of volatile compounds in Teleme cheese manufactured with mesophilic and thermophilic dairy starters”. Small Ruminant Research, 111, 110-119.
26. E. Tsiplakou, E. Flemetakis, E. D. Kouri, C. Kalloniati, K. Sotirakoglou, G. Zervas (2013). “Differences in urokinase plasminogen activator (u-PA) and its receptor (u-PAR) genes expression in subcutaneous adipose tissue between sheep and goats”. Livestock Science, 157(1), 345-350.
27. S. Taka, E. Liandris, M. Gazouli, K. Sotirakoglou, G. Theodoropoulos, M. Bountouri, M. Andreadou, J. Ikonomopoulos (2013). “In vitro expression of the SLC11A1 gene in goat monocyte-derived macrophages challenged with Mycobacterium avium subsp paratuberculosis”. Infection, Genetics and Evolution, 17, 8-15.
28. A. Batzina, K. Sotirakoglou, N. Karakatsouli (2014). “The preference of 0+ and 2+ gilthead seabream Sparus auratafor coloured substrates or no-substrate”. Applied Animal Behaviour Science, 151, 110–116.
29. E. Tsiplakou, E. Flemetakis, E. D. Kouri, K. Sotirakoglou and G. Zervas (2015). “The effect of long term under- and over-feeding on the expression of genes related to
lipid metabolism in mammary tissue of sheep”. Journal of Dairy Research, 82(1), 107-112.
30. E. Tsiplakou, E. Flemetakis, E. D. Kouri, K. Sotirakoglou and G. Zervas (2015). “The effect of long term under- and over-feeding on the expression of genes related to glucose metabolism in mammary tissue of sheep”. Journal of Dairy Research, 82(2), 228-235.
31. E. Tsiplakou, E. Flemetakis, E. D. Kouri, G. Karalias, K. Sotirakoglou and G. Zervas (2015). “The effect of long term under- and over-feeding on the expression of
six major milk protein genes in the mammary tissue of sheep”. Journal of Dairy Research, 82(3), 257–264.
32. V. Evageliou, A. Gerolymatou, K. Sotirakoglou, C. Gardeli, S. Yanniotis (2015). “Retention of trans-anethole by single and double layered films based on gelatine”. Food Hydrocolloids, 47, 94-98.
33. M. Georgiadou, C. Gardeli, M. Komaitis, D. I. Tsitsigiannis, E. J. Paplomatas, K. Sotirakoglou, S. Yanniotis (2015). “Volatile profiles of healthy and aflatoxin contaminated pistachios”. Food Research International, 74, 89–96.
34. N. Paraskevakis, E. Tsiplakou, D. Daferera, K. Sotirakoglou, M. Polissiou and G. Zervas (2015). “Changes in essential oil content and composition of Origanum vulgare spp. hirtum during storage as a whole plant or after grinding and mixing with a concentrate ruminant diet”. Journal of Essential Oil Research, 27(3), 264-270.
35. S. Taka, M. Gazouli, K. Sotirakoglou, E. Liandris, M. Andreadou, K. Triantaphyllopoulos, J. Ikonomopoulos (2015). “Functional analysis of 3’UTR polymorphisms in the caprine SLC11A1 gene and its association with the Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection”. Veterinary Immunology and Immunopathology, 167, 75–79.
36. G. Kargas, P. Kerkides, K. Sotirakoglou, A. Poulovassilis (2016). “Temporal variability of surface soil hydraulic properties under various tillage systems”. Soil & Tillage Research, 158, 22–31.
37. E. Papakonstantinou, I. Kechribari, K. Sotirakoglou, P. Tarantilis, T. Gourdomichali, G. Michas, V. Kravvariti, K. Voumvourakis, A. Zampelas (2016). “Acute effects of coffee consumption on self-reported gastrointestinal symptoms, blood pressure and stress indices in healthy individuals”. Nutrition Journal, 15, 2-11.
38. E. Tsiplakou, G. Papadomichelakis, D. Sparaggis, K. Sotirakoglou, G. Zervas (2016). “The effect of maternal or artificial milk, age and sex on three muscles fatty acid profile of Damascus breed goat kids”. Livestock Science, 188, 142-152.
39. E. Tsiplakou, E. Flemetakis, E. D. Kouri, G. Karalias, K. Sotirakoglou and G. Zervas (2016). “The effect of long term under- and over-feeding on the expression of six major milk proteins’ genes in the mammary tissue of goats”. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100, 422-430.
Δ40. E. Tsiplakou, M. Chatzikonstantinou, C. Mitsiopoulou, C. Karaiskou, A. Mavromatis, K. Sotirakoglou, N. Lambrou, G. Zervas (2016). “Effect of soybean and fish oil inclusion in diets on milk and plasma enzymes from sheep and goat related with oxidation”. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. (Δεκτή για δημοσίευση).
41. A. Pappas, E. Tsiplakou, D. Tsitsigiannis, M. Georgiadou, M. Iliadi, K. Sotirakoglou, G. Zervas (2016). “The role of bentonite binders in single or concomitant mycotoxin contamination of chicken diets”. British Poultry Science. (Δεκτή για δημοσίευση).
42. E. Tsiplakou, A. Mavromatis, T. Kalogeropoulos, M. Chatzikonstantinou, P. Koutsouli, K. Sotirakoglou, N. Lambrou, G. Zervas (2016). “The effect of dietary supplementation with rumen protected methionine alone or in combination with rumen protected choline and betaine on sheep milk and antioxidant capacity”. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. (Δεκτή για δημοσίευση).