Αρχική
Εικόνα: Άννα-Μαρία Βισίλια

Άννα-Μαρία Βισίλια

Λέκτορας
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294552
2105294553
vissilia@aua.gr
AM_VISSILIA CV_english.pdf
AM_VISSILIA CV_english.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό