Αρχική

Διονύσιος Περδίκης

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
2105294581
2105294572
Βιογραφικό Δ. Περδίκη.pdf, CV D. PERDIKIS.pdf

 

 

 

 

Βιογραφικό Δ. Περδίκη.pdf, CV D. PERDIKIS.pdf

- Μέλος (2009-2012) της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) και συμμετείχα στις εργασίες της Δράσης COST (FP0901) με τίτλο: «Αναλυτικές Μέθοδοι για Βιοδιυλιστήρια» (Analytical Techniques for Biorefineries)

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ «Μελέτη των επιδράσεων της φυτοφαγίας, του επιπέδου πείνας και της ενδοσυντεχνιακής θήρευσης στην κατανάλωση λείας από πολυφάγα αρπακτικά έντομα»

-  Μέλος (2012-2016) της Διαχειριστικής Επιτροπής (Management Committee) της Δράσης COST Action FA 1105 “Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture” –http://www.biogreenhouse.org

- LIFE ENV/GR/000302 SAGE 10 “Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives”. (2012-2014).

- Αναδόμηση Προγραμμάτων Ανώτερης Επαγγελματικής Γεωπονικής Εκπαίδευσης στα Δυτικά Βαλκάνια– AGRIVOC» Tempus IV, Reform of Higher Education through International University Cooperation (2012-2015).

- Ε.Υ. του προγράμματος: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων» «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» (2012-2013).

- Ε.Υ. του προγράμματος: «Παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων Tuta absoluta & Helicoverpa armigera για πρόβλεψη ζημιάς και έγκαιρη αντιμετώπιση σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας» (2014-2015).

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα: «A Location–aware System for Fruit Fly Monitoring and Pest Management Control» «FruitFlyNet» Standard II-B/2.1/0865/ENPI CBC MED/EU. (2014-2015). http://www.fruitflynet.aua.gr