Αρχική

Γεώργιος Παπαδούλης

Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
2105294589
2105294572
CV_Papadoulis-English.pdf, CV-G.Papadoulis-Greek.pdf

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Καθηγητής

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος και έτος γεννήσεως: Φυλακτή Καρδίτσας, 1957

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Ένα παιδί

Δ/νση κατοικίας: Ηπείρου 53, Ηλιούπολη - Αθήνα, τηλ. ++30-210-9914726

Δ/νση εργασίας : Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα.

Τηλ. : ++30-210-5294589, κινητό ++306974349934

Fax : ++30-210-5294572

e-mail : gpapadoulis@aua.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (νυν Γ.Π.Α.), 1977-1985 (διακοπή για προσωπικούς λόγους, 1977-1979).

Ειδίκευση: Φυτοτεχνία Πτυχίο M.Sc.

Βαθμός: Λίαν Καλώς (8,24).

 

Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (νυν Γ.Π.Α.), 1986-1992 (διακοπή λόγω στρατεύσεως την περίοδο 31-12-1988 έως 31-12-1989).

Ειδίκευση: Γεωργική Ζωολογία - Ακαρεολογία.

Διδακτορική Διατριβή: Συμβολή στη μελέτη της μορφολογίας και συστηματικής των Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) που απαντούν στην Ελληνική χλωρίδα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Γ. Εμμανουήλ Ph.D.

Αποκτηθείς τίτλος: Δρ Γεωπονικών Επιστημών - Γ.Π.Α. Απρίλιος 1994.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1.      Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, Κτήμα Συγγρού, Φθινόπωρο 1988. Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα : Μελισσοκομία (διάρκεια 60 ώρες).

2.      Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιανουάριος 1993: Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα: Έλεγχος των αφίδων και των αφιδομεταφερομένων ιών με βιοτεχνολογικές μεθόδους (διάρκεια 100 ώρες).

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 1981-1985 (κατά τη διάρκεια των σπουδών στην Α.Γ.Σ.Α.).

Υπουργείο Παιδείας: 1986-1992 (ως Ε.Μ.Υ. για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής).

D.A. CHANT FELLOWSHIP από Indira Publishing House, Michigan U.S.A. για ολοκλήρωση του πονήματος “Phytoseiidae of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata)”.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για το σύγγραμμα “Phytoseiidae of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata)” 2009.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

§         Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία (Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 2004-2007)

§         Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία

§         Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

§         Systematic and Applied Acarology Society (London, England)

§         Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαρεολόγων (EUR.A.AC.)

§         Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Ζωολογία – Ακαρεολογία

Λέκτορας από 1/6/1995 έως 20/8/2000

Επίκουρος Καθηγητής από 21/8/2000 έως 21/1/2007

Αναπληρωτής Καθηγητής από 22/1/2007 έως σήμερα

Καθηγητής: από Σεπτέμβριο 2012 έως σήμερα

 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΠΕΙΡΑ

α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

    Ως Ε.Μ.Υ.

1.       Εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Ειδικής Εντομολογίας στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του τμήματος Φυτικής Παραγωγής από το 1986.

2.       Εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Γεωργικής Ζωολογίας στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου από το 1987.

3.       Εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος της Γενικής Εντομολογίας στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου από το 1988.

 

Ως Λέκτορας (1995-2000), Επίκουρος Καθηγητής (2001-2006), Αναπληρωτής Καθηγητής (2007- 2012) και Καθηγητής (2012 - σήμερα)

ι. Σε προπτυχιακό επίπεδο

            Το διδακτικό μου έργο αφορά στη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων εντεταγμένων στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων του Γ.Π.Α.

1.      Γενική και Συστηματική Γεωργική Ζωολογία (Θεωρία + Εργαστήριο) 3ου εξαμήνου (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Ν. Εμμανουήλ)

2.      Γενική και Συστηματική Γεωργική Εντομολογία (Θεωρία +Εργαστήριο) 4ου εξαμήνου (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Ν. Εμμανουήλ και Δ. Λυκουρέση)

3.      Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία (Θεωρία + Εργαστήριο) 7ου εξαμήνου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Ν. Εμμανουήλ)

4.      Γεωργική Εντομολογία (Θεωρία + Εργαστήριο) 8ου εξαμήνου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Δ. Λυκουρέση)

5.      Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας (Θεωρία + Εργαστήριο) 9ου εξαμήνου Ειδίκευσης Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Ν. Εμμανουήλ)

6.      Εχθροί και ασθένειες ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών (Θεωρία + Εργαστήριο) 9ου εξαμήνου Ειδίκευσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (συνδιδασκαλία με τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Γρηγορίου)

7.      Πανίδα φυσικών οικοσυστημάτων (Θεωρία + Εργαστήριο) 4ου εξαμήνου στα τμήματα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών και Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητής Ν. Εμμανουήλ)

 

ιι. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

     Το διδακτικό μου έργο αφορά στη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου" του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

1.      Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας (Θεωρία + Εργαστήριο). Συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Ν. Εμμανουήλ.

2.      Βιολογική Καταπολέμηση εχθρών των καλλιεργειών (Θεωρία + Εργαστήριο). Συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Δ. Λυκουρέση.

 

            Κατά καιρούς έχω λάβει μέρος σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αγροτών ή σε διαλέξεις που αφορούν θέματα ζωϊκών εχθρών των καλλιεργειών και που οργανώνονται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας, Κ.Ε.Γ.Ε. κ.α. (Πόρος: Ιούνιος 1987, Νοέμβριος 1988, Ιούλιος 1992 - Φιλιατρά: Οκτώβριος 1991).

 

β. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Ως Ειδικός Επιστήμονας

Μάθημα Γεωργική Ζωολογία-Νηματοδωλογία (Θεωρία + Εργαστήριο). Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009.

 

γ. Άλλες διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

1.        Από το 1990 έως σήμερα κατά καιρούς έχω διδάξει σε διάφορα σεμινάρια, τα οποία οργανώθηκαν από το Κ.Ε.Κ. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θέματα που αφορούσαν έντομα, ακάρεα και νηματώδεις καλλιεργειών.

2.        Τον Ιανουάριο του 1999 σε Ημερίδα με αντικείμενο "Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων" που οργανώθηκε από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της AGROTICA ανέπτυξα το θέμα: "Ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών εντόμων και ακάρεων".

3.        Εξεταστής στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.).

4.        Μέλος της Επιτροπής Κρίσης του βιβλίου “Φυτοπροστασία” που εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.      Α΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 1985.

2.      Β΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 1987.

Ανακοίνωσα την υπ’ αριθμ. 20 εργασία.

3.      Δ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Βόλος, 14-17 Οκτωβρίου 1991.

4.      Ε΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 1993.

5.      ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Χανιά, 31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 1995.

6.      7th International Congress of the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Athens, Greece, 1-5 April 1996.

7.      Α΄ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου 1996.

8.      7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καβάλα, 21-24 Οκτωβρίου 1997.

9.      8o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Χαλκίδα, 2-5 Νοεμβρίου 1999. (Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής).

10.  15th International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi. Maastricht, Netherlands, May 15-19, 2000.

11.   2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000.

12.  9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ιωάννινα, 13-16 Νοεμβρίου 2001. (Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής).

13.  VII European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7 - 13, 2002. (Μέλος της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής).

14.  1ο Επιστημονικό Συνέδριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002.

15.  International Conference on Urban Horticulture. Wadenswil (University of Applied Science Wadenswil), Ελβετία, 2-6 Σεπτεμβρίου 2002.

16.  European Meeting of the IOBC “Integrated Control in Viticulture”. Volos, Greece, March 19-22, 2003.

17.  1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. Αθήνα, 2-7 Ιουνίου 2003.

18.  2nd International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture. Berlin, Germany, August 27-29, 2003.

19.  10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 4-7 Νοεμβρίου 2003.

20.  5th Symposium European Association of Acarologists. Berlin, Germany, July 26-30, 2004.

21.  ISHS 5th International Symposium on Artificial Lighting in Horticulture. Lillehammer, Norway, June 21-24, 2005.

22.  International Symposium on Growing Media. Angers, France, September 4-10, 2005.

23.   11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα, 11-14 Οκτωβρίου, 2005 (Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής).

24.  ISHS, VI International Symposium “New Floricultural Crops”, Madeira, June11-15, 2007.

25.  12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεμβρίου, 2007.

26.  ISHS, Symposium on Woody Ornamentals, Pruhonice, Czech Republic, May 26-30, 2008.

27.  6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Λεωνίδιο, 2-4 Οκτωβρίου 2008.

28.  ISHS, Eucarpia. Leiden, The Netherlands, August 31 – September 5, 2009.

29.  13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου, 2009.

30.  28th International Horticultural Congress, Lisbon, Portugal, August 22-27, 2010.

31.  14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου 2011.

32.  15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καβάλα, 22-25 Οκτωβρίου 2013.

33.  2013 ESA Annual Meeting. Austin, Texas, 9-14 November 2013.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

1.      Επιβλέπων Καθηγητής του υποψηφίου διδάκτορος Γ. Παπαδόπουλου με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Μελέτη της βιο-οικολογίας του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae)”. (Περατώθηκε)

2.       Επιβλέπων Καθηγητής του υποψηφίου διδάκτορος Σ. Μπούρα με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Μελέτη της βιολογίας και διατροφικών συνηθειών ιθαγενών αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae”. (Περατώθηκε)

3.       Επιβλέπων Καθηγητής της υποψηφίας διδάκτορος Π. Κολοκυθά με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Μελέτη βιο-οικολογικών παραμέτρων και διατροφικών συνηθειών του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) athenas Swirski & Ragusa (Acari: Phytoseiidae)” (Περατώθηκε)

4.      Επιβλέπων Καθηγητής της υποψήφιας διδάκτορος Βασιλικής Ευαγγέλου με θέμα διδακτορικής διατριβής: Χρήση μοριακών μεθόδων για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλομορφίας ειδών της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) (σε εξέλιξη)

5.      Επιβλέπων Καθηγητής του υποψηφίου διδάκτορος Θεόδωρου Σταθάκη με θέμα διδακτορικής διατριβής: Μορφολογία και συστηματική των οικογενειών Stigmaeidae, Cunaxida (Acari: Prostigmata) και Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) (σε εξέλιξη).

6.      Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος Μαρίας Γιαννέλη με θέμα: “Ποικιλότητα και οικολογικός ρόλος των μικροασπονδύλων σε σχέση με τον χλωριδικό πλούτο και τη δομή της φυτοκοινότητας”, η οποία διεξήχθει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον Τομέα Διαχείρησης Οικοσυστημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος. (Περατώθηκε)

7.      Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Ν. Παλυβού με θέμα: “Συμβολή στη μελέτη των ακάρεων των αποθηκών στην Ελλάδα” (περατώθηκε).

8.      Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Α. Τσαγκαράκη με θέμα: “Παρουσία και εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων και του νηματώδους Tylenchulus semipenetrans σε εσπεριδοειδή”.(Περατώθηκε)

9.      Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος Ε. Μαλανδράκη με θέμα: “Συμβολή στη μελέτη της μορφολογίας και συστηματικής των Eriophyoidea (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα” (Περατώθηκε).

10.    Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Σ. Αντωνάτου με θέμα διδακτορικής διατριβής “Ποιοτική και ποσοτική μελέτη Ορθροπτέρων των λιβαδιών”. (Περατώθηκε)

11.    Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος Α. Μπαρμπετάκη με θέμα διδακτορικής διατριβής “Είδη του γένους Orius ως παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων-εχθρών κηπευτικών καλλιεργειών”. (Περατώθηκε)

12.    Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Ε. Μπαδιεριτάκη με θέμα διδακτορικής διατριβής “Μελέτη ακάρεων και θυσσανοπτέρων σε είδη του γένους Medicago (Οικ. Fabacae) και κολεοπτέρων εδάφους σε καλλιεργούμενη μηδική (Medicago sativa L.)” (Περατώθηκε).

13.    Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Γ. Χιντζόγλου με θέμα διδακτορικής διατριβής “Μελέτη των μικροαρθροπόδων σίτου και ορύζης κατά την καλλιέργεια ως την αποθήκευση, στην Ελλάδα” (Στάδιο Συγγραφής).

14.    Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος Ι. Λύτρα με θέμα διδακτορικής διατριβής “Παρουσία, εποχιακή διακύμανση και  αξιολόγηση του κρατούντος συστήματος αντιμετώπισης των Culicidae (Insecta: Diptera) σε οριζώνες της Ελλάδας” (Στάδιο Συγγραφής).

 • 15.    Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Κ. Ηρακλέους με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Συμβολή στη μελέτη του αλευρώδη του καπνού [Bemisia tabaci (Gennadius)] και του παρασιτισμού του στην Κύπρο”.

 • 16.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Κ. Σουλιώτη με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Συμβολή στην μελέτη των Chrysopidae (Neuroptera) και ειδικότερα του Chrysoperla carnea Steph. αρπακτικού αφίδων και ο ρόλος του στην καταπολέμηση αφίδων σε θερμοκήπια”.

 • 17.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της υποψηφίας διδάκτορος Ε. Πάνου με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Συμβολή στην ταξινόμηση και μελέτη των τροφικών απαιτήσεων των Tydeidae (Acari : Prostigmata) της Ελλάδος”.

 • 18.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Ν. Μπακανδρίτσου με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Αντιμετώπιση των ακαριάσεων των μελισσών με τη χρήση μη παρασιτοκτόνων ουσιών”.

 • 19.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Χ. Αθανασίου με θέμα διδακτορικής διατριβής: “Συμβολή στη μελέτη Κολεοπτέρων εχθρών αποθηκευμένων δημητριακών και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα”.

 • 20.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Γ. Μπρούφα με θέμα: “Οικολογική μελέτη του αρπακτικού ακάρεως Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae)”.

 • 21.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Π. Ηλιόπουλου με θέμα: “Μελέτη του παρασιτοειδούς Venturia canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) ως παράγοντα βιολογικής καταπολέμισης Λεπιδοπτέρων – εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων”.

 • 22.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της υποψηφίας διδάκτορος Σ. Παπαδοπούλου με θέμα: “Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και ηθολογίας του Lasioderma serricorne Fabricius (Coleoptera: Anobiidae) σε αποθηκευμένο καπνό στη Βόρεια Ελλάδα και αντιμετώπισή του με χρήση διαφόρων τύπων παγίδων”.

 • 23.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Δ. Κοντοδήμα με θέμα: “Μελέτη της οικολογίας των Nephus includens (Kirsch) και Nephus bisignatus (Boheman) (Coleoptera: Coccinellidae), φυσικών εχθρών του Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae)”.

 • 24.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της υποψηφίας διδάκτορος Ε. Καπαξίδη με θέμα: “Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της ακαρεοπανίδος λειμώνων και λιβαδιών”.

 • 25.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος Γ. Κολιόπουλου με θέμα διδακτορικής διατριβής “Συμβολή στη μελέτη παρουσίας, εξάπλωσης, βιολογίας και καταπολέμησης του Aedes cretinus Edwards και άλλων ανθρωπόφιλων Culicidae στον Ν. Αττικής”.

 • 26.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος Μ. Παππά με θέμα διδακτορικής διατριβής “Οικολογική μελέτη του αρπακτικού εντόμου Dichochrysa prasina Burmeister (Neuroptera: Chrysopidae)”.

 •       27.     Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορος Γ. Μπρούφα με θέμα: “Οικολογική μελέτη του αρπακτικού ακάρεως Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae)”.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

1.      Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Σ. Μπούρα με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και τροφικών συνηθειών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae”. (Περατώθηκε)

2.   Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Π. Ηλιοπούλου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη της μορφολογίας και ταξινόμησης αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Cheyletidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα”. (Περατώθηκε)

3.   Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Π. Κολοκυθά με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας και τροφικών συνηθειών του Typhlodromus cotoneastri Wainstein (Acari: Phytoseiidae)”. (Περατώθηκε)

4.   Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Σ. Καραχάλιου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδας καλλιέργειας μανιταριών του είδους Pleurotus ostreatus”. (Περατώθηκε)

5.  Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Γ. Ψυχάρη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της αρθροποδοπανίδος φυλλώματος σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος”. (Περατώθηκε)

6.   Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Π. Σιόντη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη της μορφολογίας και ταξινόμησης των αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Cunaxidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα”. (Περατώθηκε)

7.   Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σ. Σκαμνέλη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη αρθροπόδων σε καλλιέργεια βάμβακος”. (Περατώθηκε)

8  Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Β. Τσουκανά με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη και ωοπαραγωγή του αρπακτικού ακάρεως Amblyseius (=Iphiseius) degenerans (Berlese) (Acari: Phytoseiidae)”. (Περατώθηκε)

9.  Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Α. Ζαχαρή με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Ευαισθησία του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis (Acari: Mesostigmata) στον οξυχλωριούχο χαλκό και στο propargite, σε συνθήκες εργαστηρίου”. (Περατώθηκε)

10.  Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Α. Καραδήμου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Εποχιακή εμφάνιση του εντόμου Thaumetopaea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopaeidae) σε πεύκα αστικού πρασίνου”. (Περατώθηκε)

11.  Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μ. Γραμματικάκη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Λειτουργική απόκριση του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa με λεία Tetranychus urticae Koch”.

12.  Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Β. Ευαγγέλου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Χρήση μοριακών δεικτών για τη διάκριση πληθυσμών των ειδών εντόμων Macrolophus pygmaeus και Macrolophus melanotoma (Hemiptera: Miridae)” (περατώθηκε).

13.  Επιβλέπων Καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γ. Γιωνά με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης «Φυτοφάγα και αρπακτικά ακάρεα καλλωπιστικών φυτών αστικού πρασίνου» (περατώθηκε).

 1. Επιβλέπων Καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Θ. Σταθάκη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) σε αυτοφυή φυτά της Κρήτης”. (Περατώθηκε)
 2. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή Σ. Αντωνάτου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη της βιολογίας του Gynaikothrips ficorum Marshal (Thysanoptera: Phloeothripidae)”.
 3. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή Λ. Καλμούκου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Επίδραση της λίπανσης και της ζιζανιοκτονίας στην αρθροποδοπανίδα σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος”.
 4. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή Ν. Γαραντωνάκη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη βιολογικών παραμέτρων του παρασιτοειδούς Aphidius colemani Viereck επί της αφίδας Aphis gossypii Glover”.
 5. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή Γ. Πετεινάτου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Εποχιακή εμφάνιση, παρασιτισμός και εξάπλωση του εντόμου Cameraria ochridella (Lepidoptera: Gracillariidae), εχθρού της υποκαστανιάς”.
 6. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή Α. Βιολάρη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Εποχιακή διακύμανση και ένταση της προσβολής των Psyllidae σε δύο ποικιλίες φιστικιάς”.
 7. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή Ν. Σταυρακάκη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της ακαρεοπανίδας κόπρου αγροτικών ζώων”.

Επιβλέπων και μέλος επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση πολλών ερευνητικών πτυχιακών μελετών φοιτητών του Γ.Π.Α. (πλέον των 100).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Προσκεκλημένος Εισηγητής - Ομιλητής

1. Ημερίδα με θέμα: “Επιζήμια έντομα και ακάρεα αστικού πρασίνου”. Ι.Γ.Ε. Κτήμα Συγγρού, 15-12-2005. Εναρκτήρια ομιλία: “Γενικά περί εχθρών αστικού πρασίνου”.

2. Ημερίδα με θέμα: “Φυτοπροστασία των λαχανικών υπό κάλυψη”. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου. Εισήγηση: “Επιζήμια ακάρεα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους”.

3. Ημερίδα με θέμα: "Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων" που οργανώθηκε από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της AGROTICA ανέπτυξα το θέμα: "Ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών εντόμων και ακάρεων".

4. Προσκεκλημένος ομιλητής στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου με θέμα: “Τα ακάρεα ως μέσο βιολογικού ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων”.

5. 3ο Συνέδριο Σαντορίνης Cherry Tomato. 8-9 Ιουλίου 2011. Εισήγηση: “Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), ένας νέος εχθρός της τομάτας στην Ελλάδα και η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του”.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του VIIth European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7-13, 2002.
 2. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου που έγινε στη Χαλκίδα στις 2-5 Νοεμβρίου 1999.
 3. Μέλος της Oργανωτικής Eπιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου που έγινε στα Ιωάννινα στις 13-16 Νοεμβρίου 2001.
 4. Ως Πρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, oργανωτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου που έγινε στη Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.
 5. Ως Πρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, oργανωτής του 12ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου που έγινε στη Λάρνακα της Κύπρου, 13-16 Νοεμβρίου του 2007.
 6. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sports Fields. June 2-7, 2003, Athens, Greece.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 1. Επιμέλεια σύνταξης του προγράμματος του VIIth European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7-13, 2002.
 2. Επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών του 8ου Πανελληνίου Εντομολογικού Συνεδρίου που έγινε στη Χαλκίδα στις 2-5 Νοεμβρίου 1999.
 3. Επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών του 11ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου που έγινε στη Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 11-14 Οκτωβρίου 2005.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 1. Αναπληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) από το έτος 2008 έως σήμερα.
 2. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πάτρας κατά τα έτη 2009-2010.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

            Συμμετείχα στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

 1. Καταπολέμηση των αφίδων και των αφιδομεταφερομένων ιών με έμφαση σε βιοτεχνολογικές μεθόδους. (STRIDE-HELLAS). (Επιστημονικός συνεργάτης).
 2. Τα ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων (ΠΕΝΕΔ 91 ΕΔ 267). (Επιστημονικός συνεργάτης).
 3. Πιθανή εφαρμογή των επιεφυμενιδικών φυσικών προϊόντων του φυτού Dittrichia viscosa για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών των καλλιεργειών, των υπερβολικών απωλειών νερού και της αυξημένης UV-B ακτινοβολίας (ΠΕΝΕΔ 1999). (Επιστημονικός συνεργάτης).
 4. Εντατική παραγωγή πατατόσπορου. Ερευνητική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας (Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου). (Μέλος της ερευνητικής ομάδος).
 5. Βιοοικολογία και διατροφικές συνήθειες ιθαγενών αρπακτικών ειδών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata). ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα (Επιστημονικός Υπεύθυνος, Εγκρίθηκε αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Erasmus

Tempus

IASTE

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (Πρόεδρος του Δ.Σ. κατά τα έτη 2004-2005 και 2006-2007)
 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Ακαρεολόγων (ΕUR.A.AC.)
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
 • Systematic and Applied Acarology Society (London, England)

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 1981-1985 (κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Α.Γ.Σ.Α.).
 • Υπουργείο Παιδείας: 1986-1992 (ως Ε.ΜΥ. για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής).
 • D.A. CHANT FELLOWSHIP από Indira Publishing House, Michigan , U.S.A. Για την ολοκλήρωση του πονήματος “Phytoseiidae of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata)”.
 • Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και Αριστεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2011 από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την επιστημονική μονογραφία με τίτλο “Phytoseiidae of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata)”.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.  Μέλος της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. ως εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. (Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων) τα ακαδημαϊκά έτη 1991-1992 και 1992-1993.

2.  Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. ως εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991.

3.  Μέλος της Γ.Σ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ως εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1990-1991, 1991-1992 και 1992-1993.

4.  Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. ως εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1997-1998.

5.  Μέλος της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. ως εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής κατά τα Ακαδημαϊκά έτη 2001-2002 και 2007-2008.

6.  Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής από το 1995 έως σήμερα.

7. Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.

8. Πρόεδρος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2013-2014 και 2014-2015.

 1. Διευθυντής του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.
 2. Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγισης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
 3. Μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
 4. Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
 5. Μέλος της Επιτροπής ανακήρυξης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 έως σήμερα.
 6. Μέλος της Επιτροπής εγγραφής στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής φοιτητών για λόγους υγείας.
 7. Μέλος της Επιτροπής διεξαγωγής εξετάσεων εισαγωγής στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής από άλλα τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 8. Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μελών ΔΕΠ του Γ.Π.Α. κατά τα έτη 2004-2005.
 9. Ταμίας του Δ.Σ. του συλλόγου μελών ΔΕΠ του Γ.Π.Α. κατά τα έτη 2005-2006.
 10. Πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου μελών ΔΕΠ του Γ.Π.Α. κατά τα έτη 2008-2009.
 11. Υπαρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Γ.Π.Α. (Υπεύθυνος πυρασφάλειας).
 12. Μέλος διαφόρων επιτροπών του Γ.Π.Α.
 13. Μέλος του Δ.Σ. της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος από το έτος 1997 έως 2003 και 2010-2011.
 14. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος κατά τα έτη 2004-2005 και 2006-2007.

 

ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

 • International Journal of Acarology
 • Experimental and Applied Acarology
 • Acta Horticulturae
 • Entomologia Hellenica (μέλος της Συντακτικής Επιτροπής)
 • Journal of Agricultural Science and Technology
 • Zootaxa
 • Hellenic Plant Protection Journal
 • Acarologia
 • Proceedings of 7th EURAC Symposium
 • Κριτής της επιστημονικής μονογραφίας των Harold A. Denmark and Gregory A. Evans (2011) με τίτλο “Phytoseiidae of North America and Hawaii”, Indira Publishing House, Michigan USA, pp 451.
 • Μέλος της Επιτροπής Κρίσης του βιβλίου “Φυτοπροστασία” που εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.
 • Μέλος της Επιτροπής Κρίσης του βιβλίου “Μελισσοκομία-Σηροτροφία” που εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διδακτορική Διατριβή: Συμβολή στη μελέτη της μορφολογίας και συστηματικής των Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) που απαντούν στην Ελληνική χλωρίδα.

α. Διεθνή περιοδικά

1.       Emmanouel, N.G. and G.Th. Papadoulis. 1987. Panonychus citri and Eriophyes medicaginis: Two important Phytophagous Mites Recorded for the first time in Greece: Entomologia Hellenica, 5: 3-6.

2.       Emmanouel, N.G. and G.Th. Papadoulis. 1989. Acari recorded as new for the first time in Greece. Biologia Gallo-hellenica, 15: 147-152.

3.       Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1988. T. erymanthii, a new species of the family Phytoseiidae from Greece. Entomologia Hellenica, 6: 3-6.

4.       Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1990. Two new species of the genus Typhlodromus (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Entomologia Hellenica, 8: 11-19.

5.       Papadoulis, G.Th. and  N.G. Emmanouel. 1990. Phytoseiid mites of Greece. New records of species and description of the male and immature stages of Typhlodromus erymanthii. Biologia Gallo-hellenica, 17: 13-26.

6.       Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1991. Two new species of Amblyseius (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 17: 265-269.

7.       Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1991. The genus Amblyseius (Acari: Phytoseiidae) in Greece, with description of a new species. Entomologia Hellenica, 9: 35-62.

8.       Buchelos, C.Th. and G.Th. Papadoulis. 1991. Occurrence of Malachius sp. (Coleoptera: Malachiidae) larvae in houses in Southern Greece. Ann. Inst. Phytopath. Benaki (new ser.) 17: 99 - 102.

9.       Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1993. New records of Phytoseiid mites from Greece with a description of the larva of Typhlodromus erymanthii (Acari: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol., 19: 51-56.

10.   Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1993. New records of phytoseiid mites from Greece with descriptions of two new species of Typhlodromus Scheuten (Acarina: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol., 19: 321-328.

11.   Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1994. A new species of Typhlodromus Schenten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 20: 123-127.

12.   Papadoulis, G. Th. 1995. A new species of Amblyseius Berlese (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 21(2): 93-97.

13.   Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1997. New records of Phytoseiid mites from Greece with description of Typhlodromus krimpasi sp. nov. (Acarina: Phytoseiidae). Acarologia, 38(1): 21-28.

14.   Hatzinikolis, E. N. and G. Th. Papadoulis. 1997. Aegyptobia kerkyrae sp. nov. (Acari: Tenuipalpidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 23(2): 139-142.

15.   Papadoulis, G. Th. 1997. Two new species of the genus Amblyseius Berlese (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 23(2): 133-138.

16.   Hatzinikolis, E.N., G.Th. Papadoulis and H.N. Panou. 1999. Revision of the genus Cenopalpus Pritchard and Baker (Acari: Tenuipalpidae) and description of two new species from Greece. Internat. J. Acarol., 25(2): 129-140.

17.   Kapaxidi, E.V. and G.Th. Papadoulis. 1999. New records of stigmaeid mites from Greece with description of a new species (Acari: Stigmaeidae). Interant. J. Acarol., 25(2): 141-144.

18.    Hatzinikolis, H.N., E.N. Panou and G.Th. Papadoulis. 1999. Three new species of Cenopalpus Pritchard and Baker (Acari: Tenuipalpidae) from Rubus in Greece. Internat. J. Acarol., 25(4): 275-287.

19.    Hatzinikolis, H.N. and G.Th. Papadoulis. 1999. Cenopalpus scoopsetus sp. nov. (Acari: Tenuipalpidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 25(4): 189-291.

20.    Hatzinikolis, H.N., G. Th. Papadoulis and E.V. Kapaxidi. 2001. A new species of Cenopalpus (Acari: Tenuipalpidae) from grape vines in Greece. Internat. J. Acarol., 27(1): 35-40.

21.    Eliopoulos, P.A. and G.Th. Papadoulis. 2001. New records of mites (Acari: Cheyletidae) from stored products in Greece with description of a new species. Internat. J. Acarol., 27(1): 29-33.

22.    Athanasiou, C.G., N.E. Palyvos, P.A. Eliopoulos and G.T. Papadoulis, 2001. Distribution and Migration of Insects and Mites in Flat Storage Containing Wheat. Phytoparasitica, 29(5): 379-392.

23.   Kavallieratos, N.G., G.J. Stathas, C.G. Athanasiou and G.T. Papadoulis. 2002. Dittrichia viscosa and Rubus ulmifolius as reservoirs of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) and the role of certain coccinellid species. Phytoparasitica, 30: 231-242.

24.    Athanasiou, C.G., N.E. Palyvos, P.A. Eliopoulos and G.T. Papadoulis. 2002. Mites Associated with Stored Seed Cotton and Related Products in Greece. Phytoparasitica, 30(4): 387-394.

25.   Stoinic, B., H. Panou, G. Papadoulis, R. Petanovic and N. Emmanouel. 2002. The present knowledge and new records of phytoseiid and tydeid mites (Acari: Phytoseidae, Tydeidae) for the fauna of Serbia and Montenegro). Acta Entomologica Serbica, 7(1/2): 111-117.

26.   Sionti, P.G. and G.Th. Papadoulis. 2003. Two new species of the genus Neocunaxoides Smiley (Acari: Cunaxidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 29(3): 225-229

27.   Sionti, P.G. and G.Th. Papadoulis. 2003. Cunaxid mites of Greece (Acari: Cunaxidae). Internat. J. Acarol., 29(4):315-325.

28.   Bouras, S.L. and G.Th. Papadoulis. 2005. Influence of selected fruit tree pollen on life history of Euseius stipulatus (Acari: Phytoseiidae). Experimental and Applied Acarology, 36: 1-14.

29.   Tsoukanas, V.L., G.D. Papadopoulos, A.A. Fantinou and G.Th. Papadoulis. 2006. Temperature-depended development and life table of Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). Environ. Entomol., 35(2): 212-218.

30.   Hatzinikolis, H.N., G.Th. Papadoulis and E.V. Kapaxidi. 2007. Bryobia serifiotica n. sp. (Acari: Tetranychidae: Bryobiinae) from Greece. Internat. J. Acarol., 33(1): 29-33.

31.   Papadopoulos, G.D. and G.Th. Papadoulis. 2008. Effect of seven different pollens on bio-ecological parameters of the predatory mite Typhlodromus foenilis (Acari: Phytoseiidae). Environ. Entomol., 37(2): 340-347.

32.   Perdikis, D, E. Kapaxidi and G. Papadoulis. 2008. Biological control of insect and mite pests in greenhouse solanaceous crops. European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2(1): 125-144.

33.   Vassiliou, V.A. and G. Papadoulis. 2008. First record of Acanthoscelides macrophthalmus (Schaeffer) (Coleoptera: Bruchidae) in Cyprus. Entomologia Hellenica, 17: 52-55.

34.   Vassiliou, V.A. and G.Th. Papadoulis, 2008. First record of Acanthoscelides macrophthalmus (Schaeffer) (Coleoptera: Bruchidae) in Cyprus. Entomologia Hellenica 17: 52-55.

35.   Vassiliou, V.A. and G. Papadoulis. 2009. First record of the citrus mite Panonychus citri in Cyprus. Phytoparasitica, 37: 99-100.

36.   Papadoulis, G.Th. and E.V. Kapaxidi. 2011. Phytoseid mites of Madeira Islands (Acari: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol. 37(2): 116-121.

37.    Antonatos, S.A., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. Adactylidium gynaikothripsi n. sp. (Acari: Acarophenacidae) associated with Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 37(suppl. 1): 18-26.

38.    Kolokytha, P.D., A.A. Fantinou and G.Th. Papadoulis. 2011. Effect of Several Different Pollens on the Bio-Ecological Parameters of the Predatory Mite Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa (Acari: Phytoseiidae). Envir. Entomol. 40(3): 597-604.

39.    Tsagkarakis, Α.Ε., N.G. Emmanouel, H.N. Panou, E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. Composition and seasonal abundance of mites associated with citrus in Greece. Int. J. Acarology. 37(suppl. 1): 252-259.

40.    Kolokytha, P.D., A.A. Fantinou and G.Th. Papadoulis. 2011. Temperature and Diet Effects on Immature Development of Predatory Mite Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa (Acari: Phytoseiidae). Envir. Entomol. 40(6): 1577-1584.

41.    Stathakis, Th.I. and G.Th. Papadoulis. 2011. New records of phytoseiid mites from Greece with description of Typhlodromus (Anthoseius) creticus n. sp. (Acari: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol. 38(2): 116-119.

42.    Vassiliou V.A., P.C. Kitsis and G.Th. Papadoulis. 2012. New records of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) from Cyprus. Internat. J. Acarol. 38(3): 191-196.

43.    Fantinou, A.A., A. Vaksevani, F. Drizou, P. Labropoulos, D. Perdikis and G. Papadoulis. 2011. Consumption rate, functional response and preference of the predaceous mite Iphiseius degenerans Berlese to Tetranychus urticae Koch and Eutetranychus orientalis Klein. Experimental and Applied Acarology. 58: 133-144.

44.    Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. A new record and two new species of the genus Typhlodromus Scheuten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 38(7): 605-611.

45.    Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2013. Two new species of the genus Neoseiulus Hughes (Acari: Phytoseiidae) from Greece and re-description of Neoseiulus leucophaeus (Athias-Henriot). Zootaxa. 3681(5): 563-572.

 1. Papadoulis, G.Th. and A.E. Tsagkarakis. 2012. First record of Lilioceris lilii in Greece. Entomologia Hellenica. 21: 69-73.
 2. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2012. A new record and two new species of the genus Typhlodromus Scheuten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. International Journal of Acarology. 38: 605-611.
 3. Kapaxidi E.V., Th.I. Stathakis and G.Th. Papadoulis. 2013. New species and new records of the genus Eustigmaeus Berlese (Acari: Stigmaeidae) from Greece. International Journal of Acarology. 39:400-407
 4. Evangelou, V.I, M. Bouga, N.G. Emmanouel, D.Ch. Perdikis and G.Th. Papadoulis. 2013. Discrimination of Two Natural Biocontrol Agents in the Mediterranean Region Based on Mitochondrial DNA Sequencing Data. Biochem Gen. 51: 825-840.
 5. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2013. Two new species of the genus Neoseiulus Hughes (Acari: Phytoseiidae) from Greece with re-description of Neoseiulus leucophaeus (Athias-Henriot). Zootaxa. 3681: 563-572.
 6. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2014. A new record and a new species of the genus Agistemus Summers (Acari: Stigmaeidae) from Greece. Zootaxa. 3780: 153-170.
 7. Lytra, I.Ch., M.E. Vasarmidaki and G.Th. Papadoulis. 2014. First record of Phoenicococcus marlatti (Hemiptera: Phoenicococcidae) in Greece. Entomologia Hellenica (in press).
 8. Stathakis Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2016. A new species and three new records of Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) found on coastal and wetland vegetation in Greece. Systematic and Applied Acarology. 21(5): 567–582

 

β. Επιστημονικές Μονογραφίες

53. Papadoulis, G.Th., N.G. Emmanouel and E.V. Kapaxidi. 2009. Phytoseiidae of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata). Indira Publishing House, Michigan, USA. pp. 200.

 

γ. Συνέδρια

      ι. Διεθνή (Με Κριτές)

54.  Emmanouel, N. G. and G. Th. Papadoulis. 1989. Acari recorded as new for the first time in Greece. 4th International Congress on the Zoogeography and Ecology of  Greece and Adjacent regions Kamena Vourla, 1987. In: Biologia Gallo-hellenica 15: 147-152.

55.  Papadoulis, G. Th. and N. G. Emmanouel. 1990. Studies on Phytoseiid mites in Greece. 5th International Congress on the Zoogeography and Ecology of  Greece and Adjacent regions Iraklion, Crete. (Abstracts p.15).

56.  Emmanouel, N. G., G. Th. Papadoulis, Ch. Tzialla, K. Giamouridis, M. Athiniotis and A. Spoulos. 1996. Seasonal fluctuation in microarthropod population in natural pastures in Greece. 7th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Athens. (Abstracts p.21).

57.  Emmanouel, N. G., Ch. Tzialla, G. Th. Papadoulis, D. P. Lykouressis, S. L. Bouras and J. Perdikis. 1999. Studies on microarthropods associated with natural pastures in Greece. 7th international congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions, Athens, 1996. In. Contributions to the zoogeography and ecology of the eastern mediterranean region vol. 1(1999), pp. 257-264.

58.  Karachalios, S. A.; E. Lahouvaris and G. Papadoulis. 2000. Investigation on microarthropods associated with the cultivation of the commercial mushrooms Αgaricus bisporus (Lang.) in Greece. 15th International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi. Maastricht, Netherlands.

59.  Stavrianakou S., E. V. Kapaxidi, P. Karageorgou, M. Konstantopoulou, E. Levizou, V. Liakoura, A. Markoglou, G. Th. Papadoulis, K. Stamatakis, G. A. Karabourniotis and Y. Manetas. 2001. Dittrichia viscosa: Α hostile neighbour? First European Allelopathy Symposium. Vigo, Spain. June 21-23 2001. (Abstracts p. 207).

59.  Kolokytha P. D., G. Th. Papadoulis and S. L. Bouras. 2002. Biology and life tables of Typhlodromus cotoneastri (Acari: Phytoseiidae) at different temperatures. VIIth European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7-13, 2002. (Abstracts p. 225).

60.  Eliopoulos P. A., G. Th. Papadoulis, N. G. Emmanouel and C. Th. bouchelos. 2002. Predatory mites of the family Cheyletidae (Acari: Prostigmata) on Stored products in Greece. VIIth European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7-13, 2002. (Abstracts p. 334).

61.  Antonatos, S., Papadoulis, G., Emmanouel, N. and Papafotiou, M. 2003. Gynaikothrips ficorum Marshal (Thysanoptera : Phlaeothripidae) and its natural enemies on Ficus microcarpa in Greece. In “2nd Internat. Symposium on Plant Health in Urban Horticulture”. Berlin, August 27-29, 2003. (Abstracts p.225).

62.  Papadopoulos, G.D. & G.Th. Papadoulis. 2004. Effect of various pollens on development, survivorship, reproduction, and life table parameters of Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). Proc. of the 5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin, Germany, 26-30 July, 2004. (Abstracts, p.57).

63.  Bouras, S.L. & G.Th. Papadoulis. 2004. Development, survivorship and reproduction of Euseius stipulatus (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) on selected plant pollens at the laboratory. Proc. of the 5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin, Germany, 26-30 July, 2004. (Abstracts, p.28).

64. Tsagkarakis, A.E., E. Karamatzoglou, A. Papathanasis, M. Papafotiou and G. Papadoulis. 2013. Effects of plant growth regulators on survival and fitness of the oleander aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the citrus mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). 2013 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, Austin, Texas, November 9-14, 2013.

 

ιι. Ελληνικά (Με Συντακτική Επιτροπή)

65.  Λυκουρέσης Δ. Π., Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης και Μ. Τσινού. 1985. Κυριαρχία, Συχνότητα και Εποχιακή διακύμανση αρθροπόδων σε καλλιέργεια Μηδικής στη Κωπαΐδα Βοιωτίας. Α΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Πρακτικά 1991, σελ. 132-140.

66.  Εμμανουήλ, Ν. Γ., Δ. Π. Λυκουρέσης, Γ. Θ. Παπαδούλης και  Χ. Π. Πολατσίδης. 1987. Μελέτη αρθροπόδων σε φυτεία Μηδικής στην Κωπαΐδα Βοιωτίας. Β΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 28.

67.  Εμμανουήλ, Ν. Γ., Γ. Θ. Παπαδούλης και Γ. Σηφάκης. 1987. Taxa ακάρεων σημειωθέντα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Β΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 29.

68.  Εμμανουήλ, Ν., Γ. Παπαδούλης, Α. Καρκαζή και Κ. Παπαδήμα. 1991. Προκαταρκτική μελέτη επί του Panonychus citri (Mc Gregor) σε εσπεριδοειδή του Ν. Αργολίδας. Δ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Βόλος. Πρακτικά 1994: 74-87.

69.  Eμμανουήλ, Ν., Δ. Λυκουρέσης, Α. Βαστάρδος-Χωνάς και Γ. Παπαδούλης 1991. Μελέτη μικροαρθροπόδων σε φυτικά υπολείμματα παλαιάς φυτείας μηδικής στην Κωπαΐδα Βοιωτίας. Δ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Βόλος. Πρακτικά 1994: 303-312.

70.  Παπαδούλης, Γ. Θ. και Ν. Γ. Εμμανουήλ. 1993. Νέες καταγραφές ακάρεων Phytoseiidae (Mesostigmata) στην Ελλάδα και περιγραφή του Typhlodromus rodopiensis νέου είδους στην Επιστήμη. Ε΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Πρακτικά 1995: 196-197.

71.  Λυκουρέσης, Δ., Χ. Χαλκιά, Χ. Βερβέρη, Φ. Μπεμ, Γ. Παπαδούλης και Σ. Βαρδάκη. 1993. Παρακολούθηση ειδών αφίδων και έλεγχος εξάπλωσης αφιδομεταφερομένων ιών σε καλλιέργεια τομάτας στη περιοχή Θηβών. Ε΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Πρακτικά 1995: 157-165.

72.  Παπαδούλης, Γ. Θ. 1995. Αρπακτικά ακάρεα της Οικογένειας Cunaxidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χανιά. Πρακτικά 1997: 225.

73.  Ψαλλίδα  Χ. Χ., Ν. Γ. Εμμανουήλ και Γ. Θ. Παπαδούλης. 1995. Μελέτη ακάρεων σε καλλιέργεια σίτου στο Νομό Λαρίσης. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χανιά. Πρακτικά 1997: 226-234.

74.  Καπαξίδη Ε. Β., Ν. Γ. Εμμανουήλ, Ε. Ν. Πάνου και Γ. Θ. Παπαδούλης. 1995. Μελέτη της Ακαρεοπανίδος σε δενδρώδεις καλλιέργειες στο Νομό Αργολίδος. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χανιά. Πρακτικά 1997: 249-259.

75.  Εμμανουήλ, Ν. Γ., Γ. Θ. Παπαδούλης, Χ. Τζιάλλα, Σ. Λ. Μπούρας, Λ. Γιαλελή, Χ. Παπαναστασίου και Φ. Κύριος. 1996. Μελέτη μικροαρθροπόδων σε λειμώνες του νομού Ιωαννίνων. Α¢ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Δράμα. Πρακτικά 1997: 145-151.

76.  Παπαδούλης Γ. Θ. και Ε. Β. Καπαξίδη. 1996. Αρπακτικά ακάρεα των οικογενειών Phytoseiidae, Cunaxidae και Stigmaeidae σε λειμώνες στην Ελλάδα. Α¢ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Δράμα. Πρακτικά 1997: 152.

77.  Εμμανουήλ, Ν. Γ., Γ. Θ. Παπαδούλης, Σ. Λ. Μπούρας, Δ. Λυκουρέσης, Χ. Τζιάλλα και Α. Γιαλελή. 1997. Μελέτη της πανίδας μικροαρθροπόδων σε φυσικούς λειμώνες του Ν. Ιωαννίνων. 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα. Πρακτικά 1999: 243-250.

78.  Εμμανουήλ, Ν. Γ., Χ. Τζιάλλα, Γ. Θ. Παπαδούλης, Σ. Λ. Μπούρας, και Χ. Παπαναστασίου. 1997. Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε φυσικούς λειμώνες του Ν. Ιωαννίνων. 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα. Πρακτικά 1999: 251-260.

79.  Καπαξίδη, Ε. Β., Γ. Θ. Παπαδούλης. 1997. Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Stigmaeidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό συνέδριο, καβάλα. Πρακτικά 1999: 281.

80.  Ηλιόπουλος, Π. Α., Ν. Ε. Παλυβός και Γ. Θ. Παπαδούλης. 1999. Μελέτη της οικογένειας αρπακτικών ακάρεων Cheyletidae (Acari: Prostigmata) σε αποθηκευμένα προϊόντα στην Ελλάδα. 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χαλκίδα. Πρακτικά 2003: 207.

81.  Σαββοπούλου-Σουλτάνη, Μ., Γ. Θ. Παπαδούλης, Ο. Π. Καλτσά, Σ. Σ. Ανδρεάδης και Π. Γ. Μυλωνάς. 1999. Ωφέλιμα ακάρεα σε αποικίες του Unaspis euonymi (Homoptera: Diaspididae). 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χαλκίδα. Πρακτικά 2003: 197-200.

82.  Πάνου, Ε. Ν., Γ. Θ. Παπαδούλης και Α. Κλειτσινάρης. 1999. Επίδραση του Pirate (chlorfenapyr) επί των αρπακτικών κολεοπτέρων Agonum dorsale (Coleoptera: Carabidae). 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χαλκίδα. Πρακτικά 2003: 279-284.

83.  Μαλανδράκη, Ε. Γ., Γ. Θ. Παπαδούλης, Ν. Γ. Εμμανουήλ, Ε. Β. Καπαξίδη και Γ. Π. Σαρλής. 2000. Φυτοπαρασιτικά και αρπακτικά ακάρεα των Quercus spp. στην Ελλάδα. 2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα. Πρακτικά 2001: 153-160.

84.  Καπαξίδη, Ε. Β., Ν. Γ. Εμμανουήλ, Χ. Τζιάλλα, Γ. Θ. Παπαδούλης, Π. Δ. Κολοκυθά και Χ. Ζάχος. 2000. Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης της βόσκησης των λειμώνων στη σύνθεση της πανίδας μικροαρθροπόδων. 2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα. Πρακτικά 2001: 101-106.

85.  Καπαξίδη, Ε. Β., Χ. Τζιάλλα, Ν. Γ. Εμμανουήλ, Γ. Θ. Παπαδούλης, Χ. Ζάχος και Π. Δ. Κολοκυθά. 2000. Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε βοσκημένο και αβόσκητο λειμώνα του νομού Ιωαννίνων. 2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα. Πρακτικά 2001: 93-99.

86.  Μπούρας, Σ.Λ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2001. Στοιχεία πινάκων ζωής του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus rhenanus Oudemans σε συνθήκες εργαστηρίου. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 68.

87.  Εμμανουήλ, Ν. Γ., Γ. Θ. Παπαδούλης και Θ. Μπρούμας. 2001. Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracilariidae), Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phloeothripidae) και Raoiella macfarlanei Pritchard & Baker (Acari: Tenuipalpidae): Τρεις νέοι εχθροί της Ιπποκαστανιάς, του Φίκου, και της Ελιάς αντίστοιχα στην Ελλάδα. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 93.

88.  Ψυχάρης, Γ., Γ. Αράπης, Γ. Παπαδούλης, Ν. Εμμανουήλ, Α. Ρήγα-Καρανδεινού, Ε. Καπαξίδη και Σ. Αντωνάτος. 2001. Εποχιακή διακύμανση εδαφόβιων ακάρεων σε ρυπασμένες περιοχές του Ν. Αττικής. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 95.

89.  Παπαδούλης Γ. Θ. και Ν. Γ. Εμμανουήλ. 2001. Τα Phytoseiidae της Ελλάδος (Acari: Mesostigmata). 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 97.

90.  Αντωνάτος Σ., Α. Ρήγα-Καρανδεινού, Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης, Γ. Αράπης, Ε. Καπαξίδη και Γ. Ψυχάρης. 2001. Μελέτη της εδαφόβιας ακαρεοπανίδος σε ρυπασμένες περιοχές του Ν. Αττικής. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 107.

91.  Καραχάλιος Σ. Α., Ε. Χ. Λαχουβάρης, Γ. Θ. Παπαδούλης και Ν. Γ. Εμμανουήλ. 2001. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδος καλλιέργειας μανιταριών του είδους Agaricus bisporus (Lange). 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 109.

92.  Κεχαγιάς Κ., Η. Μακρής, Γ. Παπαδούλης, Ν. Εμμανουήλ και Ε. Μαλανδράκη. 2001. Μελέτη μικροαρθροπόδων σε καλλιέργεια μηδικής στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 110.

93.  Καπαξίδη Ε. και Γ. Παπαδούλης. 2001. Επίδραση του υδατικού εκπλύματος των φύλλων του φυτού Dittrichia viscosa (L.) στη θνησιμότητα κινητών σταδίων και εκκολαψιμότητα ωών του Tetranychus urticae Koch. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά, 2007: 275.

94.  Σταυριανάκου Σ., Ε. Καπαξίδη, Β. Λιάκουρα, Α. Μάρκογλου, Γ. Παπαδούλης και Γ. Καραμπουρνιώτης. 2001. Dittrichia viscosa: Η τέχνη της Αλληλοπάθειας. 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Χίος, 24-27 Μαίου 2001. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 171.

95.  Αντωνάτος, Σ., Γ. Παπαδούλης και Ν. Εμμανουήλ. 2003. Μελέτη του Gynaikothrips ficorum Marshal (Thysanoptera: Phlaeothripidae), νέου εχθρού των καλλωπιστικών φυτών του γένους Ficus στην Ελλάδα. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 60.

96.  Ψυχάρης, Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Χ.Γ. Αθανασίου, Χ. Αυγουλάς και Ε. Κυριακίδου. 2003. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αρθροποδοπανίδος σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 97.

97.  Σιόντη, Π.Γ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Τα Cunaxidae της Ελλάδος (Acari: Prostigmata). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 42.

98.  Παπαδόπουλος Γ.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Β. Τσουκανάς. 2003. Λειτουργική αντίδραση του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae), σε συνθήκες εργαστηρίου με θήραμα το Tetranychus urticae Koch (Acari: Phytoseiidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 43.

99.  Γιατρόπουλος, Α.Κ., Ν.Ε. Παλυβός, Χ.Γ. Αθανασίου και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Παρουσία και εποχιακή διακύμανση ακάρεων σε αποθηκευμένο σύσπορο βαμβάκι και προϊόντα εκκόκκισης. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Πρακτικά, 2009. σελ. 90-98.

100.  Αντωνάτος, Σ.Α., Γ.Θ. Παπαδούλης και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2003. Adactylidium gynaikothripsi (Acari: Acarophenacidae): Ένα νέο είδος στην επιστήμη παρασίτου του Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phlaeothripidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 80.

101.  Κολοκυθά, Π.Δ., Σ.Λ. Μπούρας και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Επίδραση της θερμοκρασίας στις βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεος Typhlodromus cotoneastri (Acari: Phytoseiidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Πρακτικά, 2009, σελ. 188-196.

102.  Παπαδόπουλος Γ.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Επίδραση του είδους της γύρεως σε βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 98.

103  .Καραχάλιος, Σ.Α., Γ.Θ. Παπαδούλης και Ε.Β. καπαξίδη. 2003. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδας καλλιέργειας μανιταριών του είδους Pleurotus osteatus (JacQ.) Kumm. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 99.

104.  Μπούρας, Σ.Λ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη του αρπακτικού ακάρεως Euseius stipulatus (Athias-Henriot). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 32.

105.   Παπαδόπουλος, Γ.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση της θερμοκρασίας στις δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 40.

106.   Κολοκυθά, Π.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση διαφορετικών γύρεων στην ανάπτυξη και ωοπαραγωγή του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus athenas Swirski & Ragusa (Acari: Phytoseiidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 43.

107.   Γραμματικάκη, Μ.Ι., Ι.Ε. Πετούση, Ζ.Σ. Τσέλια, Ε.Β. Καπαξίδη, Α.Ε. Τσαγκαράκης, Α. Μπινιάρη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Μελέτη της ακαρεοπανίδας σε διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 61.

108.   Ηλίας, Α.Σ., Ε.Γ. Κουτσώνης, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Μελέτη μικροαρθροποδοπανίδας σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 73.

109.   Ζαφείρη, Σ.Γ., Π.Σ. Παπανικολάου, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Ε.Β. Καπαξίδη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της μικροαρθροποδοπανίδας σε καλλιέργεια ελιάς. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 74.

110.   Γκάτζιος, Φ.Σ., Ε.Σ. Βενάκη, Β.Χ. Γλετζάκη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη ακαρεοπανίδας σε εσπεριδοειδή. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 75.

111.   Πετεινάτος, Γ.Γ., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Στοιχεία βιολογίας του Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) εχθρού της ιπποκαστανιάς στην περιοχή Κατσικά Ιωαννίνων. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 91.

112.   Τζώρτζη, Ι.Ι., Α.Α. Ταμπάκη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Εποχιακή εμφάνιση και φυσικοί εχθροί του Trioza alacris (Homoptera: Triozidae), νέου εχθρού της Δάφνης του Απόλλωνα. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 96.

113.   Ζαχαρή, Α., Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Χρυσάγη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae) σε συνθήκες εργαστηρίου. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 143.

114.  Κολοκυθά, Π.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Γ.Δ. Παπαδόπουλος. 2007. Επίδραση της θερμοκρασίας σε βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus athenas (Acari: Phytoseiidae). 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά: 191-193.

115.  Παπαδόπουλος Γ.Δ., Α. Φαντινού και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2007. Επίδραση της φωτοπεριόδου στην ανάπτυξη και διάπαυση του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά, 2007, σελ. 194-195.

116.  Παπαδούλης Γ.Θ. 2007. Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) από την Κύπρο. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά, 2007 σελ. 207-208.

117.  Τσαγκαράκου Α., Α. Ηλίας, Ε. Μόρου, Μ. Γρίσπου, Γ. Παπαδούλης και Ι. Βόντας. 2007. Διερεύνηση των επιπέδων και των μηχανισμών ανθεκτικότητας του Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) στο bifenthrin. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά, 2007, σελ. 379-380.

118.  Θανόπουλος, Ρ., Ζ. Κυπριωτάκης, Κ. Μπουχέλος, Δ. Περδίκης και Γ. Παπαδούλης. 2008. Πρώτη καταγραφή εντόμων επιζήμιων στο Medicago strasseri, ένα θάμνο ενδημικό της Κρήτης. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Λεωνίδιο, 2-4 Οκτωβρίου 2008. Πρακτικά σελ. 287-290.

119.  Παπαδούλης, Γ.Θ., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Ε.Β. Καπαξίδη. 2009. Τα αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae της Ελλάδας και της Κύπρου (Acari: Mesostigmata). 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου, 2009. Πρακτικά: 83-86.

120.  Ευαγγέλου, Β.Μ. Μπουγά, Ν. Εμμανουήλ, Δ. Περδίκης και Γ. Παπαδούλης. 2009. Χρήση μοριακών δεικτών για τη διάκριση πληθυσμών των αρπακτικών εντόμων Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) και Macrolophus melanotoma (Hemiptera: Miridae). 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου, 2009. Πρακτικά: 179-181.

121.  Σταθάκης, Θ.Ι. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2011. Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) σε αυτοφυή φυτά της Κρήτης. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου, 2011. Πρακτικά: 176-177.

122.   Ευαγγέλου, Β.Ι., Μ. Μπουγά και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2011. Μοριακοί δείκτες για τη διάκριση ειδών του γένους Typhloseiulus (Acari: Phytoseiidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου, 2011. Πρακτικά: 232-233.

123.   Ψαρουδάκη, Σ., Β. Ευαγγέλου, Δ. Περδίκης, Γ. Παπαδούλης και Α.Α. Φαντινού. 2011. Αρπακτική ικανότητα του Macrolophus pygmaeus (Heteroptera: Miridae) σε διάφορες πυκνότητες των φυτοφάγων ακάρεων: Eutetranychus orientalis και Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου, 2011. Πρακτικά: 324-325.

124.   Μπαξεβάνη, Α., Φ. Δρίζου, Π. Λαμπρόπουλος, Δ. Περδίκης, Α. Φαντινού και Γ. Παπαδούλης. 2011. Λειτουργική απόκριση και προτίμηση του Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseidae) με λεία Tetranychus urticae και Eutetranychus orientalis (Acari: Tetranychidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 11-14 Οκτωβρίου, 2011. Πρακτικά: 326-327.

125. Σταθάκης, Θ.Ι., Ε.Β. Καπαξίδη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Η οικογένεια Stigmaeidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 75)

126.  Γιωνά, Γ.Κ.,  Θ.Ι. Σταθάκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Φυτοφάγα και αρπακτικά ακάρεα καλλωπιστικών φυτών αστικού πρασίνο. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 76).

127.  Δημητρακοπούλου, Μ.-Ε., Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Χρήση ήπιων εντομοκτόνων και ουσιών φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση αφίδων (Hemiptera: Aphidoidea) σε εσπεριδοειδή. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 93).

128.  Παπαθανάσης, Α.Χ., Ε.Ν. Καραματζόγλου, Α.Ε. Τσαγκαράκης, M. Παπαφωτίου και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Επίδραση ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών σε βιολογικά χαρακτηριστικά του Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae) και του Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 123).

129.  Ψαρουδάκη, Σ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Δ. Περδίκης. 2013. Η επίδραση διαφόρων εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και μυκητοκτόνων σε δύο αρπακτικά αρθρόποδα, το Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae) και το Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 124)

130.  Τουρκαντώνη Ε.,  Α.Ε. Τσαγκαράκης, Δ. Περδίκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Ποιοτική σύσταση και πληθυσμιακή διακύμανση αφίδων (Hemiptera: Aphidoidea) σε 10  ποικιλίες εσπεριδοειδών. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (Σελ. 144)

131.  Ευαγγέλου, Β.Ι., Μ. Μπουγά και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Προσδιορισμός γενετικής αλληλουχίας με την εφαρμογή μοριακών δεικτών σε πληθυσμούς του γένους Typhloseiulus (Acari: Phytoseiidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 172).

132.  Ευαγγέλου, Β.Ι., Μ. Μπουγά και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Ταυτοποίηση του αρπακτικού ακάρεως Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae) σε διαφορετικά στάδια, με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών σε μεμονωμένα άτομα. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 173).

 

δ. Βιβλία (όχι διδακτικά βοηθήματα)

133. Εmmanouel, N.G., G.Th. Papadoulis, D.P. Lykouressis and M. Tsinou. 1991. Studies on mites associated with lucerne in Greece. In: "The Acari: Reproduction, Development and Life - History Strategies" (Eds R. Schuster and P. Murphy) Chapman and Hall, London. pp. 425-435.

 

ε. Διδακτικά βοηθήματα

134. Εμμανουήλ, Ν.Γ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2000. Τα ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων. Σημειώσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Γ.Π.Α. σελ. 77.

 

στ. Ελληνικά Τεχνικά Γεωπονικά Περιοδικά

135.  Παπαδούλης Γ.Θ. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2001. Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phloeothripidae): Ένας νέος σοβαρός εχθρός των καλλωπιστικών φυτών του γένους Ficus στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία. 2001(4): 17-20.

136.  Παπαδούλης Γ.Θ. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2002. Ένας νέος εχθρός της ελιάς: Raoiella macfarlanei Pritchard & Baker (Acari: Tenuipalpidae). Γεωργία – Κτηνοτροφία. 2002(7): 42-44.

137.  Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2004. Trioza alacris (Homoptera: Triozidae). Ένας νέος σοβαρός εχθρός της Δάφνης του Απόλλωνα (Laurus nobilis: Lauraceae) στην Ελλάδα. Γεωργία – Κτηνοτροφία. 2004(9): 34-36.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

Ο συνολικός αριθμός των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο μου επιστημονικό έργο είναι πλέον των 800.

CV_Papadoulis-English.pdf, CV-G.Papadoulis-Greek.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών Προπτυχιακό Επιλογής
Γεωργική Εντομολογία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
 • Καταπολέμηση των αφίδων και των αφιδομεταφερομένων ιών με έμφαση σε βιοτεχνολογικές μεθόδους. (STRIDE-HELLAS). (Επιστημονικός συνεργάτης).
 • Τα ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων (ΠΕΝΕΔ 91 ΕΔ 267). (Επιστημονικός συνεργάτης).
 • Πιθανή εφαρμογή των επιεφυμενιδικών φυσικών προϊόντων του φυτού Dittrichia viscosa για τη συνδυασμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών των καλλιεργειών, των υπερβολικών απωλειών νερού και της αυξημένης UV-B ακτινοβολίας (ΠΕΝΕΔ 1999). (Επιστημονικός συνεργάτης).
 • Εντατική παραγωγή πατατόσπορου. Ερευνητική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας (Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου). (Μέλος της ερευνητικής ομάδος).

Βιοοικολογία και διατροφικές συνήθειες ιθαγενών αρπακτικών ειδών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata). ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι: Υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα (Επιστημονικός Υπεύθυνος, Εγκρίθηκε αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Γ. Θ. Παπαδούλης. 1994. Συμβολή στη μελέτη της μορφολογίας και συστηματικής των Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) που απαντούν στην Ελληνική χλωρίδα. Γ.Π.Α., 462 σελ.

           

B.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
I.Κατάλογος Δημοσιεύσεων

α.  Διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

 1. Emmanouel, N.G. and G.Th. Papadoulis. 1987. Panonychus citri (McGregor) (Tetranychidae) and Eriophyes medicaginis K. (Eriophyidae): Two important Phytophagous Mites Recorded for the first time in Greece. Entomologia Hellenica 5: 3-6.
 2. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1988. Typhlodromus erymanthii. A New Species of the Family Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) from Greece. Entomologia Hellenica 6: 3-6.
 3. Emmanouel, N.G. and G.Th. Papadoulis. 1989. Acari Recorded As New for the First Time in Greece. Biologia Gallo-hellenica. 15: 147 - 151.
 4. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1990. Two New Species of the Genus Typhlodromus Scheuten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Entomologia Hellenica 8: 11-19.
 5. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1990. Phytoseiid Mites of Greece: New Records of Species and Description of the Male and Immature Stages of Typhlodromus erymanthii Papadoulis and Emmanouel. Biologia Gallo-hellenica. 17: 13-26.
 6. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1991. Two new species of Amblyseius Berlese (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 17(4): 265-269.
 7. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1991. The genus Amblyseius (Acari: Phytoseiidae) in Greece, with the Description of a New Species. Entomologia Hellenica. 9: 35-62.
 8. Buchelos, C.Th. and G.Th. Papadoulis. 1991. Occurrence of Malachius sp. (Coleoptera: Malachiidae) larvae in houses in Southern Greece. Ann. Inst. Phytopath. Benaki (new ser.) 17: 99-102 (Scientific note).
 9. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1993. New records of phytoseiid mites from Greece with a description of the larva of Typhlodromus erymanthii Papadoulis & Emmanouel (Acarina: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol. 19(1): 51-56.
 10. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1993. New records of phytoseiid mites from Greece with descriptions of two new species of Typhlodromus Scheuten (Acarina: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol. 19(4): 321-328.
 11. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1994. A new species of Typhlodromus Scheuten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 20(3): 183-187.
 12. Papadoulis, G.Th. 1995. A new species of Amblyseius Berlese (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 21(2): 93-97.
 13. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel 1997. New records of phytoseiid mites from Greece with description of Typhlodromus krimbasi sp. nov. (Acarina: Phytoseiidae). Acarologia 38(1): 21-28
 14. Hatzinikolis, E.N. and G.Th. Papadoulis. 1997. Aegyptobia kerkyrae sp. nov. (Acari: Tenuipalpidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 23(2): 139-142.
 15. Papadoulis G.Th. 1997. Two new species of the genus Amblyseius Berlese (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Interant. J. Acarol. 23(2): 133-138.
 16. Hatzinikolis, E. N., G.Th. Papadoulis and H.N. Panou. 1999. Revision of the genus Cenopalpus Pritchard and Baker (Acari: Tenuipalpidae) and description of two new species from Greece. Internat. J. Acarol. 25(2): 129-140.
 17. Kapaxidi, E.V. and G.Th. Papadoulis. 1999. New records of stigmaeid mites from Greece with description of a new species (Acari: Stigmaeidae). Internat. J. Acarol. 25(2): 141-144.
 18. Hatzinikolis, Η.N., Ε.N. Panou and G.Th. Papadoulis. 1999. Three new species of Cenopalpus Pritchard and Baker (Acari: Tenuipalpidae) from Rubus in Greece. Internat. J. Acarol. 25(4): 275-287.
 19. Hatzinikolis, H.N. and G.Th. Papadoulis. 1999. Cenopalpus scoopsetus sp. nov. (Acari: Tenuipalpidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 25(4): 289-291.
 20. Hatzinikolis, H.N., G.Th. Papadoulis and E.V. Kapaxidi. 2001. A new species of Cenopalpus (Acari: Tenuipalpidae) from grape vines in Greece. Internat. J. Acarol. 27(1): 35-40.
 21. Eliopoulos, P.A. and G.Th. Papadoulis. 2001. New records of mites (Acari: Cheyletidae) from stored products with description of a new species in Greece. Internat. J. Acarol. 27(1): 29-33.
 22. Athanasiou, C.G., N.E. Palyvos, P.A. Eliopoulos and G.T. Papadoulis. 2001. Distribution and Migration of Insects and Mites in Flat Storage Containing Wheat. Phytoparasitica. 29(5): 379-392.
 23. Kavallieratos, N.G., G.J. Stathas, C.G. Athanassiou and G.T. Papadoulis. 2002. Dittrichia viscosa and Rubus ulmifolius as Reservoirs of Aphid Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae) and the Role of Certain Coccinellid Species. Phytoparasitica 30: 231-242.
 24. Athanassiou, C.G., N.E. Palyvos, P.A. Eliopoulos and G.T. Papadoulis. 2002. Mites Associated with Stored Seed Cotton and Related Products in Greece. Phytoparasitica 30(4): 387-394.
 25. Stoinic, B., H. Panou, G. Papadoulis, R. Petanovic and N. Emmanouel. 2002. The present knowledge and new records of phytoseiid and tydeid mites (Acari: Phytoseidae, Tydeidae) for the fauna of Serbia and Montenegro. Acta Entomologica Serbica, 7(1/2), 111-117.
 26.  Sionti, P.G. and G.Th. Papadoulis. 2003. Two new species of the genus Neocunaxoides Smileyi (Acari: Cunaxidae) from Greece. Internat. J. Acarol. 29(3):225-229
 27.  Sionti, P.G. and G.Th. Papadoulis. 2003. Cunaxid mites of Greece (Acari: Cunaxidae). Internat. J. Acarol. 29(4):315-325.
 28. Bouras, S.L. and G.Th. Papadoulis. 2005. Influence of selected fruit tree pollen on life history of Euseius stipulatus (Acari: Phytoseiidae). Experimental and Applied Acarology. 36: 1-14.
 29. Tsoukanas, V.L., G.D. Papadopoulos, A.A. Fantinou and G.Th. Papadoulis. 2006. Temperature-Depended Development and Life Table of Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). Enviromental Entomology. 35(2): 212-218.
 30. Nanetti, A., N. Bacandritsos, I. Papanastasiou, C.J. Saitanis and G.Th. Papadoulis. 2005 (εκδόθηκε το 2006). Studio comparativo su sei formulati contenenti timolo nel controllo di Varroa destructor (Anderson & Trueman) in Grecia [I.F. Comparison between six thymol based formulations in the control of Varroa destructor (Anderson & Trueman) in Greece]. APOidea. 2: 126-133.
 31. Bacandritsos, N., I. Papanastasiou, A. Nanetti and G.Th. Papadoulis. 2006. The use of oxalic acid treatments against varroa disease (Varroa destructor) in Greek honebee colonies (Apis mellifera). Agricultural Research. 29(1): 3-12.
 32. Hatzinikolis, H.N., G.Th. Papadoulis and E.V. Kapaxidi. 2007. Bryobia serifiotica n. sp. (Acari: Tetranychidae: Bryobiinae) from Greece. Internat. J. Acarol. 33(1): 29-33.
 33. Papadopoulos, G.D. and G.Th. Papadoulis. 2008. Effect of Seven Different Pollens on Bio-ecological Parameters of the Predatory Mite Typhlodromus foenilis (Acari: Phytoseiidae). Envir. Entomol. 37(2): 340-347.
 34. Perdikis, D.Ch., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2008. Biological Control of Insect and Mite Pests in Greenhouse Solanaceous Crops. European Journal of Plant Science and Biotechnology. 2(1): 125-144.
 35. Vassiliou, V.A. and G.Th. Papadoulis. 2007-2008. First record of Acanthoscelides macrophthalmus (Schaeffer) (Coleoptera: Bruchidae) in Cyprus. Entomologia Hellenica. 17: 52-55.
 36. Vassiliou, V.A. and G.Th. Papadoulis. 2009. First record of the citrus red mite Panonychus citri in Cyprus. Phytoparasitica. 37: 99-100.
 37. Papadoulis, G.Th. and E.V. Kapaxidi. 2011. Phytoseid mites of Madeira Islands (Acari: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol. 37(2): 116-121.
 38. Antonatos, S.A., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. Adactylidium gynaikothripsi n. sp. (Acari: Acarophenacidae) associated with Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Greece. Internat. J. Acarol. (accepted).
 39. Kolokytha, P.D., A.A. Fantinou and G.Th. Papadoulis. 2011. Effect of Several Different Pollens on the Bio-Ecological Parameters of the Predatory Mite Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa (Acari: Phytoseiidae). Envir. Entomol. 40(3): 597-604.
 40. Tsagkarakis, Α, N.G. Emmanouel, H.N. Panou, E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2011. Composition and seasonal abundance of mites associated with citrus in Greece. Int. J. Acarology. (accepted).
 41. Kolokytha, P.D., A.A. Fantinou and G.Th. Papadoulis. 2011. Temperature and Diet Effects on Immature Development of Predatory Mite Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa (Acari: Phytoseiidae). Envir. Entomol. (accepted).
 42. Stathakis, Th.I. and G.Th. Papadoulis. 2011. New records of phytoseiid mites from Greece with description of Typhlodromus (Anthoseius) creticus n. sp. (Acari: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol. (accepted)
 43. Vassiliou V.A., P.C. Kitsis and G.Th. Papadoulis. 2011. New records of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) from Cyprus. Internat. J. Acarol. (accepted).
 44. Fantinou, A.A., A. Vaksevani, F. Drizou, P. Labropoulos, D. Perdikis and G. Papadoulis. 2011. Consumption rate, functional response and preference of the predaceous mite Iphiseius degenerans Berlese to Tetranychus urticae Koch and Eutetranychus orientalis Klein. Experimental and Applied Acarology 58(2): 133-144.
 45. Papadoulis, G.Th. and A.E. Tsagkarakis. 2012. First record of Lilioceris lilii in Greece. Entomologia Hellenica. 21: 69-73.
 46. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2012. A new record and two new species of the genus Typhlodromus Scheuten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. International Journal of Acarology. 38: 605-611.
 47. Kapaxidi E.V., Th.I. Stathakis and G.Th. Papadoulis. 2013. New species and new records of the genus Eustigmaeus Berlese (Acari: Stigmaeidae) from Greece. International Journal of Acarology. 39:400-407
 48. Evangelou, V.I, M. Bouga, N.G. Emmanouel, D.Ch. Perdikis and G.Th. Papadoulis. 2013. Discrimination of Two Natural Biocontrol Agents in the Mediterranean Region Based on Mitochondrial DNA Sequencing Data. Biochem Gen. 51: 825-840.
 49. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2013. Two new species of the genus Neoseiulus Hughes (Acari: Phytoseiidae) from Greece with re-description of Neoseiulus leucophaeus (Athias-Henriot). Zootaxa. 3681: 563-572.
 50. Tsagkarakis, A.E., E. Karamatzoglou, A. Papathanasis, M. Papafotiou and G. Papadoulis. 2013. Effects of plant growth regulators on survival and fitness of the oleander aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the citrus mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). 2013 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, Austin, Texas, November 9-14, 2013.
 51. Doker, I., Th.I. Stathakis, C. Kazak, K. Karut and. G.Th. Papadoulis. 2014. Four new records and two new species of Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) from Turkey, with a key to the Turkish species. Zootaxa. 3827(3), 331-342.
 52. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2014. A new record and a new species of the genus Agistemus Summers (Acari: Stigmaeidae) from Greece. Zootaxa. 3780: 153-170.
 53. Lytra, I.Ch., M.E. Vasarmidaki and G.Th. Papadoulis. 2014. First record of Phoenicococcus marlatti (Hemiptera: Phoenicococcidae) in Greece. Entomologia Hellenica. 22: 43-46.
 54. Stathakis Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2016. A new species and three new records of Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) found on coastal and wetland vegetation in Greece. Systematic and Applied Acarology. 21(5): 567–582
 55. Stathakis Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2019. The genus Stigmaeus Koch (Acari: Stigmaeidae) from Greece. Systematic and Applied Acarology. 24(11): 2010–2093
 56. Perdikis D., S. Psaroudaki and G.Th. Papadoulis. 2020. Compatibility of Nesidiocoris tenuis and Iphiseius degenerans with insecticides, miticides and fungicides used in tomato crop. Bulletin of Insectology. 73(2): 181–192.
 57. Sideris V., M. Georgiadou, G. Papadoulis, K. Mountzouris and A. Tsagkarakis. 2021. Effect of processed beverage by-product-based diets on biological parameters, conversion efficiency and body composition of Hermetia illucens (L) (Diptera: Stratiomyidae). Insects (sent for publication).

 

β. Μονογραφίες

 1. Papadoulis, G.Th., N.G. Emmanouel and E.V. Kapaxidi. 2009. Phytoseiidae of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata). Indira Publishing House, Michigan, USA. pp. 200. (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών).
 2. Stathakis, Th.I., E.V. Kapaxidi and G.Th. Papadoulis. 2016. The genus Eustigmaeus Berlese (Acari: Stigmaeidae) from Greece. Zootaxa, 4191(1), 1–102.

 

γ. Συνέδρια

i. Διεθνή (Με Κριτές)

 1. Emmanouel, N.G. and G.Th. Papadoulis. 1987. Acari recorded as new for the first time in Greece. 4th International Congress on the Zoogeography and Ecology of  Greece and Adjacent regions Kamena Vourla, 1987.
 2. Papadoulis, G.Th. and N.G. Emmanouel. 1990. Studies on Phytoseiid mites in Greece. 5th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent regions Irakleion, Crete. (Abstracts p.15).
 3. Emmanouel, N.G., G.Th. Papadoulis, Ch. Tzialla, K. Giamouridis, M. Athiniotis and A. Spoulos. 1996. Seasonal fluctuation in microarthropod population in natural pastures in Greece. 7th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent regions, Athens. (Abstracts p.21).
 4. Emmanouel, N.G., Ch. Tzialla, G.Th. Papadoulis, D.P. Lykouressis, S.L. Bouras and J. Perdikis. 1999. Studies on microarthropods associated with natural pastures in greece. 7th international congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions, Athens, 1996. In. Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region vol. 1(1999), pp. 257-264.
 5. Karachalios, S.A., E. Lahouvaris and G. Papadoulis. 2000. Investigation on mites associated with the cultivation of the commercial mushroom, Αgaricus bisporus (Lange) in Greece. 15th International Congress on the Science and Cultivation of Edible Fungi. Maastricht, Netherlands.
 6. Stavrianakou S., E.V. Kapaxidi, P. Karageorgou, M. Konstantopoulou, E. Levizou, V. Liakoura, A. Markoglou, G.Th. Papadoulis, K. Stamatakis, G.A. Karabourniotis and Y. Manetas. 2001. Dittrichia viscosa: Α hostile neighbour? First European Allelopathy Symposium. Vigo, Spain. June 21-23 2001. (Abstracts p. 207).
 7. Kolokytha P.D., G.Th. Papadoulis and S.L. Bouras. 2002. Biology and life tables of Typhlodromus cotoneastri (Acari: Phytoseiidae) at different temperatures. VIIth European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7-13, 2002. (Abstracts p. 225).
 8. Eliopoulos P.A., G.Th. Papadoulis, N.G. Emmanouel and C.Th. Bouchelos. 2002. Predatory mites of the family Cheyletidae (Acari: Prostigmata) on stored products in Greece. VIIth European Congress of Entomology. Thessaloniki, Greece, October 7-13, 2002. (Abstracts p. 334).
 9. Antonatos, S., G. Papadoulis, N. Emmanouel, and M. Papafotiou. 2003. Gynaikothrips ficorum Marshal (Thysanoptera: Phlaeothripidae) and its natural enemies on Ficus microcarpa in Greece. “2nd Internat. Symposium on Plant Health in Urban Horticulture”. Berlin, August 27-29, 2003. (Abstracts p.225).
 10. Papadopoulos, G.D. and G.Th. Papadoulis. 2004. Effect of various pollens on development, survivorship, reproduction, and life table parameters of Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). Proc. of the 5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin, Germany, 26-30 July, 2004. (Abstracts, p.57).
 11. Bouras, S.L. and G.Th. Papadoulis. 2004. Development, survivorship and reproduction of Euseius stipulatus (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) on selected plant pollens at the laboratory. Proc. of the 5th Symposium of the European Association of Acarologists, Berlin, Germany, 26-30 July, 2004. (Abstracts, p.28).
 12. Papadoulis G.Th., N.G. Emmanouel, E.V. Kapaxidi, and Th.I. Stathakis. 2013. Phytoseiid mites of Greece and Cyprus (Acari: Mesostigmata). Abstract Book of the 4th Meeting of the IOBC Working Group Integrated Control of Plant-feeding Mites, Paphos, Cyprus, 9-12 September 2013, p. 21.
 13.  Tsagkarakis, A.E., E. Karamatzoglou, A. Papathanasis, M. Papafotiou and G. Papadoulis. 2013. Effects of plant growth regulators on survival and fitness of the oleander aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the citrus mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). 2013 ESA Annual Meeting of the Entomological Society of America, Austin, Texas, November 9-14, 2013.
 14. Antonatos S.A., A.E. Barbetaki, M. Papafotiou and G.Th. Papadoulis. 2014. Seasonal Abundance of Gynaikothrips ficorum (Marshal) and its Natural Enemies (Puton) on Ficus microcarpa in Greece. XXIX International Horticultural Congress, 17-22 Aug. 2014, Brisbane, Australia. Acta Horticulturae, 1105, 101-108, DOI:10.17660/ActaHortic.2015.1105.15.
 15. Kopačka, Μ., R. Zemek, Th.I. Stathakis, G. Broufas and G.Th. Papadoulis. 2016. Diversity and abundance of Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) on horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in Greece and the Czech Republic. Abstract book of 8th Symposium of the European Association of Acarologists, Valencia, Spain, 11-15 July 2016, p. 84.

 

ii. Ελληνικά (Με Συντακτική Επιτροπή)

 1. Λυκουρέσης Δ., Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης και Μ. Τσινού. 1985. Κυριαρχία και Συχνότητα αρθροπόδων σε φυτεία Μηδικής στη Κωπαϊδα Βοιωτίας. Α΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Πρακτικά 1991, σελ. 132-140.
 2. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Δ.Π. Λυκουρέσης, Γ.Θ. Παπαδούλης και  Χ.Π. Πολατσίδης. 1987. Μελέτη αρθροπόδων σε φυτεία Μηδικής στην Κωπαϊδα Βοιωτίας. Β΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 28.
 3. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Γ. Σηφάκης. 1987. Taxa ακάρεων σημειωθέντα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Β΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 29.
 4. Εμμανουήλ, Ν., Γ. Παπαδούλης, Α. Καρκαζή και Κ. Παπαδήμα. 1991. Προκαταρκτική μελέτη επί του Panonychus citri (Mc Gregor) σε εσπεριδοειδή του Ν. Αργολίδας. Δ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Βόλος. Πρακτικά 1994: 74-87.
 5. Eμμανουήλ, Ν., Δ. Λυκουρέσης, Α. Βαστάρδος-Χωνάς και Γ. Παπαδούλης. 1991. Μελέτη μικροαρθροπόδων σε φυτικά υπολείμματα παλαιάς φυτείας μηδικής στην Κωπαΐδα Βοιωτίας. Δ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Βόλος. Πρακτικά 1994: 303-312.
 6. Παπαδούλης, Γ.Θ. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 1993. Νέες καταγραφές ακάρεων Phytoseiidae (Mesostigmata) στην Ελλάδα και περιγραφή του Typhlodromus rodopiensis νέου είδους στην Επιστήμη. Ε΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Πρακτικά 1995: 196-197.
 7. Λυκουρέσης, Δ., Χ. Χαλκιά, Χ. Βαρβέρη, Φ. Μπεμ, Γ. Παπαδούλης και Σ. Βαρδάκη. 1993. Παρακολούθηση ειδών αφίδων και έλεγχος εξάπλωσης αφιδομεταφερομένων ιών σε καλλιέργεια τομάτας στη περιοχή Θηβών. Ε΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αθήνα. Πρακτικά 1995: 157-165.
 8. Παπαδούλης, Γ.Θ. 1995. Αρπακτικά ακάρεα της Οικογένειας Cunaxidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χανιά. Πρακτικά 1997: 225.
 9. Ψαλλίδα, Χ.Χ., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Γ.Θ. Παπαδούλης. 1995. Μελέτη ακάρεων σε καλλιέργεια σίτου στο Νομό Λαρίσης. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χανιά. Πρακτικά 1997: 226-234.
 10. Καπαξίδη, Ε.Β., Ν.Γ. Εμμανουήλ, Ε.Ν. Πάνου και Γ.Θ. Παπαδούλης. 1995. Μελέτη της Ακαρεοπανίδος σε δενδρώδεις καλλιέργειες στο Νομό Αργολίδος. ΣΤ΄ Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χανιά. Πρακτικά 1997: 249-259.
 11. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης, Χ. Τζιάλλα, Σ.Λ. Μπούρας, Λ. Γιαλελή, Χ. Παπαναστασίου και Φ. Κύριος. 1996. Μελέτη μικροαρθροπόδων σε λειμώνες του νομού Ιωαννίνων. Α¢ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Δράμα. Πρακτικά 1997: 145-151.
 12. Παπαδούλης, Γ.Θ., Ε.Β. Καπαξίδη και Χ. Τζιάλλα. 1996. Αρπακτικά ακάρεα των οικογενειών Phytoseiidae, Cunaxidae και Stigmaeidae σε λειμώνες στην Ελλάδα. Α¢ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Δράμα. Πρακτικά 1997: 152.
 13. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης, Σ.Λ. Μπούρας, Δ. Λυκουρέσης, Χ. Τζιάλλα και Α. Γιαλελή. 1997. Μελέτη της πανίδας μικροαρθροπόδων σε φυσικούς λειμώνες του Νομού Ιωαννίνων. 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα. Πρακτικά 1999: 243-250.
 14. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Χ. Τζιάλλα, Γ.Θ. Παπαδούλης, Σ.Λ. Μπούρας, και Χ. Παπαναστασίου. 1997. Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε φυσικούς λειμώνες του Νομού Ιωαννίνων. 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Καβάλα. Πρακτικά 1999: 251-260.
 15. Καπαξίδη, Ε.Β. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 1997. Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Stigmaeidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Εντομολογικό συνέδριο, Kαβάλα. Πρακτικά 1999: 281.
 16. Ηλιόπουλος, Π.Α., Ν.Ε. Παλυβός και Γ.Θ. Παπαδούλης. 1999. Μελέτη της οικογένειας αρπακτικών ακάρεων Cheyletidae (Acari: Prostigmata) σε αποθηκευμένα προϊόντα στην Ελλάδα. 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χαλκίδα. Πρακτικά 2003: 207.
 17. Σαββοπούλου-Σουλτάνη, Μ., Γ.Θ. Παπαδούλης, Ο.Π. Καλτσά, Σ.Σ. Ανδρεάδης και Π.Γ. Μυλωνάς. 1999. Ωφέλιμα ακάρεα σε αποικίες του Unaspis euonymi (Homoptera: Diaspididae). 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χαλκίδα. Πρακτικά 2003: 197-200.
 18. Πάνου, Ε.Ν., Γ.Θ. Παπαδούλης και Α. Κλειτσινάρης. 1999. Επίδραση του Pirate (chlorfenapyr) επί των αρπακτικών κολεοπτέρων Agonum dorsale (Coleoptera: Carabidae). 8ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Χαλκίδα. Πρακτικά 2003: 279-284.
 19. Μπακανδρίτσος Ν., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Γ.Θ. Παπαδούλης. 1999. Κατάδειξη της ικανότητας αυτοάμυνας του μελισσιού στην τραχειακή ακαρίαση. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. Αθήνα. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 60.
 20. Μπακανδρίτσος Ν., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Γ.Θ. Παπαδούλης. 1999.  Αντιμετώπιση της βαρροϊκής ακαρίασης με τη χρήση φυσικών ουσιών. 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. Αθήνα. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 61.
 21. Μαλανδράκη, Ε.Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Ε.Β. Καπαξίδη και Γ.Π. Σαρλής. 2000. Φυτοπαρασιτικά και αρπακτικά ακάρεα των Querqus spp. στην Ελλάδα. 2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα. Πρακτικά 2001: 153-160.
 22. Καπαξίδη, Ε.Β., Ν.Γ. Εμμανουήλ, Χ. Τζιάλλα, Γ.Θ. Παπαδούλης, Π.Δ. Κολοκυθά και Χ. Ζάχος. 2000. Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης της βόσκησης των λειμώνων στη σύνθεση της πανίδας μικροαρθροπόδων. 2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα. Πρακτικά 2001: 101-106.
 23. Καπαξίδη, Ε.Β., Χ. Τζιάλλα, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Γ.Θ. Παπαδούλης, Χ. Ζάχος και Π.Δ. Κολοκυθά. 2000. Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε βοσκημένο και αβόσκητο λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων. 2ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ιωάννινα. Πρακτικά 2001: 93-99.
 24. Μπακανδρίτσος Ν. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2000.  Αντιμετώπιση της βαρρόα με φυσικές ουσίες. 4ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο. Καλαμπάκα. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ 25.
 25. Μπακανδρίτσος Ν. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2000.  Αυτοάμυνα των μελισσών στην τραχειακή ακαρίαση. 4ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο. Καλαμπάκα. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ 29.
 26. Μπούρας, Σ.Λ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2001. Στοιχεία πινάκων ζωής του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus rhenanus Oudemans σε συνθήκες εργαστηρίου. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 68 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 27. Εμμανουήλ, Ν.Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Θ. Μπρούμας. 2001. Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae), Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phloeothripidae) και Raoiella macfarlanei Pritchard & Baker (Acari: Tenuipalpidae): Τρεις νέοι εχθροί της Ιπποκαστανιάς, του Φίκου, και της Ελιάς αντίστοιχα στην Ελλάδα. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 93 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 28. Ψυχάρης, Γ., Γ. Αράπης, Γ. Παπαδούλης, Ν. Εμμανουήλ, Α. Ρήγα-Καρανδεινού, Ε. Καπαξίδη και Σ. Αντωνάτος. 2001. Εποχιακή διακύμανση εδαφόβιων ακάρεων σε ρυπασμένες περιοχές του Ν. Αττικής. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 95 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 29. Παπαδούλης, Γ.Θ. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2001. Τα Phytoseiidae της Ελλάδος (Acari: Mesostigmata). 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 97 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 30. Αντωνάτος, Σ., Α. Ρήγα-Καρανδεινού, Ν. Εμμανουήλ, Γ. Παπαδούλης, Γ. Αράπης, Ε. Καπαξίδη και Γ. Ψυχάρης. 2001. Μελέτη της εδαφόβιας ακαρεοπανίδος σε ρυπασμένες περιοχές του Ν. Αττικής. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 107 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 31. Καραχάλιος, Σ.Α., Ε.Χ. Λαχουβάρης, Γ.Θ. Παπαδούλης και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2001. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδος καλλιέργειας μανιταριών του είδους Agaricus bisporus (Lange). 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 109 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 32. Μακρής, Η., Κ., Κεχαγιάς, Γ. Παπαδούλης, Ν. Εμμανουήλ και Ε. Μαλανδράκη. 2001. Μελέτη μικροαρθροπόδων σε καλλιέργεια μηδικής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 110 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 33. Καπαξίδη, Ε. και Γ. Παπαδούλης. 2001. Επίδραση του υδατικού εκπλύματος των φύλλων του φυτού Dittrichia viscosa (L.) στη θνησιμότητα κινητών σταδίων και εκκολαψιμότητα ωών του Tetranychus urticae Koch. 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Πρακτικά 2007: 275 (Δημοσιεύθηκε περίληψη).
 34. Σταυριανάκου, Σ., Ε. Καπαξίδη, Β. Λιάκουρα, Α. Μάρκογλου, Γ. Παπαδούλης και Γ. Καραμπουρνιώτης. 2001. Dittrichia viscosa: Η τέχνη της Αλληλοπάθειας. 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. Χίος, 24-27 Μαίου 2001. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 171.
 35. Αντωνάτος, Σ., Γ. Παπαδούλης και Ν. Εμμανουήλ. 2003. Μελέτη του Gynaikothrips ficorum Marshal (Thysanoptera: Phlaeothripidae), νέου εχθρού των καλλωπιστικών φυτών του γένους Ficus στην Ελλάδα. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Περιλήψεις ανακοινώσεων σελ. 60.
 36. Ψυχάρης, Γ., Γ.Θ. Παπαδούλης, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Χ.Γ. Αθανασίου, Χ. Αυγουλάς και Ε. Κυριακίδου. 2003. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αρθροποδοπανίδος φυλλώματος σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 97.
 37. Σιόντη, Π.Γ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Τα Cunaxidae της Ελλάδος (Acari: Prostigmata). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 42.
 38. Παπαδόπουλος Γ.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Β. Τσουκανάς. 2003. Λειτουργική αντίδραση του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae), σε συνθήκες εργαστηρίου με θήραμα το Tetranychus urticae Koch (Acari: Phytoseiidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 43.
 39. Γιατρόπουλος, Α.Κ., Ν.Ε. Παλυβός, Χ.Γ. Αθανασίου και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Παρουσία και εποχιακή διακύμανση ακάρεων σε αποθηκευμένο σύσπορο βαμβάκι και προϊόντα εκκόκισης. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Πρακτικά: 90-98.
 40. Αντωνάτος, Σ.Α., Γ.Θ. Παπαδούλης και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2003. Adactylidium gynaikothripsi (Acari: Acarophenacidae): Ένα νέο είδος στην επιστήμη παρασίτου του Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phlaeothripidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 80.
 41. Κολοκυθά, Π.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Σ.Λ. Μπούρας. 2003. Επίδραση της θερμοκρασίας στις βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus cotoneastri Wainstein (Acari: Phytoseiidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Πρακτικά: 188-196.
 42. Παπαδόπουλος, Γ.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2003. Επίδραση του είδους της γύρεως σε βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 98.
 43. .Καραχάλιος, Σ.Α., Γ.Θ. Παπαδούλης και Ε.Β. Kαπαξίδη. 2003. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδος καλλιέργειας μανιταριών του είδους Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm. 10ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο. Περιλήψεις σελ. 99.
 44. Μπούρας, Σ.Λ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη του αρπακτικού ακάρεως Euseius stipulatus (Athias-Henriot). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 32.
 45.  Παπαδόπουλος, Γ.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση της θερμοκρασίας στις δημογραφικές παραμέτρους ανάπτυξης του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 40.
 46.  Κολοκυθά, Π.Δ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση διαφορετικών γύρεων στην ανάπτυξη και ωοπαραγωγή του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus athenas Swirski & Ragusa (Acari: Phytoseiidae). 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 43.
 47. Γραμματικάκη, Μ.Ι., Ι.Ε. Πετούση, Ζ.Σ. Τσέλια, Ε.Β. Καπαξίδη, Α.Ε. Τσαγκαράκης, Α. Μπινιάρη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Μελέτη της ακαρεοπανίδας σε διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 61.
 48. Ηλίας, Α.Σ., Ε.Γ. Κουτσώνης, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Μελέτη μικροαρθροποδοπανίδας σε διαφορετικές ποικιλίες βάμβακος. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 73.
 49. Ζαφείρη, Σ.Γ., Π.Σ. Παπανικολάου, Ν.Γ. Εμμανουήλ, Ε.Β. Καπαξίδη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της μικροαρθροποδοπανίδας σε καλλιέργεια ελιάς. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 74.
 50. Γκάτζιος, Φ.Σ., Ε.Σ. Βενάκη, Β.Χ. Γλετζάκη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Ποιοτική και ποσοτική μελέτη ακαρεοπανίδας σε εσπεριδοειδή. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 75.
 51. Πετεινάτος, Γ.Γ., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Στοιχεία βιολογίας του Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) εχθρού της ιπποκαστανιάς στην περιοχή Κατσικά Ιωαννίνων. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 91.
 52. Τζώρτζη, Ι.Ι., Α.Α. Ταμπάκη, Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Εποχιακή εμφάνιση και φυσικοί εχθροί του Trioza alacris (Homoptera: Triozidae), νέου εχθρού της Δάφνης του Απόλλωνα. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 96.
 53. Ζαχαρή, Α., Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Χρυσάγη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2005. Επίδραση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans (Acari: Phytoseiidae) σε συνθήκες εργαστηρίου. 11ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα, Λίμνη Πλαστήρα.  Περιλήψεις ανακοινώσεων, σελ. 143.
 54. Κολοκυθά, Π.Δ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Γ.Δ. Παπαδόπουλος. 2007. Επίδραση της θερμοκρασίας σε βιο-οικολογικές παραμέτρους του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus athenas (Acari: Phytoseiidae). 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά: 191-193.
 55. Παπαδόπουλος Γ.Δ., Α. Φαντινού και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2007. Επίδραση της φωτοπεριόδου στην ανάπτυξη και διάπαυση του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis Oudemans. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά: 194-195.
 56. Παπαδούλης, Γ.Θ. 2007. Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) από την Κύπρο. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά: 207-208.
 57. Τσαγκαράκου Α., Α. Ηλίας, Ε. Μόρου, Μ. Γρίσπου, Γ. Παπαδούλης και Ι. Βόντας. 2007. Διερεύνηση των επιπέδων και των μηχανισμών ανθεκτικότητας του Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) στο bifenthrin. 12ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Λάρνακα, Κύπρος, Πρακτικά: 379-380.
 58. Θανόπουλος, Ρ., Ζ. Κυπριωτάκης, Κ. Μπουχέλος, Δ. Περδίκης και Γ. Παπαδούλης. 2008. Πρώτη καταγραφή εντόμων επιζήμιων στο Medicago strasseri, ένα θάμνο ενδημικό της Κρήτης. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008. Πρακτικά: 287-290.
 59. Παπαδούλης, Γ.Θ., Ν.Γ. Εμμανουήλ και Ε.Β. Καπαξίδη. 2009. Τα αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae της Ελλάδας και της Κύπρου (Acari: Mesostigmata). 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου, 2009. Πρακτικά: 83-86.
 60. Ευαγγέλου, Β., Μ. Μπουγά, Ν. Εμμανουήλ, Δ. Περδίκης και Γ. Παπαδούλης. 2009. Χρήση μοριακών δεικτών για τη διάκριση πληθυσμών των αρπακτικών εντόμων Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) και Macrolophus melanotoma (Hemiptera: Miridae). 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου, 2009. Πρακτικά: 179-181.
 61. Ευαγγέλου, Β.Ι., Μ. Μπουγά και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2011. Μοριακοί δείκτες για τη διάκριση ειδών του γένους Typhloseiulus (Acari: Phytoseiidae). Υποβλήθηκε για δημοσίευση στο 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο.
 62. Μπαξεβάνη, Α., Φ. Δρίζου, Π. Λαμπρόπουλος, Δ. Περδίκης, Α. Φαντινού και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2011. Λειτουργική απόκριση και προτίμηση του Iphiseius degenerans με λεία Tetranychus urticae και Eutetranychus orientalis. Υποβλήθηκε για δημοσίευση στο 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο.
 63. Σταθάκης, Θ.Ι. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2011. Αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) σε αυτοφυή φυτά της Κρήτης. Υποβλήθηκε για δημοσίευση στο 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο.
 64. Ψαρουδάκη, Σ., Β. Ευαγγέλου, Δ. Περδίκης, Γ. Παπαδούλης και Α.Α. Φαντινού. 2011. Αρπακτική ικανότητα του Macrolophus pygmaeus (Heteroptera: Miridae) σε διάφορες πυκνότητες των φυτοφάγων ακάρεων Eutetranychus orientalis και Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Υποβλήθηκε για δημοσίευση στο 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο.
 65. Σταθάκης, Θ.Ι., Ε.Β. Καπαξίδη και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Η οικογένεια Stigmaeidae (Acari: Prostigmata) στην Ελλάδα. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 75)
 66. Γιωνά, Γ.Κ.,  Θ.Ι. Σταθάκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Φυτοφάγα και αρπακτικά ακάρεα καλλωπιστικών φυτών αστικού πρασίνο. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 76).
 67. Δημητρακοπούλου, Μ.-Ε., Α.Ε. Τσαγκαράκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Χρήση ήπιων εντομοκτόνων και ουσιών φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση αφίδων (Hemiptera: Aphidoidea) σε εσπεριδοειδή. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 93).
 68. Παπαθανάσης, Α.Χ., Ε.Ν. Καραματζόγλου, Α.Ε. Τσαγκαράκης, M. Παπαφωτίου και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Επίδραση ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών σε βιολογικά χαρακτηριστικά του Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae) και του Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 123).
 69. Ψαρουδάκη, Σ., Γ.Θ. Παπαδούλης και Δ. Περδίκης. 2013. Η επίδραση διαφόρων εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και μυκητοκτόνων σε δύο αρπακτικά αρθρόποδα, το Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae) και το Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 124)
 70. Τουρκαντώνη Ε.,  Α.Ε. Τσαγκαράκης, Δ. Περδίκης και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Ποιοτική σύσταση και πληθυσμιακή διακύμανση αφίδων (Hemiptera: Aphidoidea) σε 10  ποικιλίες εσπεριδοειδών. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 144)
 71. Ευαγγέλου, Β.Ι., Μ. Μπουγά και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Προσδιορισμός γενετικής αλληλουχίας με την εφαρμογή μοριακών δεικτών σε πληθυσμούς του γένους Typhloseiulus (Acari: Phytoseiidae). 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 172).
 72. Ευαγγέλου, Β.Ι., Μ. Μπουγά και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2013. Ταυτοποίηση του αρπακτικού ακάρεως Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae) σε διαφορετικά στάδια, με την εφαρμογή μοριακών τεχνικών σε μεμονωμένα άτομα. 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Περιλήψεις Ανακοινώσεων (σελ. 173).

 

δ. Βιβλία (όχι διδακτικά βοηθήματα)

 1. Emmanouel, N.G., G.Th. Papadoulis, D.P. Lykouressis and M. Tsinou. 1991. Studies on mites associated with lucerne in Greece. In: "The Acari: Reproduction, Development and Life - History Strategies" (Eds R. Schuster and P. Murphy) Chapman and Hall, London. pp. 425-435.

 

ε. Διδακτικά βοηθήματα

 1. Εμμανουήλ, Ν.Γ. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2000. Τα ακάρεα ως μέσον βιολογικού ελέγχου επιβλαβών αρθροπόδων. Σημειώσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Γ.Π.Α. σελ. 77.

 

στ. Ελληνικά Τεχνικά Γεωπονικά Περιοδικά

 1. Παπαδούλης, Γ.Θ. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2001. Gynaikothrips ficorum (Marshal) (Thysanoptera: Phloeothripidae): Ένας νέος σοβαρός εχθρός των καλλωπιστικών φυτών του γένους Ficus στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία. 2001(4): 17-20.
 2. Παπαδούλης Γ.Θ. και Ν.Γ. Εμμανουήλ. 2002. Ενας νέος εχθρός της ελιάς: Raoiella macfarlanei Pritchard & Baker (Acari: Tenuipalpidae). Γεωργία – Κτηνοτροφία. 2002(7): 42-44.
 3. Τσαγκαράκης, Α.Ε. και Γ.Θ. Παπαδούλης. 2004. Trioza alacris Flor  (Homoptera: Triozidae). Ένας νέος σοβαρός εχθρός της Δάφνης του Απόλλωνα (Laurus nobilis: Lauraceae) στην Ελλάδα. Γεωργία – Κτηνοτροφία. 2004(9): 34-36.

ζ. Κατάθεση Αλληλουχιών σε Τράπεζες Δεδομένων

 1. Evangelou, V.I., M. Bouga, D. Perdikis, N. Emmanouel and G.Th. Papadoulis. Macrolophus melanotoma 12S ribosomal RNA gene, partial sequence; mitochondrial. HQ707820- HQ707825 (2010)

 

 1. Evangelou, V.I., M. Bouga, D. Perdikis, N. Emmanouel and G.Th. Papadoulis. Macrolophus melanotoma Cytochrome Oxidase subunit I (COI) gene, partial CDS; mitochondrial. HQ707826- HQ707830 (2010)