Αρχική

Παναγιώτης Νεκτάριος

Καθηγητής
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294554
2105294553
pan@aua.gr
Nektarios_CV_11_5_2016.pdf

 

Βιογραφικό Σημείωμα

1.1.1 Σπουδές

 1. Εισαγωγή στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή το 1984, με βράβευση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) λόγω εισαγωγής στην 10η θέση.  Εκπόνηση ερευνητικής πτυχιακής εργασίας στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών (Λαχανοκομίας) με θέμα “Επίδραση καρποδετικών ορμονών σε τομάτες καλλιεργούμενες υπό κάλυψη”, η οποία βαθμολογήθηκε με βαθμό Άριστα (10). 
 2. Αποφοίτηση από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το έτος 1990 με γενικό βαθμό “Λίαν καλώς” (7,31).
 3. Αποδοχή στο Πανεπιστήμιο Cornell University, NY, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Τμήμα Ανθοκομίας και Καλλωπιστικών (Dep. of Floriculture and Ornamental Horticulture), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το 1990-1994 με θέμα “Preferential Paths of Solute Flow from Cultivated Golf Course Putting Greens” υπό την επίβλεψη των καθηγητών Prof. A.M. Petrovic (Dep. of Floriculture and Ornamental Horticulture) και Prof. T.S. Steenhuis (Dep. of Agricultural and Biological Engineering), ενώ ως τρίτο μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής διετέλεσε ο Prof. Scott (Dep. of Soil and Atmospheric Sciences). Το διδακτορικό αναγνωρίστηκε από το ΔΙΚΑΤΣΑ με την πράξη 4/197 της 20.09.95.
 4. Ερευνητικός υπότροφος (1991-1994) και βοηθός του Prof. A.M. Petrovic στο μάθημα Διαχείρισης Χλοοταπήτων (Θεωρία και Εργαστήριο) (1991-1994), στο Πανεπιστήμιο Cornell University, NY, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Τμήμα Ανθοκομίας και Καλλωπιστικών (Dep. of Floriculture and Ornamental Horticulture)
 5. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων από το Μάρτιο 1994 έως και τον Οκτώβριο 1996.

 

1.1.2 Επαγγελματική Δραστηριότητα

Μελετητής και κατασκευαστής δημόσιων και ιδιωτικών Έργων Πρασίνου από το Μάρτιο 1996 έως και τον Αύγουστο 1999.

Εισηγητής του μαθήματος “Διαχείριση Χλοοταπήτων” στο ΙΕΚ Αμαρουσίου.

Λέκτορας επί θητεία στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την 1η Σεπτεμβρίου 1999 έως και την 4η Νοεμβρίου 2004.

Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την 5η Νοεμβρίου 2004 έως 12η Ιουλίου 2009.

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την 13η Ιουλίου 2009 έως την 26η Φεβρουαρίου 2012.

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την 27η Φεβρουαρίου 2012 έως και σήμερα.

Εκλέχθηκε ως Τακτικός Καθηγητής την 8η Απριλίου 2016 στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου".

 

1.2.      Διδακτικό Έργο

1.2.1.     Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1.2.1.1.  Προπτυχιακό Επίπεδο

Το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο στο Γ.Π.Α. (1999 έως και σήμερα) αφορά τα παρακάτω μαθήματα και εργαστήρια:

 1. Κηποτεχνικά Έργα (Θεωρία και Εργαστήριο) 9ου εξαμήνου της ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (συνδιδασκαλία 1999-2005 και 2008-2015 και με αυτοδύναμη διδασκαλία στη Θεωρία από το 2006-2008)
 2. Αρχιτεκτονική Τοπίου (Θεωρία) 9ου εξαμήνου της ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (συνδιδασκαλία από το 2006 έως και σήμερα)
 3. Αρχιτεκτονική Τοπίου (Εργαστήριο) 9ου εξαμήνου της ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (συνδιδασκαλία 1999-2006)
 4. Ανθοκομία Ι (Θεωρία) 7ου εξαμήνου (συνδιδασκαλία από το 2006 έως και σήμερα)
 5. Ανθοκομία Ι (Εργαστήριο) 7ου εξαμήνου (συνδιδασκαλία από το 1999 έως και σήμερα)
 6. Καλλωπιστικά Φυτά (Εργαστήριο) 8ου εξαμήνου (συνδιδασκαλία από το 1999 έως και σήμερα)
 7. Στοιχεία Ανθοκομίας (Θεωρία) στο 7ο Εξάμηνο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο 7ο Εξάμηνο του τομέα Δ.Υ.Π, στο 7ο Εξάμηνο του τομέα ΓΚΓΧ και στο 7ο Εξάμηνο του τομέα ΕΓΧ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (συνδιδασκαλία από το 2006 έως και σήμερα)
 8. Στοιχεία Ανθοκομίας (Εργαστήριο) στο 7ο Εξάμηνο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο 7ο Εξάμηνο του τομέα Δ.Υ.Π, στο 7ο Εξάμηνο του τομέα ΓΚΓΧ και στο 7ο Εξάμηνο του τομέα ΕΓΧ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (συνδιδασκαλία από το 1999 έως και σήμερα)
 9. Φυτοτεχνική Διαμόρφωση Χώρων - Ανθοκομία στο 7ο Εξάμηνο του τομέα Δ.Υ.Π, του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (συνδιδασκαλία 2006)

 

1.2.1.2.  Μεταπτυχιακό Επίπεδο

Το διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακό επίπεδο (2002 έως και 2012) αφορά τα παρακάτω μαθήματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και σύγχρονα συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου” του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. το οποίο και έχει λήξει.

 1. Τοπιοκατασκευές (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2002 έως το 2005 και από το 2008 έως 2012 ενώ ως μόνος διδάσκων από το 2005 έως το 2008.
 2. Αποκατάσταση Τοπίου (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2006 έως 2012.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΓΠΑ τα οποία λειτουργούν μετά το έτος 2012 το διδακτικό έργο αφορά τα παρακάτω μαθήματα τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ Αρχιτεκτονικής Τοπίου” του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

 1. Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2012 έως σήμερα
 2. Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαίθριων Χώρων (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2012 έως σήμερα
 3. Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2012 έως σήμερα
 4. Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2012 έως σήμερα
 5. Διαχείριση Αστικού Πρασίνου (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2012 έως σήμερα
 6. Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός (Θεωρία και Εργαστήριο) σε συνδιδασκαλία από το 2012 έως σήμερα

              Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής” του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. το διδακτικό έργο αφορά το μάθημα:

Διαχείριση Χλοοταπήτων (Θεωρία και Εργαστήριο) σε αυτοδύναμη διδασκαλία από το 2012 - 2014 και σε συνδιδασκαλία από το 2014 έως σήμερα.

 

1.2.2.    Πανεπιστήμιο Cornell University, ΗΠΑ

 1. Βοηθός στο μάθημα (θεωρία και εργαστήριο) της “Διαχείρισης Χλοοταπήτων” του οποίου υπεύθυνος ήταν ο Καθηγητής A.M. Petrovic του Τμήματος Ανθοκομίας και Καλλωπιστικών - Dep. of Floriculture and Ornamental Horticulture (1991 έως και το 1993)
 2. Εισηγητής σε σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με θέμα την περιβαλλοντική κατάληξη των φυτοπροστατευτικών ουσιών που εφαρμόζονται στους χλοοτάπητες γηπέδων γκολφ.

1.2.3.   ΙΕΚ Αμαρουσίου

Εισηγητής στο μάθημα “Διαχείριση Χλοοταπήτων” του ΙΕΚ Αμαρουσίου (1996) το οποίο περιελάμβανε θεωρία και πρακτική άσκηση με συνολική διάρκεια 24 ωρών.

1.2.4.   Προσκεκλημένος ομιλητής και λοιπή διδακτική δραστηριότητα

 1. Προσκεκλημένος εισηγητής στην ημερίδα “Διάδoση αποτελεσμάτων του έργου: Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε 14 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων” με θέμα “Φυτεμένα δώματα: Σύγχρονη τάση ενυπωσιασμού ή αναγκαιότητα;” (27.11.2015)
 2. Προσκεκλημένος εισηγητής στην εσπερίδα “Φυτοκάλυψη κτηρίων. Πράσινες οροφές και κάθετοι κήποι. Σύγχρονες λύσεις για την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου”, η οποία διοργανώθηκε από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου-Περιφερειακή Επιτροπή Λεμεσού, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού στην Λεμεσό Κύπρου με θέμα “Έρευνα και τεχνολογία των φυτεμένων δωμάτων” (19.11.2015)
 3. Προσκεκλημένος εισηγητής στην ημερίδα “Recreational landscape conference and expo” η οποία διοργανώθηκε από την Southwest Turfgrass Association με θέμα: “Urban green spaces in arid climates” Albuquerque, New Mexico (28.10.2014)
 4. Προσκεκλημένοs ομιλητής στη διάλεξη “Green roofing as a means for increasing urban greening – Challenges and adaptive approaches for arid and semi-arid environments” του Τμήματος Plant and Environmental Sciences, New Mexico State University, Las Cruces, USA (31.10.2014)
 5. Προσκεκλημένος εισηγητής της διημερίδας "Ενεργειακός/Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων & Τοπιοτέχνηση" το οποίο διοργάνωσε η εταιρεία σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης κήπων Green Forest με την υποστήριξη των ΣΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ με θέμα “Φυτεμένα δώματα” στην Λάρνακα Κύπρου (7.03.2014) και στα Ελεούθκια Κύπρου (8.03.2014).
 6. Προσκεκλημένος εισηγητής στo διεθνές συνέδριο “Water in a troubled world” με θέμα “Water issues in a troubled urban landscape”, Αθήνα (13.04.2013)
 7. Προσκεκλημένος εισηγητής του συνεδρίου “Bouyoucos Conference on the Advances in Research on Soil Biological, Chemical and Physical Properties for Sustainable Constructed Rootzones” με θέμα “Constructed rootzones for green roof systems” Philadelphia, USA (23.05.2012)
 8. Προσκεκλημένος ομιλητής στη συνεδρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου με θέμα “Εκτατικά φυτοδώματα: Προυποθέσεις επιτυχίας σε ξηροθερμικά κλίματα”. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Νοέμβριος 2011, Κύπρος.
 9. Προσκεκλημένος εισηγητής στο workshop “Environmental issues in turfgrass management” στο πλαίσιο του ISHS XXVIII International Horticultural Congress 2010, Lisbon, Portugal, με θέμα “Turfgrass use on extensive and intensive green roofs” (26.08.2010)
 10. Προσκεκλημένος εισηγητής στην ημερίδα «Τα φυτεμένα δώματα/ πράσινες στέγες ως μέσο περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης στα σύγχρονα αστικά κέντρα» με θέμα “Η σημαντικότητα της επιλογής των φυτών στη φυτοκάλυψη των δομημένων χώρων”, (5,2010)
 11. Προσκεκλημένος εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο «Νερό-Ζωή-Πολιτισμός στην Κρήτη και τη Μεσόγειο», με θέμα “Το νερό στη διαμόρφωση του αστικού, περιαστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος” Νεάπολη Κρήτης, (7, 2010)
 12. Προσκεκλημένος εισηγητής στην Διημερίδα “Water-sharing and culture in the Mediterranean” με θέμα “Water issues in Southern Greece”, Cornell University, ΗΠΑ (3, 2009)
 13. Προσκεκλημένος εισηγητής στην τριημερίδα του Δήμου Ελληνικού “Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού” με θέμα “Διαχείριση Αστικού Πρασίνου”, Ελληνικό, (1, 2008)
 14. Προσκεκλημένος εισηγητής στην τριημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών “Πράσινες Οροφές για βιώσιμη Αττική” με θέμα “Φυτοκάλυψη δομημένων χώρων στα αστικά κέντρα. Δυνατότητες και προοπτικές της Ελληνικής Πραγματικότητας”, Αθήνα, (12, 2007)
 15. Προσκεκλημένος εισηγητής στο 1st European Turfgrass Society Conference, με θέμα “Turfgrasses in Green Roofs”, Ιταλία, (5, 2008)
 16. Προσκεκλημένος εισηγητής στο ημερίδα που διοργάνωσε η ΜΚΟ “Ευρωπαϊκή Έκφραση”: «Η Σωστή Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, Ελπίδα στο Μέλλον», με θέμα “ Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης Νερού στη Διαχείριση Χλοοταπήτων”, Μαραθώνας Αττικής (10, 2008)
 17. Προσκεκλημένος εισηγητής στο διεθνές συνέδριο «Νερό, ζωή, πολιτισμός στην Κρήτη και στη Μεσόγειο» με θέμα “Μεθοδολογίες εξοικονόμησης νερού και αποφυγής της ρύπανσης των υδατικών πόρων από αθλητικές εγκαταστάσεις” (6, 2008)
 18. Προσκεκλημένος εισηγητής στο 1st European Turfgrass Society Conference, με θέμα “Turfgrasses in green roofs: growth, water consumption and environmental fate of nutrients and pesticides” Πίζα, Ιταλία, (5, 2008)
 19. Προσκεκλημένος εισηγητής στην τριημερίδα του Δήμου Ελληνικού “Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού” με θέμα “Διαχείριση Αστικού Πρασίνου”, Ελληνικό, (1, 2008)
 20. Προσκεκλημένος εισηγητής στην τριημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών “Πράσινες Οροφές για βιώσιμη Αττική” με θέμα “Φυτοκάλυψη δομημένων χώρων στα αστικά κέντρα. Δυνατότητες και προοπτικές της Ελληνικής Πραγματικότητας”, Αθήνα, (12, 2007)
 21. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Βασικές Αρχές Κηποτεχνίας’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (12/2007)
 22. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 2nd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”, Beijing, China, 24-29 June 2007 με θέμα “Olympic Stadium Construction for the Athens Olympic Games 2004 Using Modular Turf” (2007)
 23. Προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα “Το Golf: Μοχλός Ανάπτυξης του Πρασίνου στην Ελλάδα” στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης “Kipotechnica 2007” με θέμα “Golf και περιβάλλον: Μύθοι και πραγματικότητα” (2007)
 24. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Βασικές Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (3/2006)
 25. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Αστικό Πράσινο’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (3/2006)
 26. Εισηγητής σε Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Διαχείριση και αποκατάσταση φυσικού, γεωργικού και αστικού περιβάλλοντος” του ΓΠΑ (5/2005)
 27. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Χειρισμός Αθλητικών Χλοοταπήτων, επιλογή ποικιλιών – Καλλιεργητικές εργασίες’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (11/2004)
 28. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Εγκατάσταση και Διαχείριση Χλοοταπήτων’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (2/2004)
 29. Προσκεκλημένος ομιλητής στο National Turfgrass Foundation, 'In Pursuit of Excellence' Annual Conference, Southport, England. 3rd - 6th November με θέμα “The fate of turf applied agrochemicals”. (2003)
 30. Προσκεκλημένος ομιλητής σε ημερίδα/σεμινάριο του Δήμου Αγ. Ιωάννου Ρέντη με θέμα: “Αστικό πράσινο στα πλαίσια της οικολογίας”, το οποίο απευθυνόταν σε γεωτεχνικούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Χλοοταπήτων”. (2002)
 31. Προσκεκλημένος ομιλητής σε ημερίδα της εταιρείας HellaSod με θέμα: “Χλοοτάπητας και περιβάλλον”, το οποίο απευθυνόταν σε γεωτεχνικούς. (2001)
 32. Διδασκαλία σε Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: “Χρήση φυτικού υλικού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου”. (2001)

 

1.3.      Επιβλέπων και Μέλος επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών

 1. Επιβλέπων της Υποψήφιας Διδάκτορος κας. Ι. Αντωνίου με θέμα «Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό δικτύων πρασίνου σε αστικά κέντρα, χρησιμοποιώντας ως βάση ενδεικτική περιοχή της Αθήνας» Εν εξελίξει
 2. Επιβλέπων της Υποψήφιας Διδάκτορος κας. Ε. Νυδριώτη με θέμα «Μελέτη της ανάπτυξης και της αντοχής αυτοφυών και ξενικών φυτών σε καταπονήσεις που προκαλούνται σε συνθήκες φυτοδώματος εντός του αστικού τοπίου» Εν εξελίξει
 3. Επιβλέπων της Υποψήφιας Διδάκτορος κας. Δ. Βαρελά με θέμα «Δημιουργία βιώσιμων και αισθητικά αναβαθμισμένων φυτοκοινοτήτων για χρήση στο αστικό τοπίο και στα φυτοδώματα βασιζόμενες στα αυτοφυή είδη της Ελληνικής χλωρίδας» Εν εξελίξει
 4. Επιβλέπων του Υποψήφιου Διδάκτορος κ. Ν Ντούλα με θέμα “Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος στην εγκατάσταση, ανάπτυξη και αντοχή στην υδατική καταπόνηση χλοοταπήτων που προορίζονται για τη φυτοκάλυψη κτηρίων εντός του αστικού ιστού” Ολοκληρώθηκε 2013
 5. Επιβλέπων του Υποψήφιου Διδάκτορος κ. Γ Κοτσίρη με θέμα “Διερεύνηση της επίδρασης των υποστρωμάτων των φυτοκαλυμμένων δωμάτων στην ανάπτυξη των φυτών και στο συντελεστή θερμοπερατότητας αυτών”. Ολοκληρώθηκε 2013
 6. Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και της εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ με θέμα: “Μελέτη της διακίνησης και συμπεριφοράς ιχνοστοιχείων κατά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων”. Ολοκληρώθηκε  2012
 7. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου διδάκτορος Επαμεινώνδα Κάρτσωνα με θέμα: “Διερεύνηση της επίδρασης της φυσιολογίας του εκφύτου, του υποστρώματος και των συνθηκών περιβάλλοντος στην οργανογένεση και τον εγκλιματισμό του Quercus euboica”. Ολοκληρώθηκε
 8. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος Πατέλη Πολυτίμης με θέμα: “Διερεύνηση του in vitro και in vivo πολλαπλασιασμού, της ανάπτυξης και άνθησης της τροπικής ορχιδέας Epidendrum radicans”. Ολοκληρώθηκε
 9. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορος Μπαλωτή Γεωργίου με θέμα: “Διερεύνηση της συμπεριφοράς κανονικών και cristata μορφών παχυφύτων in vivo και in vitro”. Ολοκληρώθηκε
 10. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της διδάκτορος Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου με θέμα: “Συγκριτική μελέτη της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας φυτών εσωτερικού χώρου υψηλής και χαμηλής έντασης φωτός, καθώς επίσης και μεταβολές της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, όταν αλλαχθούν οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών”. Ολοκληρώθηκε
 11. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής και της εξεταστικής Επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος κας Αιμιλίας-Ελένης Νικολοπούλου με θέμα: “Διερεύνηση των μορφολογικών και φυσιολογικών μεταβολών φυτών χλοοτάπητα τα οποία υπόκεινται σε καταπόνηση”. Ολοκληρώθηκε

 

1.4.      Επιβλέπων Καθηγητής Μεταπτυχιακών Μελετών

 1. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Παναγιώτας Τσιοτσιοπούλου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών υποστρωμάτων στην ανάπτυξη του υπέργειου και υπόγειου τμήματος του Lantana camara L.”. (Περατώθηκε)
 2. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αδριανής Ζαχαροπούλου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη των μεθοδολογιών ανάπτυξης φυτοκάλυψης σε δώματα και εφαρμογές στο σχεδιασμό τους”. (Περατώθηκε)
 3. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αγγελικής Ζωγράφου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη αποκατάστασης παρόδιου τοπίου και διερεύνηση της συμβολής της υδροσποράς στη συγκράτηση των πρανών οδοποιίας”. (Περατώθηκε)
 4. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αλεξάνδρας Λυκούδη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη αποκατάστασης παρόχθιου τοπίου και διερεύνηση της μεθοδολογίας συγκράτησης πρανών”. (Περατώθηκε)
 5. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Γεώργιου Τσογγαράκη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Πρόταση φυτοκάλυψης δώματος και επιλογή διαστρώσεων σε συνάρτηση με τη βέλτιστη ανάπτυξη χλοοτάπητα και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη χρήση αγροχημικών”. (Περατώθηκε)
 6. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Νικόλαου Ντούλα με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη και σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου για τη μείωση της ηχορύπανσης στα αμαξοστάσια του ΤΡΑΜ Αθηνών και της ΕΘΕΛ στον Δήμο Ελληνικού”.(Περατώθηκε)
 7. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αγλαίας Ράπτου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη διαμόρφωσης και αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου ορεινής τουριστικής μονάδας”. (Περατώθηκε)
 8. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Νικόλαου Σταματογιάννη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη και σχεδιασμός φυτοδώματος εντατικού τύπου με στόχο την ελαχιστοποίηση της αποστράγγισης αγροχημικών μέσω επιλογής κατάλληλων υποστρωμάτων χλοοτάπητα”. (Περατώθηκε)
 9. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Μαργαρίτας Λεούση με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιαστική πρόταση βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου στο Ολυμπιακό Χωριό”. (Περατώθηκε)
 10. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Καλλιόπης Γραμματικοπούλου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Αποκατάσταση πρανών μπετονιτοχώματος στη νήσο Μήλο με υδροσπορά”. (Περατώθηκε)
 11. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ηλιάνας Γκίνη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Η συμβολή του Ελληνικού κινηματογράφου στην καταγραφή της εξέλιξης του Αττικού Τοπίου”. (Περατώθηκε)
 12. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Στυλιανής Πατερώνη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Πρόταση ανάπλασης της έκτασης στα Λιπασμάτων Δραπετσώνας ”. (Περατώθηκε)
 13. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ευθυμίας Νυδριώτη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης ΧΥΤΑ με χρήση αυτοπαραγόμενου κομπόστ αστικών απορριμμάτων και μελέτη της επίδρασης του σε ποώδη φυτά και χλοοτάπητες”. (Περατώθηκε)
 14. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Γεώργιου Αρμπή με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής όχλησης και δημιουργία σχεδιαστικής πρότασης ανάπλασης στον ευρύτερο χώρο της περιοχής ΧΡΩΠΕΙ”. (Περατώθηκε)
 15. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Άννας Αρβανιτίδη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μουσειογραφική μελέτη στην ύπαιθρο – Διαμόρφωση θεματικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου στην Αθήνα”. (Περατώθηκε)
 16. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ευδοκίας Μπουκουβάλα με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Σχεδιαστική πρόταση για την ανάπλαση του χώρου του Γηπέδου του Παναθηναϊκού και μελέτη της ενοποίησής της με την όμορη περιοχή των Προσφυγικών”. (Περατώθηκε)
 17. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ειρήνη Τσακίρη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Διερεύνηση της ικανότητας των φυτικών ειδών στη δέσμευση των αερίων ρύπων”. (Περατώθηκε)
 18. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ευγενίας Τσατσάκη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη εφαρμογής της ανάπλασης του αστικού τοπίου στο κέντρο της πόλης της Νεάπολης στο Λασίθι Κρήτης”. (Περατώθηκε)
 19. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Ιωάννη Αμούντζια με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Μελέτη της καταλληλότητας του αυτοφυούς φυτού Dianthus fruticosus για χρήση σε φυτοδώματα του Αττικού Τοπίου”. (Περατώθηκε)
 20. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Γρηγόρη Κοτοπούλη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Προσδιορισμός της αντοχής σε υδατική καταπόνηση ειδών χλοοτάπητα, τα οποία αναπτύσσονται σε σύστημα φυτοδώματος ”. (Περατώθηκε) 2012
 21. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Δημήτριου Καραμέρη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Συνθήκες και προυποθέσεις μετάβασης από την καλλωπιστική στην λαχανευόμενη αστική γεωργία ”. (Περατώθηκε) 2014
 22. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Βαρδάκη Αλεξίου με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Εκτίμηση του περιβάλλοντος Τοπίου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωργάφου και πρόταση ανασχεδιασμού αυτού”. (Περατώθηκε) 2012
 23. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Καψάλης Θωμαίς-Εβελίνας με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Διερεύνηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων υποστρωμάτων με βάση την ελαφρόπετρα και προσδιορισμός της ανάπτυξης αυτοφυών φυτών τα οποία αναπτύσσονται σε συνθήκες φυτοδώματος”. (Περατώθηκε) 2013
 24. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ευταξιάδου Αθανασίας με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Ανάπλαση του εξωτερικού χώρου των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας Columbia και ενοποίησής του με το περιβάλλον τοπίο”. (Περατώθηκε) 2013
 25. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Βενέτης Έλενας με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Πρόταση ανάπλασης τοπίου κατά την πεζοδρόμηση των οδών Πανεπιστημίου, Πατησίων και της Πλατείας Ομονοίας”. (Περατώθηκε) 2013
 26. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Χαραλάμπους Νικολέτας με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Δημιουργία γραμμικού πάρκου στο Αργάκι της Πάφου, Κύπρου”. (Περατώθηκε) 2013
 27. Επιβλέπων της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Κοκκίνου Ηρούς με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Επίδραση της υδατικής καταπόνησης σε αυτοφυή και ξενικά είδη τα οποία ααναπτύσσονται σε συνθήκες εκτατικών φυτοδωμάτων”. (Περατώθηκε) 2015
 28. Επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Μελά Πολυχρόνη με θέμα μεταπτυχιακής μελέτης: “Έκπλυση ρύπων από συστήματα αστικών φυτοδωμάτων”. 2015

 

1.5.      Μέλος Επιτροπών Μεταπτυχιακών Μελετών

 1. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αιμιλίας-Ελένης Νικολοπούλου με θέμα: “Διερεύνηση του υποστρώματος και της συμπίεσης του εδάφους στην ανάπτυξη και αγκύρωση ψυχρόφιλων γρασιδιών”.
 2. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αλεξάνδρας Ηλία με θέμα: “Επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη του Jasminum sambac L.”.
 3. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αικατερίνης Οικονόμου με θέμα: “Επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη του Viburnum opulus L.”.
 4. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Γεώργιου Μπαλωτή με θέμα: “Σύγκριση της in vitro συπεριφοράς τυπικών και cristata μορφών των Euphorbia pugniformis και Euphorbia lactea”.
 5. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ιωάννας Κολιτσοπούλου με θέμα: “Επίδραση του paclobutrazol στην υπέργεια και υπόγεια ανάπτυξη της Duranta plumieri Jacq. υπό συνθήκες μικρών και μεγάλων ημερών”.
 6. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αικατερίνης Μαρτίνη με θέμα: “Διερεύνηση του in vitro πολλαπλασιασμού του x Malosorbus florentina Zucc.”.
 7. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Σοφίας Κοντόβα με θέμα: “Θερμική συμπεριφορά φυτοκαλυμμένων επιφανειών του αστικού χώρου σε συνάρτηση με το σχεδιασμό τους”.
 8. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Χρήστου Ασωνίτη με θέμα: “Αξιολόγηση ελεύθερων δόμησης χώρων της Αθήνας και πρόταση δημιουργίας πάρκου”.
 9. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Βασιλικής Καναρά με θέμα: “Οι παιδότοποι στην Αθήνα. Σχεδιασμός πρότυπων χώρων αναψυχής και παιχνιδιού”.
 10. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Σταυρούλας Κατσόγιαννη με θέμα: “Διερεύνηση της βλάστησης σε συνάρτηση με την καθ’ ύψος θέση της σε παρόδιο πρανές”.
 11. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Μαρίας Βορρεάκου με θέμα: “Διερεύνηση της ανάπτυξης των ειδών Lantana camara και  Sedum rubrotinctum, σε σχέση με το ύψος φύτευσής τους σε παρόδιο πρανές και πρόταση φύτευσης οδικού άξονα”.
 12. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Νικήτα Ραφαηλίδη με θέμα: “Διερεύνηση της ανάπτυξης των ειδών Teucrium frutescens και Limoniastrum monopetalum, σε σχέση με το ύψος φύτευσής τους σε παρόδιο πρανές και πρόταση φύτευσης οδικού άξονα”.
 13. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Ιωάννη Γρύλλη με θέμα: “Μελέτη και σχεδιασμός θεματικού πάρκου ξηροφυτικού οικολογικού συστήματος στην Αττική”.
 14. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Γεωργίας Στυλιανάκη με θέμα: “Διερεύνηση της επίδρασης της βλάστησης του Πεδίου του Άρεως επί της διάδοσης υψηλής έντασης κυκλοφοριακών θορύβων εντός αυτού και σχεδιαστική πρόταση βελτίωσης της ηχοπροστασίας του πάρκου”.
 15. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ζωής Χατζηγιαννάκη με θέμα: “Διερεύνηση της επίδρασης της βλάστησης στη διάδοση του κυκλοφοριακού θορύβου του Πεδίου του Άρεως και σχεδιαστική πρόταση βελτίωσης της ηχοπροστασίας του πάρκου”.
 16. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Σωτήρη Παππά με θέμα: “Διερεύνηση της δυνατότητας ενοποίησης του περιβάλλοντος χώρου των Νοσοκομείων Σωτηρία, Γενικό Κρατικό, ΓΝΑ και 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο”.
 17. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Πηγής Αθανασοπούλου με θέμα: “Μελέτη και σχεδιασμός ανάπλασης του πρασίνου στο Λόφο Φιλοπάππου”.
 18. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Νικόλαου Ρηγάκη με θέμα: “Μελέτη και σχεδιασμός εγκατάστασης πρασίνου στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας”.(Περατώθηκε)
 19. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ελένης Κολλιού με θέμα: “Διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησης νέων επιφανειών πρασίνου και ανάπλασης των υφισταμένων στο Δ. Ηλιούπολης”.(Περατώθηκε)
 20. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Μαρίας Βογιατζάκη με θέμα: “Σχεδιαστική πρόταση εγκατάστασης πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χανίων”.(Περατώθηκε)
 21. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Πηνελόπης Κούβαρη του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με θέμα: “Ανάπτυξη και θρέψη του θερμόφιλου φυτού εδαφοκάλυψης Cynodon dactylon σε έδαφος στο οποίο ενσωματώθηκαν επεξεργασμένα και μη υποπροϊόντα ελαιουργίας”.(Περατώθηκε)
 22. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Σπυρίδωνα Βαλογιάννη του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με θέμα: “Μελέτη της επίδρασης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας στις εδαφικές ιδιότητες και στην θρέψη της φεστούκας (Festuca arundinacea)”. (Περατώθηκε)
 23. Μέλος της Πενταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Μπαρμπούτση Ανδρέα με θέμα: “Μελέτη διαμόρφωσης της παραλίας του Μοσχάτου”.(Περατώθηκε)
 24. Μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Δημητριάδη του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ με θέμα: “Επίδραση χρήσης κομπόστ από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) στη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών σε χλοοτάπητες και καλλωπιστικά φυτά”.(Περατώθηκε)
 25. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Θωμόπουλου Βίκτωρα με θέμα: “Μελέτη ανάπλασης του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ με στόχο τη δημιουργία πάρκου”.(Περατώθηκε)
 26. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Κυροδήμου Ηλία με θέμα: “Μελέτη ανάπλασης του χώρου του στρατοπέδου Λοχαγού Αθανασίου Τσαλτάκη του Δήμου Λαμιαίων με στόχο τη δημιουργία πάρκου”.(Περατώθηκε)
 27. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Τασούλα Λαμπρινή με θέμα: “Διερεύνηση της επίδρασης του είδους και του βάθους του υποστρώματος, καθώς και της συχνότητας άρδευσης, στην ανάπτυξη των ξηροφυτικών ειδών Artemisia absinthium και  Origanum dictamus σε συνθήκες φυτοδώματος”.(Περατώθηκε)
 28. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Περγαλιώτη Νίκης με θέμα: “Διερεύνηση της επίδρασης του είδους και του βάθους του υποστρώματος, καθώς και της συχνότητας άρδευσης, στην ανάπτυξη των ξηροφυτικών ειδών Helichrysum italicum και Helichrysum orientale σε συνθήκες φυτοδώματος”.(Περατώθηκε)
 29. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ζωνζήλου Γαρυφαλιάς με θέμα: “Η διερεύνηση του χαρακτήρα, των χρήσεων και της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών των επισκεπτών των χώρων πρασίνου του Άλσους Βείκου, του Αττικού Άλσους και του Κτήματος Συγγρού”.(Περατώθηκε)
 30. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ψαριανού Αικατερίνης με θέμα: “Μελέτη και σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου των ολυμπιακών εγκαταστάσεων Ελληνικού”.
 31. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αθανασίου Στέλλας με θέμα: “Η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τις παιδικές χαρές προκειμένου να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πρασίνου αυτών”.
 32. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Παπαιωάνου Γεωργίου με θέμα: “Μελέτη και σχεδιασμός της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πειραιά από πλαζ Φρεαττύδας έως πλαζ Βοτσαλάκια”. (Περατώθηκε)
 33. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αδάμου Βασιλικής με θέμα: “Μελέτη και σχεδιασμός μετατροπής των σιδηροδρομικών γραμμών από Σταθμό Λαρίσης έως Σταθμό Πειραιώς σε χώρο πρασίνου, κατόπιν υπογειοποίησης του δικτύου στο τμήμα αυτό”. (Περατώθηκε)
 34. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Παλίλη Σταυρούλας με θέμα: “Θεραπευτικοί κήποι και ψυχική ασθένεια: Συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος στη δημιουργία θεραπευτικών κήπων ως εργαλείου αποκατάστασης ψυχικών νοσημάτων”.
 35. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Ζηλεμένου Κωνσταντίνου με θέμα: “Σχεδιαστική διαμόρφωση και ενοποίηση επιλεγμένων κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Πάτημα του Δήμου Χαλανδρίου”. (Περατώθηκε)
 36. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Αναγνωστοπούλου Πολυτίμης-Μαρίας με θέμα: “Ανάλυση του αγροτικού τοπίου του κάμπου/της πεδιάδας του Παμίσου. Μια νέα προοπτική-αφήγηση”.
 37. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Τρίγκα Μαρίας με θέμα: “Διερεύνηση της οικοφυσιολογίαςτου σπόρου της Anthyllis barba-jovis L. και του in vitro πολλαπλασιασμού του είδους”.

 

1.6.      Επιτροπές Πτυχιακών Μελετών

Επιβλέπων σε 42 ερευνητικές πτυχιακές μελέτες

Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε 73 πτυχιακές μελέτες

 

1.7.      Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά και Επιστημονικές Εταιρείες

 1. Acta Agriculturae Scandinavica (4 άρθρα)
 2. Agronomy Journal (1 άρθρο)
 3. Canadian Journal of Forest Research (1 άρθρο)
 4. Crop Science  (1 άρθρο)
 5.  Ecological Engineering (1 άρθρο)
 6. Ecological Indicators (1 άρθρο)
 7. Environmental Science and Pollution Research (1 άρθρο)
 8. Forest Science (1 άρθρο)
 9. Functional Biology (2 άρθρα)
 10. HortScience (20 άρθρα)
 11. HortTechnology (6 άρθρα)
 12. Irrigation and Drainage (1 άρθρo)
 13. Journal of Agronomy and Crop Science (1 άρθρo)
 14. Environmental Mangement (2 άρθρα)
 15. Sports Engineering and Technology (1 άρθρο)
 16. Plant Biosystems (1 άρθρο)
 17. Scientia Horticulturae (6 άρθρα)
 18. Soil Science Society of America (1 άρθρo)
 19. Urban Forestry and Urban Greening (1 άρθρο)
 20. GlobalNest-the International Journal The Global Network for Environmental Science and Technology (1 άρθρο)
 21. Γεωργική Έρευνα (1 άρθρο)
 22. Κριτής για το Seminar «Environmental Issues in Turfgrass Management” του 28ου ICH Lisbon του ISHS (7 άρθρα)
 23. Κριτής και συν-επιμελητής (Co-Editor) για την έκδοση του International Turfgrass Society Research Journal (3 άρθρα).
 24. Κριτής και επιμελητής έκδοσης (Editor) για το Acta Horticulturae 661, του διεθνούς συνεδρίου “1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields” (11 άρθρα)
 25. Κριτής για τα “Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα” του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (1 άρθρο)
 26. Κριτής για το περιοδικό Αγροτική Έρευνα του ΕΘΙΑΓΕ. (1 άρθρο)
 27. Κριτής για το European Turfgrass Society 1st ETS Conference, Pisa, Italy (6 άρθρα)
 28. Κριτής για το European Turfgrass Society 2nd ETS Conference Angers, Belgium (6 άρθρα)
 29. Κριτής για το European Turfgrass Society 3nd ETS Conference, Kristiansand, Norway (9 άρθρα)
 30. Κριτής για το 10th International Turfgrass Society, Llandudno, Whales, UK (9 άρθρα)
 31. Κριτής για το Acta Horticulturae 783, του διεθνούς συνεδρίου “2nd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”. (4 άρθρα)
 32. Κριτής για το Seminar S29 της International Horticultural Society Congress, Brisbane, Australia (7 άρθρα)
 33. Κριτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρακτικά του 21ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
 34. Κριτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρακτικά του 22ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
 35. Κριτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρακτικά του 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
 36. Κριτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρακτικά του 24ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
 37. Κριτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρακτικά του 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
 38. Κριτής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα πρακτικά του 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.

 

1.8.      Αξιολογητής

 1. Αξιολογητής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής–Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής για την κατηγορία πράξεων «Πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια» (2012)
 2. Αξιολογητής της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο κατανομής του αποθεματικού της (2013)
 3. Αξιολογητής για το Council of Educational Evaluation and Accreditation of Cyprus ως μέλος ομάδας ειδικών προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού κολλεγίου στην Κύπρο (2014)
 4. Αξιολογητής σε πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2015)
 5. Μέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι για την κατάληψη θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ανθοκομία» (2015)

 

1.9.      Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

1.9.1.   Διεθνή Συνέδρια με Εργασία

 1. 11th International Phytotechnologies Conference, Heraklion, Crete, 30 Sept. – 3 Oct. 2014
 2. 29th International Horticultural Congress, ISHS, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014
 3. Recreational landscape conference and expo, Southwest Turfgrass Association, Albuquerque, New Mexico (28.10.2014)
 4. Bouyoucos Conference on the Advances in Research on Soil Biological, Chemical and Physical Properties for Sustainable Constructed Rootzones, Philadelphia, USA (23.05.2012)
 5. 28th International Horticultural Congress, Lisbon, Portugal, 22-27 August 2010
 6. 2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Bologna, Italy, 9-13 Ιουνίου 2009.
 7. 1st European Turfgrass Society Conference, Pisa, Italy, 19-20 May, 2008.
 8. 2nd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”, Beijing, China, 24-29 June 2007
 9. International Turfgrass Research Conference. Llandudno, Whales, 10-16 July 2005.
 10. 42nd IFLA Congress, Edinburgh, Scotland, 25-30 June 2005.
 11. Tappeti Erbosi. Conference and Expo, Padova, 18-19 Feb. 2005.
 12. National Turfgrass Foundation, 'In Pursuit of Excellence' Annual Conference, Southport, England. 3rd - 6th November 2003.
 13. 2nd International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture. Berlin, Germany, August 27-29, 2003.
 14. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. Athens, Greece, 2-7 June, 2003.
 15. International Conference on Urban Horticulture, 2-6 September 2002
 16. 2nd World Golf Tourism Congress, Athens, Greece. 16-20 April, 1999.
 17. American Society of Agronomy Annual Meeting, C-5 Division of Turfgrass Science, Cincinnati, OH, November 7-12, 1993.
 18. American Society of Agronomy, Annual Meeting, Cincinnati, OH, November 7-12, 1993.
 19. Soil Science Society of America Annual Meeting, Minneapolis, MN, November 1-6, 1992.
 20. American Society of Agronomy Meeting, ASA Northeastern Branch, Storrs, CT. June 28-July 1, 1992.

1.9.2.   Διεθνή Συνέδρια Χωρίς Εργασία

 1. Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο “International Green Roof Congress”, Nurtigen, Germany και στη διεθνή έκθεση κηποτεχνίας “Galabau”, Nuremberg Germany, September 13-19, 2004.
 2. Συμμετοχή στο συνέδριο Golf Course Superintendent Society of America, San Diego, California, February, 2004.
 3. Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο “Symposium on Managing Greenhouse Crops in Saline Environment”, Pisa, Italy, July 9-12, 2003.
 4. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Protection and Restoration of the Environment”, Thassos, Greece, July 2000.
 5. Συμμετοχή στο Συνέδριο “ COST Action 837, First Scientific Workshop, Phytoremediation, ” Chersonisos, Crete, 6-8 April 2000.
 6. Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο “IV International Symposium on new Floricultural Crops”, Χανιά, Κρήτη, 22-27 Μαίου 1999.
 7.  Συμμετοχή στο συνέδριο Golf Course Superintendent Society of America, Orlando, Florida, February, 1999.
 8. Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού και Γκολφ του ΕΟΤ (Σιθωνία, Porto Carras). (1997)

1.9.3.   Ελληνικά Συνέδρια με Εργασία

 1. 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2015
 2. 26ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013
 3. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011
 4. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου, 2009.
 5. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007.
 6. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου, 2005.
 7. 21ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου, 2003.
 8. 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, 2001.
 9. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθοκομίας, Βόλος με θέμα “Εγκατάσταση και διαχείριση έτοιμου χλοοτάπητα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου”.

1.9.4.   Ελληνικά Συνέδρια Χωρίς Εργασία και Ημερίδες

 1. Πράσινη πόλη – Ανάσα στην κρίση, 9 Φεβρουαρίου 2012
 2. Τεχνολογίες Πρασίνου στις Γκρίζες Πολιτικές. Ανάπτυξη Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου, ΓΠΑ, 3 Ιουλίου 2008
 3. Ηράκλειτος. Υποτροφίες Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5 Νοεμβρίου 2007
 4. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Βιο-αποκατάσταση υποβαθμισμένων τοπίων: Η περίπτωση του λατομείου Καμαρίου Βοιωτίας που διοργανώθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών και την Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, Καμάρι Βοιωτίας, 13 Δεκεμβρίου 2006.
 5. Συμμετοχή και προεδρεύων συνεδρίας στην Ημερίδα “Επιζήμια έντομα και ακάρεα αστικού πρασίνου”, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Γεωπονικών Επιστημών, ΙΓΕ, Αμαρούσιο, 15 Δεκεμβρίου 2005.
 6. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Γη και Ύδωρ” που διοργανώθηκε από το ΓΠΑ και τη WWF στην Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005.
 7. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Αστικό και περιαστικό πράσινο” που διοργανώθηκε από το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην Πάτρα, 10 Μαίου 2003.
 8. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Η προοπτική στην εξέλιξη της παραγωγής ποιοτικού χλοοτάπητα πριν και μετά το 2004. Συμβολή της συνεργασίας Γ.Π.Α.-HellaSod” που διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2003)
 9. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Ολυμπιακά Έργα και Πράσινο”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. (2002)
 10. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Ολυμπιακά Έργα και Αναπλάσεις. Έργα Πρασίνου”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2001)
 11. Συμμετοχή στην Ημερίδα “Έργα Πρασίνου”, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2001)

 

1.10.    Εισηγητής σε παρουσιάσεις και διαλέξεις

 1. Εισηγητής με θέμα “Substrate type and depth and irrigation regime effects on Ebenus cretica growth under extensive green roof conditions” στο 29th International Horticultural Congress, ISHS, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014
 2. Εισηγητής στο 3rd European Turfgrass Society Conference: Quality turf and efficient utilization of resources, Kristindsand, Norway (6/2012)
 3. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Βασικές Αρχές Κηποτεχνίας’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (12/2007)
 4. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Βασικές Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (3/2006)
 5. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Αστικό Πράσινο’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (3/2006)
 6. Εισηγητής σε Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Διαχείριση και αποκατάσταση φυσικού, γεωργικού και αστικού περιβάλλοντος” (5/2005)
 7. Προσκεκλημένος ομιλητής στη συνεδρία της Ανθοκομίας με θέμα “Εξοικονόμηση υδατικών πόρων κατά την εγκατάσταση και διαχείριση φυτών εδαφοκάλυψης στο αστικό τοπίο” στο 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου, 2005.
 8. Διάλεξη με θέμα “Correlation of sod vertical detachment force with root growth and soil moisture in turf polystands”, 10th International Turfgrass Research Conference, Llandudno, Whales, 10-16 July 2005.
 9. Διάλεξη με θέμα “Athens’ Concert Hall roof garden construction”.  42nd IFLA Congress, Edinburgh, Scotland, 25-30 June 2005.
 10. Διάλεξη με θέμα “Removable Turfgrass System. The solution for the Olympic Games of 2004. ” Tappeti Erbosi. Conference and Expo, Padova, 18-19 Feb. 2005.
 11. Διάλεξη με θέμα: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Χλοοταπήτων” στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την εταιρία Agris AE. (08.12.05)
 12. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Χειρισμός Αθλητικών Χλοοταπήτων, επιλογή ποικιλιών – Καλλιεργητικές εργασίες’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (11/2004)
 13. Εισηγητής σε διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών με θέμα ‘Εγκατάσταση και Διαχείριση Χλοοταπήτων’ που διοργανώθηκε στη Λεμεσό από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. (2/2004)
 14. Προσκεκλημένος ομιλητής στο National Turfgrass Foundation, 'In Pursuit of Excellence' Annual Conference, Southport, England. 3rd-6th November με θέμα “The fate of turf applied agrochemicals”. (2003)
 15. Διάλεξη με θέμα: “Olive mill waste compost evaluation as a soil amendment for turfgrass culture”. N. Ntoulas, P. Tsiotsiopoulou, P.A. Nektarios, M. Papafotiou, and I. Chronopoulos. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. Athens, Greece. 2-7 June, 2003.
 16. Διάλεξη με θέμα: “Aeration type affects preferential flow in golf putting greens” P.A. Nektarios, A.M. Petrovic, and T.S. Steenhuis. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. Athens, Greece. 2-7 June 2003.
 17. Διάλεξη με θέμα “Νέες Τεχνολογίες στην Εγκατάσταση και Διαχείριση του Χλοοτάπητα” Π.Α. Νεκτάριος στα πλαίσια της ημερίδας “Η προοπτική στην εξέλιξη της παραγωγής ποιοτικού χλοοτάπητα πριν και μετά το 2004. Συμβολή της συνεργασίας Γ.Π.Α.-HellaSod” που διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2003)
 18. Διάλεξη με θέμα: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Χλοοτάπητα” σε ημερίδα/σεμινάριο με θέμα “Αστικό Πράσινο στα πλαίσια της Οικολογίας” στο Δήμο Αγίου Ιωάννου Ρέντη. (2002)
 19. Διάλεξη με θέμα: “Επίδραση Υποστρώματος στην Εγκατάσταση Μοσχεύματος Έτοιμου Χλοοτάπητα” στο 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001.
 20. Διάλεξη με θέμα: “Ανάπτυξη του Lantana camara L. σε διαφορετικά υποστρώματα φυτοδωμάτων” στο 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001.
 21. Διάλεξη στην επιστημονική ημερίδα της εταιρίας HellaSod “Χλοοτάπητας! Η εξέλιξη και το μέλλον του στο Αστικό Πράσινο” με θέμα “Χλοοτάπητας και περιβάλλον”. (2001)
 22. Διάλεξη στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθοκομίας, Βόλος με θέμα “Εγκατάσταση και διαχείριση έτοιμου χλοοτάπητα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου”. (2000)
 23. Διάλεξη στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Γκολφ και Τουρισμού, Αθήνα, Ελλάδα, με θέμα “How to construct and maintain environmentally friendly golf courses”. (1999)
 24. Διάλεξη με ερευνητικά αποτελέσματα, στο Εθνικό Συνέδριο της American Society of Agronomy, στο Tμήμα Xλοοταπήτων με θέμα “Nitrate and Pesticide Leaching from Cultivated Putting Greens Profiles”. (1993)
 25. Διάλεξη σε 250 επιστάτες και φροντιστές γηπέδων γκολφ στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο Cornell University για τους χλοοτάπητες. (1993)
 26. Διάλεξη με ερευνητικά αποτελέσματα, στο Εθνικό Συνέδριο της Αμερικανικής Εδαφολογικής Εταιρείας (American Society of Agronomy), στο Tμήμα της Φυσικής Εδαφών με θέμα “Contamination Hazard of Chemical Flow from Cultivation of Sandy Turfgrass Sites”. (1992)
 27. Διάλεξη με ερευνητικά αποτελέσματα, στο Τοπικό Συνέδριο του Βορειοανατολικού Τμήματος της Αμερικανικής Εταιρείας Αγρονομίας (Northeastern Branch of the American Society of Agronomy), στο Tμήμα Xλοοταπήτων με θέμα “Contamination Hazard of Chemical Flow from Cultivation of Sandy Turfgrass Sites”. (1992)

 

1.11.   Μελετητική Εμπειρία

 1. Σχεδιασμός επιδεικτικής προσομοίωσης που αφορά διάφορα είδη πορώδους δαπεδόστρωσης της εταιρείας Lafarge ΑΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις προιόντων. (2015)
 2. Σχεδιασμός επιδεικτικής προσομοίωσης φυτεμένων δωμάτων για την εταιρεία ΛΑΒΑ ΑΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις προιόντων. (2013)
 3. Μελέτη Ανάπλασης και Βελτίωσης του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου (2009)
 4. Μελέτη αποκατάστασης φυτοκάλυψης πυρόπληκτων περιοχών εντός και πέριξ του Λεονταρίου Αρκαδίας (2008)
 5. Μελέτη Εφαρμογής για την εγκατάσταση και διαχείριση του μετακινούμενου συστήματος χλοοτάπητα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο κεντρικό αθλητικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. (2004)
 6. Μελέτη και εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών του μετακινούμενου συστήματος χλοοτάπητα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο κεντρικό αθλητικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. (2004)
 7. Κρίση μελετών της ΤΡΑΜ ΑΕ σχετικά με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και διαχείριση του φυτικού υλικού επί και παραπλεύρως της τροχιογραμμής του Τραμ Αθηνών. (2003)
 8. Μελέτη αρδευτικού συστήματος του περιβάλλοντος χώρου της Βουλή των Ελλήνων. (2003)
 9. Μελέτη Εφαρμογής του Αποστραγγιστικού συστήματος, εδαφικής κατατομής, χλοοτάπητα και αυτόματου δικτύου άρδευσης για το Καυτατζόγλειο Στάδιο που υποβλήθηκε στη ΕΥΔΕ/Γ.Γ.Α. (2002)
 10. Μελέτη Εφαρμογής σχετική με την επιλογή υποστρωμάτων και αποστραγγιστικών διατάξεων για τη δημιουργία φυτοδώματος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνολικής έκτασης 20.000 m2. (2002)
 11. Οριστική Μελέτη Αποστραγγιστικού συστήματος, εδαφικής κατατομής, χλοοτάπητα και αυτόματου δικτύου άρδευσης για το Καυτατζόγλειο Στάδιο που υποβλήθηκε σε διαγωνισμό της ΕΥΔΕ/Γ.Γ.Α. (2001)
 12. Οριστική Μελέτη Αποστραγγιστικού συστήματος, εδαφικής κατατομής, χλοοτάπητα και αυτόματου δικτύου άρδευσης για το Πανθεσσαλικό Στάδιο που υποβλήθηκε σε διαγωνισμό της ΕΥΔΕ/Γ.Γ.Α. (2001)
 13. Οριστική Μελέτη Αποστραγγιστικών και Αυτόματων Αρδευτικών Συστημάτων, Φυτοτεχνικών Σχεδίων που αφορούσαν τους Αγωνιστικούς Χώρους και τον Περιβάλλοντα Χώρου του Έργου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Νέος Ιππόδρομος Αθηνών» στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που υποβλήθηκε σε διαγωνισμό της ΕΥΔΕ/Γ.Γ.Α. (2001)
 14. Οριστική Μελέτη Αποστραγγιστικού συστήματος, εδαφικής κατατομής, χλοοτάπητα και αυτόματου δικτύου άρδευσης για το Παγκρήτιο Στάδιο που υποβλήθηκε σε διαγωνισμό της ΕΥΔΕ/Γ.Γ.Α. (2001)
 15. Μελέτη Αυτόματου Δικτύου Άρδευσης σε επίπεδο Εφαρμογής του περιβάλλοντος χώρου για το έργο «ΣΜΑΕΚ» του Υπουργείου Αμύνης. (2001)
 16. Σύσταση προδιαγραφών για την προκήρυξη του Διαγωνισμού που αφορούσε το αποστραγγιστικό και αυτόματο σύστημα άρδευσης και τα φυτοτεχνικά σχέδια και εργασίες που αφορούσαν τους Αγωνιστικούς Χώρους και τον Περιβάλλοντα Χώρου του Έργου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Νέος Ιππόδρομος Αθηνών» στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής. (2000)
 17. Μελέτη Αποκατάστασης Τοπίου στα τμήματα της Εγνατίας Οδού 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.1.5. (2000)
 18. Μελέτη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Χώρου του Εργοστασίου Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων. (2000)
 19. Μελέτη Αποστραγγιστικού συστήματος, εδαφικής κατατομής, χλοοτάπητα και αυτόματου δικτύου άρδευσης για το έργο «Ολοκλήρωση Α.Σ. Πετρούπολης με κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Στίβου 8 διαδρομών» του Δήμου Πετρούπολης. (2000)
 20. Μελέτη, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και του συστήματος άρδευσης στα γραφεία της Genesis Pharma Α.Ε. (1999)
 21. Μελέτη Αποστραγγιστικού συστήματος, εδαφικής κατατομής, χλοοτάπητα και αυτόματου δικτύου άρδευσης για το έργο «Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. (1999)
 22. Οριστική Μελέτη Φυτοτεχνικών εργασιών και αρδευτικού δικτύου του έργου «Βοτανικός Κήπος Τροπικών Φυτών στην Πετρούπολη» της ΕΔΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.  Η μελέτη περιελάμβανε τόσο το εσωτερικό του θερμοκηπιακού χώρου όσο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (1999)
 23. Μελέτη εγκατάστασης χλοοτάπητα και αυτόματου αρδευτικού συστήματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Σταδίου Νέας Μάκρης. (1998)
 24. Μελέτη Εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου «Αφετηρία Κλασσικού Μαραθωνίου Δρόμου» στον Μαραθώνα Αττικής. (1997)
 25. Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη αρδευτικού δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο εξοχικής κατοικίας στην Αίγινα. (1997)
 26. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου, φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη αρδευτικού δικτύου στον περιβάλλοντα χώρο κατοικίας στο Πικέρμι Αττικής. (1996)

 

1.12.   Κατασκευαστική Εμπειρία – Επίβλεψη – Ποιοτικός Έλεγχος

 1. Κάτοχος Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Β Τάξεως για Έργα Πρασίνου. (1996-1999)
 2. Επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος για την εγκατάσταση και διαχείριση του μετακινούμενου συστήματος χλοοτάπητα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο κεντρικό αθλητικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. (2004)
 3. Επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος τη δημιουργία φυτοδώματος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνολικής έκτασης 20.000 m2. (2002)
 4. Κατασκευή και συντήρηση των χώρων πρασίνου και του αυτόματου συστήματος άρδευσης του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου «Αφετηρία Κλασσικού Μαραθωνίου Δρόμου» στον Μαραθώνα Αττικής. (1998-99)
 5. Κατασκευή και συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του συστήματος άρδευσης στα γραφεία της Genesis Pharma Α.Ε. (1999)
 6. Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου στο Στάδιο Αφετηρίας Κλασσικού Μαραθωνίου Δρόμου. (1996-99)
 7. Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα και αυτόματου συστήματος άρδευσης στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης.  Ταυτόχρονες εργασίες εξωραϊσμού του Σταδίου. (1998)
 8. Κατασκευή του έργου «Βοτανικός Κήπος Τροπικών Φυτών στην Πετρούπολη» της ΕΔΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ όπου περιλαμβάνονταν φυτοτενικές εργασίες και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος στο θερμοκηπιακό και στον περιβάλλοντα χώρο. (1998)
 9. Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου, φυτοτεχνικές εργασίες και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε εξοχική κατοικία στην Αίγινα. (1997)
 10. Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου, φυτοτεχνικές εργασίες και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε κατοικία στο Πικέρμι Αττικής. (1996)
 11. Κατασκευή του χλοοτάπητα και του αυτόματου αρδευτικού συστήματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σταδίου «Αφετηρία Κλασσικού Μαραθωνίου Δρόμου» στον Μαραθώνα Αττικής. (1996-97)
 12. Κατασκευή οπών γηπέδου γκολφ, στον Πειραματικό Σταθμό Χλοοταπήτων του Cornell University, ΗΠΑ. (1992-93)

 

1.13.   Επιστημονικές και άλλες Εταιρείες

 1. Διεθνής Εταιρεία Χλοοταπήτων (International Turfgrass Society) (2000-2015)
 2. Ευρωπαική Εταιρεία Χλοοταπήτων (European Turfgrass Society) (2008-2015)
 3. Διεθνής Εταιρεία Οπωροκηπευτικών (International Society for Horticultural Sciences) (2001-2015)
 4. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) (1994)
 5. Ομοσπονδία Γκολφ των Ηνωμένων Πολιτειών
 6. United States Golf Association (USGA) (1994)
 7. Ομοσπ. Επαγγ. Συντηρητών Γηπέδων Γκολφ
 8. Golf Course Superintendents Association of America (GCSAA) (1993)
 9. Ομοσπ. Χλοοταπήτων της Πολιτείας  Ν. Υόρκης
 10. New York State Turfgrass Association (NYSTA) (1993)
 11. Αμερικανική Εταιρεία Αγρονομίας
 12. American Society of Agronomy (ASA) (1992)
 13. Αμερικανική Εδαφολογική Εταιρεία
 14. Soil Science Society of America (SSSA) (1992)
 15. ΓΣΔ Honor Society of Agriculture (1992)
 16. Αμερικανική Εταιρεία Γεωπονίας
 17. American Society of Horticultural Science (ASHS) (1991-2015)
 18. Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (2006)

 

1.14.   Υποτροφίες και Διακρίσεις

 1. Πρόεδρος της Ευρωπαικής Εταιρείας Χλοοταπήτων (European Turfgrass Society – ETS) (2012-2016)
 2. Μέλος του 12μελούς Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Χλοοταπήτων-International Turfgrass Society (2005-2013)
 3. Ιδρυτής και Πρόεδρος της ομάδας εργασίας (working group) Turfgrass management της Διεθνούς Εταιρείας Οπωροκηπευτικών (International Society for Horticultural Sciences-ISHS) (2007-2015)
 4. Εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οπωροκηπευτικών (International Society for Horticultural Sciences) στο 2nd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”, Beijing, China, 24-29 June 2007
 5. Βράβευση ως ο καλύτερος ξένος ερευνητής για περιβαλλοντικά θέματα NTF Του Ηνωμένου Βασιλείου, 2003 (National Turfgrass Foundation, UK)
 6. Υπότροφος της Berley Graduate Fellowship που αφορούσε τη βράβευση, ιδιαίτερα πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών με θέμα τη γεωργία και το περιβάλλον. (1993)
 7. Βραβευμένος (2η θέση) για την προφορική παρουσίαση στο Τοπικό Συνέδριο του Βορειοανατολικού Τμήματος της Αμερικανικής Εταιρείας Αγρονομίας (Northeastern Branch of the American Society of Agronomy), στο Τμήμα των Χλοοταπήτων. (1992)
 8. Βραβευμένος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) λόγω της εισαγωγής στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην 10η θέση. (1983)

 

1.15.   Οργάνωση και συμμετοχή στη διοργάνωση Συνεδρίων

 1. Προεδρείο στη συνεδρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Ελληνικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών στο Βόλο 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2015
 2. Κύριος διοργανωτής του 3rd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields, International Society for Horticultural Science, στo Brisbane, Australia, 2014
 3. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11th International Phytotechnologies Conference, Heraklion, Crete, 30 Sept. – 3 Oct. 2014
 4. Συνδιοργανωτής στο International Conference of Landscape and Urban Horticulture, International Society for Horticultural Science, που πρόκειται να διοργανωθεί στην Ελλάδα, 2016.
 5. Διοργανωτής του σεμιναρίου «Environmental Issues in Turfgrass Management» στο 28th IHC του ISHS, Λισαβόνα, (8, 2010)
 6. Προεδρεύων συνεδρίας στο σεμινάριο «Environmental Issues in Turfgrass Management» στο 28th IHC του ISHS, Λισαβόνα, (8, 2010)
 7. Υπεύθυνος διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου «Νερό και Πολιτισμός» σε συνεργασία με το Cornell University, το Δήμο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, 10-12.6.2008
 8. Υπεύθυνος διοργάνωσης επιστημονικής συνάντησης σε συνεργασία με το Δήμο Οινοφύτων. 13.6.2010
 9. Υπεύθυνος διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Τα προβλήματα του νερού στη Μεσόγειο και την Αργολίδα» σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων και Υδατικών Πόρων Αργολίδας. 14 Ιουνίου 2008.
 10. Προεδρεύων συνεδρίας στην ημερίδα «Τα προβλήματα του νερού στη Μεσόγειο και την Αργολίδα», 14 Ιουνίου 2008.
 11. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και υπεύθυνος διοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου “1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields” με την αιγίδα του International Society for Horticultural Science (ISHS). (2001-03)
 12. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε 17 διεθνή και Ελληνικά συνέδρια
 13. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια

 

1.16.   Διοικητικές και άλλες Δραστηριότητες

 1. Διεθυντής Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΓΠΑ (2014-2015)
 2. Πρόεδρος επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής από πρόγραμμα ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής (2013-2015)
 3. Μέλος επιτροπής Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
 4. Εκπρόσωπος (αναπληρωματικό μέλος) του ΓΠΑ στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) στον τομέα των ανθοκομικών φυτών (22.12.05)
 5. Μέλος επιτροπής αναμόρφωσης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (2001 και 2004)
 6. Μέλος επιτροπής αναμόρφωσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2004-05)
 7. Μέλος επιτροπής κατατακτήριων εξετάσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. (2004)
 8. Μέλος επιτροπής κατατακτήριων εξετάσεων αποφοίτων Τ.Ε.Ι. (2004)
 9. Θεματοθέτης ΑΣΕΠ στο μάθημα της Φυσιολογίας Φυτών (2003)
 10. Εκπρόσωπος του ΓΠΑ στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στην Επιτροπή Προδιαγραφών Έργων Πρασίνου για τα Ολυμπιακά Έργα. (2002)
 11. Εκπρόσωπος του ΓΠΑ για τη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου φορέων για το πράσινο.
 12. Εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ανθοκομίας και Καλλωπιστικών του Cornell University στη συνέλευση του Τμήματος. (1992-94)
 13. Σχεδιασμός και οργάνωση σεμιναρίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος της Ανθοκομίας και Καλλωπιστικών στο Cornell University. (1992-93)
 14. Συμμετοχή σαν ανιχνευτής στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ασθενειών (ΙΡΜ) στο γήπεδο γκολφ (Robert Trent Jones) του Cornell University.  Η ανίχνευση περιελάμβανε καταγραφή μυκητολογικών και εντομολογικών προσβολών, λήψη κατάλληλων δειγμάτων και μικροσκοπική ανάλυση. (1992-93)

 

1.19.   Ξένες Γλώσσες

 1. Άριστη γνώση της Αγγλικής (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ “άριστη γνώση” 27785/14.03.2002).
 2. Ικανοποιητική γνώση της Γαλλικής (Κάτοχος διπλώματος Certificat και Superieur II).

 

 

Nektarios_CV_11_5_2016.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Διαχείριση Αστικού Πρασίνου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Τοπιοκατασκευές Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κηποτεχνικά Έργα Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μεταπτυχιακό
Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό

1.   Ερευνητικά Προγράμματα – Επιστημονικός Υπεύθυνος

 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Cooperation for R&D on screening and formulation of substrates and plants for green roofs-Urban BioRoof [Ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία για την επιλογή και σύσταση υποστρωμάτων και φυτικών συνθέσεων για φυτοδώματα –Urban BioRoof] το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας  2012-2014”, ΕΣΠΑ 2007-2013 (2013-2015)
 2. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού σε αστικά οικιστικά συγκροτήματα – HOLISTIC”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”, ΕΣΠΑ 2007-2013 (2014-2015)
 3. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “Urban green systems for the Mediterranean region” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci Transfer of innovation” (2013-2015)
 4. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Επιλογή υποστρωμάτων φυτοδωμάτων με βάση την ελαφρόπετρα” (2012)
 5. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος/μελέτης “Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου”. (2009)
 6. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Προδιαγραφές και Συστάσεις για τη Δημιουργία Γηπέδων Γκολφ Φιλικών προς το Περιβάλλον”. (2008)
 7. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής”. (2006)
 8. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Εγκατάσταση και διαχείριση μετακινούμενου χλοοτάπητα στο κεντρικό αθλητικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. προκείμενου να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004”. (2004)
 9. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Επιλογή διατάξεων συστήματος μετακινούμενου χλοοτάπητα στο κεντρικό αθλητικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. προκείμενου να χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004”. (2004)
 10. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού υποπρογράμματος ΥΠ1 του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση μεθοδολογιών φύτευσης χλοοτάπητα κατά μήκος του τροχιοδρόμου, δημιουργίας  παρόδιας βλάστησης και έλεγχος βιωσιμότητας των επιλεγμένων φυτικών ειδών στη διαδρομή του  Τραμ Αθηνών ”. (2003)
 11. Υποβολή και έγκριση προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ “Ηράκλειτος” με τίτλο “Διερεύνηση των μορφολογικών–φυσιολογικών χαρακτηριστικών χλοοτάπητα σε συνθήκες καταπόνησης”. (2003)
 12. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση της επίδρασης της αλληλουχίας των διατάξεων εγκατάστασης υποστρώματος των φυτοδωμάτων στην ανάπτυξη φυτών εδαφοκάλυψης και στη μετακίνηση ανιχνευτικών ουσιών”. (2003)
 13. Υποβολή και έγκριση προγράμματος από το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολιτιστικής Κίνησης, Τμήμα Συνεδρίων για την ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου “1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”. (2003)
 14. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υποπροϊόντων επεξεργασίας ελαιοτριβείων ως εδαφοβελτιωτικού για την εγκατάσταση και καλλιέργεια χλοοταπήτων”. (2002)
 15. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση υποστρωμάτων για εγκατάσταση φυτοκάλυψης στο δώμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. (2002)

 

2.   Ερευνητικά Προγράμματα – Ερευνητικός Συνεργάτης

 1. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος “ARCHEOSCAPE” – ΘΑΛΗΣ το οποίο ήταν ανταγωνιστικό. (2011)
 2. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος “Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης” -ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ το οποίο ήταν ανταγωνιστικό. (2011)
 3. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Σχεδιασμός της συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους”. (2009)
 4. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων για το σύνολο της λιμενικής ζώνης αρμοδιότητος ΟΛΠ Α.Ε.”. (2008)
 5. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Posidonia oceanica: προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση των υπολειμμάτων στη γεωργία (POPRURA)”, του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο ήταν ανταγωνιστικό. (2007)
 6. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Μελέτη και σχεδιασμός εγκατάστασης φυτοδωμάτων σε κτήρια του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων”. (2006)
 7. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ “Αναμόρφωση Π.Π.Σ. του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ, Ενέργεια 2.2.2 / Κατηγορία πράξεων 2.2.2.α. (2004)
 8. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση της μορφής και του είδους της φυτοκάλυψης ως και του τρόπου άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων”. (2003)
 9. Επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος αντικειμένων 1 και 2 του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Εφαρμογή και αξιοποίηση τεχνολογιών, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών και Χ.Υ.Τ.Α.”. (2002)
 10. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Έρευνα για την περιβαλλοντική και αισθητική διαμόρφωση του Β’ εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων”. (2000)
 11. Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Wetting agent effects on turfgrass growth and agrochemical leaching”, Πανεπιστήμιο Cornell University, ΗΠΑ. (1993)

 

2.1.    Διδακτορική Διατριβή και Πτυχιακή Μελέτη

 1. Nektarios, P.A.  1994.  Preferential paths of chemical flow from cultivated putting greens profiles.  Ph.D. diss., Cornell University, Ithaca, NY.
 2. Νεκτάριος, Π.Α. 1990. Επίδραση καρποδετικών ορμονών σε τομάτες καλλιεργούμενες υπό κάλυψη

 

2.2.    Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

2.2.1.  Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

 1. Nektarios, P.A., T.S. Steenhuis, A.M. Petrovic, and J.-Y. Parlange.  1999.  Fingered flow in laboratory golf putting greens. The Journal of Turfgrass Science. 3:53-67.
 2. Nektarios, P.A., A.M. Petrovic and D. Sender. 1999.  Tree leaf deposition effects on Kentucky bluegrass. The Journal of Turfgrass Science. 3:69-74.  
 3. Steenhuis, T.S., J.C. Rivera, C.J.M. Hernadez, M.T. Walter, R.B. Bryant, and P.A. Nektarios. 2001.  Water repellency in New York State soils.  International Turfgrass Society Research Journal, v.9: 624-628.
 4. Nektarios, P.A., A.M. Petrovic, and T.S. Steenhuis. 2002.  Effect of surfactant on fingered flow in laboratory golf greens.  Soil Science. 167:572-579.      
 5. Nektarios, P.A., P. Tsiotsiopoulou, and I. Chronopoulos. 2003. Soil amendments reduce roof garden weight and influence Lantana’s growth rate.  HortScience, 38:618-622.
 6. Nektarios, P.A., A.-E. Nikolopoulou, and I. Chronopoulos. 2003. Sod establishment and turfgrass growth as affected by urea-formaldehyde resin foam soil amendment. Scientia Horticulturae. 100: 203-213.
 7. Tsiotsiopoulou, P., P.A. Nektarios, and I. Chronopoulos. 2003.  Substrate temperature fluctuation and dry weight partitioning of Lantana grown in four green roof growing media. Journal of Horticulture and Biotechnology.  78: 904-910.
 8. Nektarios P.A., G. Economou, and C. Avgoulas. 2005.  Allelopathic effects of Pinus halepensis needles on turfgrasses and biosensor plants. HortScience. 40 (1):246-250.
 9. Nektarios P.A., G. Tsoggarakis, A.-E. Nikolopoulou and D. Gourlias. 2005. Fertilization program and resin foam soil amendment effects on sod establishment. HortScience. 40 (2): 475-479.
 10. Paplomatas E.J., A.L. Kafka and P.A. Nektarios. 2005.  Evaluation of compost treatments as suppressive agents of Rhizoctonia solani on Festuca arundinacea and Lolium perenne.  International Turfgrass Research Journal. v.10: 247-250.
 11. Nektarios, P.A. 2005. Correlation of sod vertical detachment force with root growth and soil moisture in turf polystands. International Turfgrass Research Journal. v.10: 416-421.
 12. Nektarios, P.A., A.M. Petrovic, and T.S. Steenhuis. 2007. Preferential flow in simulated greenhouse golf putting green profiles as affected by aeration and two soil moisture regimes. Soil Science. 172: 108-123.
 13. Ntoulas, N, P.A. Nektarios, and G. Gogoula. 2011. Evaluation of olive mill waste compost as a soil amendment for Cynodon dactylon turf establishment, growth and anchorage. HortScience 46(6): 937-945.
 14. Nektarios, P.A., S. Kastritsis, N. Ntoulas, P. Tsiotsiopoulou. 2011. Substrate amendment effects on potted plant production and dry weight partition of Lantana camara. HortScience 46(6): 864-869.
 15. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, McElroy S., Volterrani M., Arbis G. 2011. Effect of olive mill compost on native soil charcteristics and tall fescue turfgrass development. Agronomy Journal 103:1524-1531.
 16. Nektarios P.A., I. Amountzias, I. Kokkinou, and N. Ntoulas. 2011. Green roof substrate type and depth affect the growth of the native species Dianthus fruticosus under reduced irrigation regimens. HortScience 46(8):1208-1216.
 17. Kotsiris, G., A. Androutsopoulos, E. Polychroni, P.A. Nektarios. 2012. Dynamic U-value estimation and energy simulation for green roofs. Energy and Buildings 45:240-249.
 18. Kotsiris, G., P.A. Nektarios, and A.T. Paraskevopoulou. 2012. Lavandula angustifolia growth and physiology is affected by substrate type and depth when grown under Mediterranean semi-intensive green roof conditions. HortScience 47:311-317.
 19. Nikolopoulou A.-E., P.A. Nektarios, G. Aivalakis, M. Volterrani and J. Chronopoulos. 2012. Effects of supraoptimal CO2 in combination with different O2 concentrations as rootzone gases on Cynodon dactylon seed germination and stolon growth Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science. 62:53-61.
 20. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, K. Spaneas, and N. Kadoglou. 2012. Semi-extensive green roof substrate type and depth effects on Zoysia matrella ‘Zeon’ growth and drought tolerance under different irrigation regimens. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science. 62:165-173.
 21. Kargas, G., N. Ntoulas, and P.A. Nektarios. 2013. Moisture content measurements of green roof substrates using two dielectric sensors. HortTechnology 23(2):177- 186.
 22. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, A.T. Paraskevopoulou, A. Zacharopoulou, I. Chronopoulos. 2013. Substrate and drainage system selection and slope stabilization in an intensive-type roof garden park: case study of Athens Concert Hall. Landscape and Ecological Enginnering.  DOI: 10.1007/s11355-013-0213-z. 10(1):29-46.
 23. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, E. Nydrioti. 2013. Performance of Zoysia matrella in shallow green roof substrates under moisture deficit conditions. HortScience 48(7):929-937.
 24. Kargas, G., N. Ntoulas, and P.A. Nektarios. 2013. Soil texture and salinity effects on calibration of TDR300 dielectric moisture sensor. Soil Research 51:330-340
 25. Kotsiris G., Nektarios P.A., Ntoulas N., and Kargas G. 2013. An adaptive approach to intensive green roofs in the Mediterranean climatic region. Urban Forestry and Urban Greening 12(3):380-392.
 26. Ntoulas N., Nektarios P.A., Charalabous E., and Psaroulis A. 2013. Zoysia matrella cover rate and drought tolerance in adaptive extensive green roof systems. Urban Forestry and Urban Greening 12(4):522-531
 27. Nektarios P.A., Ntoulas N., Kotopoulis G, Ttoulou T., Ilia P. 2014. Festuca arundinacea drought tolerance and evapotranspiration when grown on two extensive green roof substrate depths and under two irrigation regimes. European Journal of Horticultural Science 79(3): 142-149.
 28. Nektarios P.A., Petrovic A.M., and Steenhuis T.S. 2014. Nitrate and tracer leaching from aerated turfgrass profiles. European Journal of Horticultural Science 79(3): 150-157.
 29. Paraskevopoulou A., Mitsios I., Fragakis I., Nektarios P.A., Ntoulas N., Londra P. and Papafotiou M. 2015. The growth of Arthrocnemum macrostachyum and Halimione portulacoides in an extensive green roof system under two watering regimes. Agriculture and Agricultural Science Procedia 4:242-249.
 30. Nektarios P.A., Ntoulas N., Nydrioti E., Kokkinou I., Bali E.-M., Amountzias I. 2015. Drought stress response of Sedum sediforme grown in extensive green roof systems with different substrate types and depths. Scientia Horticulturae 181:52–61.
 31. Ntoulas N. and Nektarios P.A. 2015. Paspalum vaginatum drought tolerance and recovery in adaptive extensive green roof systems. Ecological Engineering 82:189-200.
 32. Giannopoulou K., Zeri C., Nektarios P.A., Sakellari A., Nydrioti E. and Scoullos. 2015. Chemical evaluation of compost produced at a large Greek mechanical biological treatment plant: Metal availability and phytotoxicity. Compost Science and Utilization 23:248-266.
 33. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, T.-E. Kapsali, M.-P. Kaltsidi, L. Han, and S. Yin. 2015. Determination of the physical, chemical and hydraulic characteristics of locally available materials for formulating extensive green roof substrate. HortTechnology  25(6):774-784.
 34. Kokkinou Ι., Ntoulas Ν., Nektarios P.A., Varela D. 2016. Response of native aromatic and medicinal plant species to water stress when grown on extensive green roof systems. HortScience. Αποδεκτή προς δημοσίευση
 35. Soulis K.X., Valiantzas J.D., Ntoulas N., Kargas G., Nektarios P.A. 2015. Modelling green roof runoff under different substrate depths and vegetation covers for developing a decision support system. Journal of Hydrology. Υπό κρίση οπότε δεν παρατίθεται αναλυτικό υπόμνημα για την εργασία αυτή
 36. Paraskevopoulou A.T., Nektarios P.A., Kotsiris G. 2015. An investigation into post fire attitudes and perceptions of people towards the landscape character and development in the rural Peloponnese, a case study of the traditional village of Leontari, Arcadia, Greece. Landscape Research. Απορρίφθηκε με σύσταση για επανυποβολή

 

2.2.2.  Συνέδρια

2.2.2.1.            Διεθνή με Κριτές

 1. Parlange, J.-Y., T.S. Steenhuis, R.J. Glass, J.S. Selker, Y. Liu, D. Dicarlo, T.W.J. Bauter, P. Culligan and P.A. Nektarios. 1998. Groundwater Recharge by Preferential Flow. International Conference on Groundwater Recharge, Pingtung Plain, Taiwan, 11-12 March 1998.
 2. Nektarios, P.A., P. Tsiotsiopoulou, and I. Chronopoulos. 2003. Comparison of different roof garden substrates and their impact on plant growth. International Conference on Urban Horticulture. Zyrich, 2-6 September, 2002. Acta Horticulturae. 643: 311-313.
 3. Paplomatas, E., A. Malandrakis, and P.A. Nektarios. 2003.  Screening turfgrass species for resistance to brown patch disease. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 2-7 June 2003, Athens, Greece. Acta Horticulturae. 661:521-523.
 4. Paplomatas, E., A. Malandrakis, and P.A. Nektarios. 2003. Compost management of brown patch disease in turfgrass. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 2-7 June 2003, Athens, Greece. Acta Horticulturae. 661:487-489.
 5. Nikolopoulou, A.-E., and P.A. Nektarios. 2003. Effects of resin foam soil amendment on turfgrass growth subjected to different compaction levels.  1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 2-7 June 2003, Athens, Greece. Acta Horticulturae. 661:177-181.
 6. Nikolopoulou, A.-E., G. Tsoggarakis, D. Gourlias, P.A. Nektarios. 2003. Effects of fertilizer and foam soil amendment on sod establishment.  1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 2-7 June 2003, Athens, Greece. Acta Horticulturae. 661:265-270.
 7. Nektarios, P.A., A.M. Petrovic, and T.S. Steenhuis. 2003.  Aeration type affects preferential flow in golf putting greens. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 2-7 June 2003, Athens, Greece. Acta Horticulturae. 661:421-425.
 8. Ntoulas, N., P. Tsiotsiopoulou, P.A. Nektarios, M. Papafotiou, and I. Chronopoulos. 2003. Olive mill waste compost evaluation as a soil amendment for turfgrass culture.  1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 2-7 June 2003, Athens, Greece. Acta Horticulturae. 661:71-76.
 9. Nektarios, P.A., and N. Ntoulas. 2003. The fate of turf applied agrochemicals. National Turfgrass Foundation, 'In Pursuit of Excellence' Annual Conference, Southport, England. 3rd - 6th November 2003. (Υποβλήθηκε αλλά δεν εκδόθηκε Τεύχος Πρακτικών Συνεδρίου)
 10. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, A. Zacharopoulou, G. Arbis, and A.A. Nektarios.  2005.  La soluzione per i giochi Olimpici di Atene 2004. p. 58-91,  Tappeti Erbosi. Conference and Expo, Padova, 18-19 Feb. 2005.
 11. Nektarios, P.A., A. Zacharopoulou, I. Chronopoulos. 2005.  Athens’ Concert Hall roof garden construction.  42nd IFLA Congress, Edinburgh, Scotland, 25-30 June 2005. (Υποβλήθηκε αλλά δεν εκδόθηκε Τεύχος Πρακτικών Συνεδρίου)
 12. Nektarios, P.A. and N. Ntoulas. 2007. Olympic Stadium Construction for the Athens Olympic Games 2004 Using Modular Turf.  2nd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields. 24-29 June 2007, Beijing, China. Acta Horticulturae 783:589-600.
 13. Nektarios, P.A., E. Nydrioti, G. Kotopoulis, G. Tsoggarakis, M. Papadopoulou, A. Nikologianni, P. Andreou, A. Markoglou. 2008. Turfgrasses in green roofs: growth, water consumption and environmental fate of nutrients and pesticides. 1st European Turfgrass Society Conference, 19-20 May 2008, Pisa, Italy. pp. 27-32.
 14. Nikologianni Α., P. Andreou and P.A. Nektarios, and A.N. Markoglou. 2009. Metalaxyl-m Leaching from Different Substrates and Drainage Systems in Intensive Green Roofs. Acta Horticulturae 881:725-728.
 15. Nydrioti E., M. Papadopoulou, and P.A. Nektarios. 2009. Turfgrass Growth and Evapotarnspiration in Intensive Green Roof Systems. Acta Horticulturae 881:721-724.
 16. Grammatikopoulou K., N. Kantsos, P.A. Nektarios and Petrakis G. 2009. Reclamation of inclined bentonite mining byproducts by hydroseeding in the island of Milos, Acta Horticulturae. 881:559-562.
 17. Ntoulas N. and P.A. Nektarios. 2009.  Design of Athens’ Tram and Urban Bus Depots Surrounding Areas Based on Noise Levels Monitoring.  Acta Horticulturae 881:343-346.
 18. Paraskevopoulou, A.T., P.A. Nektarios, P. Photinopoulou, E. Nydrioti, G. Stergiopoulos, and P. Labropoulos. 2009. The restoration of the fire affected area of the medieval castle ruins at the tranditional village of Leontari, Arcadia, Hellas. Acta Horticulturae 881:905-908.
 19. Nektarios, P.A., Ntoulas, N., A. Zacharopoulou, I. Chronopoulos. 2009. Athens Concert Hall Roof Garden Construction. Acta Horticulturae 881:683-688.
 20. Nikolopoulou, A.-E., Aivalakis G., Nektarios P.A., Chronopoulos I. 2010. Stomatal and bulliform cell changes in Cynodon dactylon plants in which the root system is subjected to supra optimal CO2 concentration and increasing hypoxia levels. 2nd ETS Confrence, Angers, France.11-14 April 2010
 21. Kotsiris, G. A. Androutsopoulos P.A. Nektarios. 2010. Thermal performance of semi-intensive type, planted roofs in Greece. 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment (PALENC 2010) and 1st Cool Roofs Conference, 28.9-1.10.2010, Rhodes, Greece.
 22. Nektarios, P.A., N. Ntoulas and E. Nydrioti. 2012. Turfgrass use on intensive and extensive green roofs. Lisbon, 2010, Acta Horticulturae. 938:121-128.
 23. G. Kotsiris, A. Androutsopoulos, E. Polychroni, and P.A. Nektarios. 2013. Energy saving potential by the application of green roofs in the climatic conditions of Greece. 4th International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, 6-7 June 2013, Nicosia, Cyprus.
 24. G. Kotsiris, A. Androutsopoulos, E. Polychroni, P.A. Nektarios. 2014. Energy saving potential by the application of green roofs in Greek school buildings. Phytotechnologies,11th International Conference, Heraklion, Crete, Greece. Sept. 30 to Oct.3, 2014. Abstract only.
 25. Patakioutas G., Dimou D., Kostula O., Ifanti P, Kyrkas D., Tsirogiannis I. Ntoulas N. and Nektarios P.A. 2015. Evaluation of root system inoculation with mycorrhizal fungus and other symbiotic micro-organisms of turf-grass in terms of green turf cover and qrowth. Acta Horticulturae (ISHS). Accepted for publication.
 26. Nektarios P.A., E. Nydrioti, T. Kapsali and N. Ntoulas. 2015. Substrate type and depth and irrigation regime effects on Ebenus cretica growth under extensive green roof conditions. Acta Horticulturae (ISHS). Accepted for publication.
 27. Nektarios P.A., E. Nydrioti, T. Kapsali and N. Ntoulas. 2015. Crithmum maritimum growth in extensive green roof systems having different substrate type and depth and irrigation regime. Acta Horticulturae (ISHS). Accepted for publication.

 

2.2.2.2.            Ελληνικά με Συντακτική Επιτροπή

 1. Τσιοτσιοπούλου Π., Π.Α. Νεκτάριος και Ι. Χρονόπουλος. 2001.  Ανάπτυξη του Lantana camara L. σε διαφορετικά υποστρώματα φυτοδωμάτων. 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001.10: 334-337.
 2. Νικολοπούλου Α.-Ε., Π.Α. Νεκτάριος και Ι. Χρονόπουλος. 2001. Επίδραση υποστρώματος στην αγκύρωση μοσχεύματος έτοιμου χλοοτάπητα. (2001).  20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2001. 10: 358-361.
 3. Καστρίτσης, Σ., Π.Α. Νεκτάριος, Ι. Χρονόπουλος. 2003. Επίδραση εδαφοβελτιωτικών στην ανάπτυξη του Lantana camara L. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Β):371-374.
 4. Ανδρουτσοπούλου Κ., Π.Α. Νεκτάριος, Μ. Παπαφωτίου, Χ.Κ. Πάσσαμ. 2003. Μελέτη του πολλαπλασιασμού του Zamioculcas zamiifolia μα μοσχεύματα φύλλου. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Β):469-472.
 5. Ηλία Α., Ε. Κυρζίδη, Π.Α. Νεκτάριος, Ι. Χρονόπουλος, Δ. Μπουράνης. 2003. Ανάπτυξη φυτών Jasminum sambac σε διαφορετικά επίπεδα αλατότητας. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Β):391-394.
 6. Τσιοτσιοπούλου Π., Π.Α. Νεκτάριος, Ε. Αγγουρά. 2003. Επίδραση των φυσικών χαρακτηριστικών και της θερμοκρασίας των υποστρωμάτων φυτοδώματος στην κατανομή του ξηρού βάρους φυτών Lantana camara L. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Β):375-378.
 7. Νικολοπούλου, Α.Ε., Π.Α. Νεκτάριος. 2003. Επίδραση της προσθήκης αφρώδους εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη χλοοτάπητα που υπόκειται σε διαφορετικά επίπεδα συμπίεσης. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Β):367-370.
 8. Τσογγαράκης, Γ., Α.Ε. Νικολοπούλου, Δ. Γκούρλιας, Π.Α. Νεκτάριος. 2003. Επίδραση του είδους της λίπανσης και του αφρού συνθετικής ρητίνης κατά την εγκατάσταση μοσχεύματος έτοιμου χλοοτάπητα. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Α):375-378.
 9. Παπαφωτίου Μ., Α. Μαρτίνη, Π.Α. Νεκτάριος. 2003. Μικροπολλαπλασιασμός του Zamioculcas zamiifolia με έκφυτα φύλλου. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Α):365-368.
 10. Ντούλας, Ν., Π.Α. Νεκτάριος, Ν. Καλύμνιος και Δ. Καλύμνιος. 2003. Αξιολόγηση της κομπόστας ελαιουργίας ως εδαφοβελτιωτικού για την καλλιέργεια χλοοταπήτων. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. 11(Α):335-338.
 11. Νικολοπούλου Α.-Ε., Π.Α. Νεκτάριος και Ι. Χρονόπουλος. 2005. Επίδραση υψηλής συγκέντρωσης CO2 στη βλάστηση των σπόρων των C4 ειδών χλοοτάπητα Cyndon dactylon (L.) PERS. και  Pennisteum clandestinum HOCHST. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005. (Υποβλήθηκε αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο Τεύχος Πρακτικών Συνεδρίου)
 12. Μαθιουλάκης Γ., Π.Α. Νεκτάριος, Ι. Χρονόπουλος. 2005. Καταγραφή και απεικόνιση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος των φυτών Pinus halepensis Mill., Cupressus sempervirens L., Robinia pseudacacia L. και Spartium junceum L., τα οποία αναπτύσσονται σε παρόδια πρανή. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005. 12(β): 177-180
 13. Παπαδοπούλου Μ., Νυδριώτη Ε., Νεκτάριος Π.Α. 2005. Επίδραση του υποστρώματος και της αποστραγγιστικής στρώσης φυτοδώματος στην ανάπτυξη και την εξατμισοδιαπνοή του χλοοτάπητα Festuca arundinacea. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005. 12(α): 1179-182.
 14. Αρμπής Γ., Γ. Γώγουλα, Ν. Ντούλας, Π.Α. Νεκτάριος, Ε. Δήμου, Ι. Μητσοβασίλης. 2005.  Διερεύνηση της χρήσης κομποστοποιημένων υπολλεμμάτων ελαιουργίας ως εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη του χλοοτάπητα Lolium perenne και Poa pratensis. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005. 12(α): 139-142.
 15. Νεκτάριος Π.Α., Ντούλας Ν., Ζαχαροπούλου Α. 2005. Μετακινούμενα συστήματα χλοοτάπητα.  Η λύση των Ολυμπιακών αγώνων Αθήνα 2004. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου, 2005. 12(α): 219-222.
 16. Νεκτάριος Π.Α. 2005. Εξοικονόμηση υδατικών πόρων κατά την εγκατάσταση και διαχείριση φυτών εδαφοκάλυψης στο αστικό τοπίο. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου, 2005. 12(α): 105-116.
 17. Νικολοπούλου Α.-Ε., Π.Α. Νεκτάριος, Ι. Χρονόπουλος. 2007. Επίδραση της αέριας φάσης της ριζόσφαιρας στην ανάπτυξη του είδους Cynodon dactylon. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007.(Β):515-518.
 18. Γκίζας Γ., Σταμάτη Ε., Κοντακτζόγλου Μ., Μπεκιάρη Γ., Π.Α. Νεκτάριος. 2007. Επίδραση της προσθήκης του Posidonia oceanica ως εδαφοβελτιωτικού στην εμφάνιση και ανάπτυξη του χλοοτάπητα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007. (Β):483-486.
 19. Νικολογιάννη Α., Α. Ανδρέου, Α. Μαρκόγλου, Π.Α. Νεκτάριος.  2007. Διερεύνηση του βαθμού έκπλυσης του metalaxyl από συστήματα φυτοκαλυμμένων δωμάτων. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007. (Β):631-634.
 20. Νυδριώτη Ε., Μ. Γιαννοπούλου, Π.Α. Νεκτάριος, Γ. Οικονόμου, Β. Πετρόπουλος, Γ. Λώλος. 2007. Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών compost από ΧΥΤΑ και εκτίμηση της χρήσης τους ως εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη ειδών χλοοτάπητα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007.(Β):479-482.
 21. Νεκτάριος Π.Α., Γ. Οικονόμου, Ε. Κολλιού. 2007. Αλληλοπαθητική επίδραση πευκοβελόνων από Pinus halepensis στην ανάπτυξη ειδών χλοοτάπητα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007. (Β):719-722.
 22. Νεκτάριος Π.Α., Ν. Ντούλας, Α. Ζαχαροπούλου, Ι. Αντωνίου, Ι. Χρονόπουλος. 2007. Μελέτη και κατασκευή φυτοδώματος εντατικού τύπου στην προέκταση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου, 2007. (Β):687-690.
 23. Νυδριώτη Ε., Μ. Παπαφωτίου, Π.Α. Νεκτάριος. 2009. Διερεύνηση της ανάπτυξης του Rosmarinum officinalis σε υποστρώματα με κομπόστ από ΧΥΤΑ. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.
 24. Νυδριώτη Ε., Μ. Παπαφωτίου, Π.Α. Νεκτάριος. 2009. Επιδραση του κομπόστ από ΧΥΤΑ στην ανάπτυξη του Ligustrum japonicum. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.
 25. Νυδριώτη Ε., Μ. Παπαφωτίου, Π.Α. Νεκτάριος. 2009. Επίδραση της χρήσης κομπόστ από ΧΥΤΑ ως εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη του Senecio maritima. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.
 26. Παρασκευοπούλου, Α.Τ., Π.A. Νεκτάριος, Π. Φωτεινοπούλου, Ε. Νυδριώτη, Γ. Στεργιόπουλος και Π. Λαμπρόπουλος. 2012. Διερεύνηση απόψεων σχετικά με την ανάπλαση του παραδοσιακού χωριού Λεονταρίου στην Αρκαδία. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):146-148.
 27. Α.Τ. Παρασκευοπούλου, Π.Α. Νεκτάριος, Ι. Αντωνίου, Ε. Βενέτη, Ζ. Δήμα, Α. Ευταξιάδου, Α. Ζαφειροπούλου και Θ.Ε. Καψάλη. 2012. Διερεύνηση της άποψης των επισκεπτών και των κατοίκων της Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης σχετικά με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):149-152.
 28. Ντούλας, Ν., Π.Α. Νεκτάριος, Ε. Χαραλάμπους, Α. Ψαρούλης και Δ. Χριστοφόρου. 2012. Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος εκτατικού φυτοδώματος καθώς και της υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη και εδαφκάλυψη του zoysia matrellaZeon. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):202-204.
 29. Νυδριώτη, Ε., Κ. Γιαννοπούλου, Μ. Γιαννοπούλου, Π.Α. Νεκτάριος, M. Σκούλλος και X. Ζέρη. 2012. Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο χλοοτάπητα Festuca arundinacea υπό την επίδραση εδαφοβελτιωτικού από κομποστοποιημένα αστικά απορρίμματα. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):205-207.
 30. Νυδριώτη, Ε., Κ. Γιαννοπούλου, Π.Α. Νεκτάριος, M. Σκούλλος, X. Ζέρη. 2012. Επίδραση της χρήσης κομποστοποιημένων αστικών απορριμάτων ως εδαφοβελτιωτικού στη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο χλοοτάπητα Cynodon dactylon. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):208-210.
 31. Αμούντζιας, Ι., Η. Κοκκίνου, Ν. Ντούλας, Ε. Νυδριώτη, Μ. Μπενάκη-Χατζησπάσου και Π.Α. Νεκτάριος. 2012. Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος και της ποσότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του αυτοφυούς Dianthus fructicosus sub. fruticosus. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):83-85.
 32. Κοτσίρης, Γ. και Π.Α. Νεκτάριος. 2012. Επίδραση του τύπου και του βάθους υποστρώματος φυοδώματος ημι-εντατικού τύπου στο Lavandula angustifolia. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):220-222.
 33. Κοτσίρης, Γ., Π.Α. Νεκτάριος και Α. Ανδρουτσόπουλος. 2012. Δυναμικός υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας σε ημι-εντατικού τύπου φυτεμένα δώματα με την μέθοδο PASLINK. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):77-79.
 34. Κοτσίρης, Γ. και Π.Α. Νεκτάριος. 2012. Επίδραση του τύπου και του βάθους υποστρώματος φυτοδώματος ημι-εντατικού τύπου σε χλοοτάπητα Festuca arundinacea. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. 14(β):229-232.
 35. Αντωνίου, Ι., Β. Τσατσάκη και Π.Α. Νεκτάριος. 2012. Ανάπλαση και βελτίωση του αστικού τοπίου στο ιστορικό κέντρο της Νεάπολης, Λασιθίου. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Νοέμβριος 2012, Κύπρος. 14(β):62-64.
 36. Νεκτάριος Π.Α.,  Ν. Ντούλας, Ε. Νυδριώτη, Γ. Κοτοπούλης, Ι. Αμούντζιας, Η. Κοκκίνου, Θ. Καψάλη, Δ. Βαρελά. 2012. Εκτατικά φυτοδώματα: Προυποθέσεις επιτυχίας σε ξηροθερμικά κλίματα. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Νοέμβριος 2012, Κύπρος. 14(α):77-83.
 37. Ντούλας Ν. και Π.Α. Νεκτάριος. 2014. Επίδραση του είδους και βάθους υποστρωμάτων εκτατικού φυτοδώματος καθώς και της υδατικής καταπόνησης στην οπτική ποιότητα του Paspalum vaginatum ‘Platinum TE’. 26ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. 505-508
 38. Καψάλη Θ., Ντούλας Ν και Π.Α. Νεκτάριος. 2014. Διερεύνηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων υποστρωμάτων κατάλληλων για εκτατικά φυτοδώματα. 26ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. 394-397.
 39. Κοκκίνου Η., Νυδριώτη Ε., Ντούλας Ν., Μπαλή Ε.-Μ., Αμούντζιας Ι. και Νεκτάριος Π.Α. 2014. Αντοχή του Sedum sediforme στην υδατική καταπόνηση όταν αναπτύσσεται σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου. 26ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. 501-504.
 40. Χαραλάμπους Ν. και Νεκτάριος π.α. 2014. Δημιουργία γραμμικού πάρκου στο Αργάκι της Πάφου, Κύπρου. 26ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. 496-500.
 41. Κοτσίρης Γ., Α. Ανδρουτσόπουλος, Ε. Πολυχρόνη  και Π.Α. Νεκτάριος. 2014. Ενεργειακά κέρδη από την εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων στην Ελλάδα – Μελέτη Προσομοίωσης. 26ο Εθνικό Συνέδριο, ΕΕΕΟ, 15-18 Οκτωβρίου, Καλαμάτα.
 42. Ανδρουτσόπουλος Α., Γ. Κοτσίρης, Ε. Πολυχρόνη και Π.Α. Νεκτάριος.  2014. Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων σε Ελληνικά κτίρια σχολείων. 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη 26-27 Νοεμβρίου 2014.

 

2.2.3.  Κεφάλαια βιβλίων

 1. Μαρσέλος Π., Π. Νεκτάριος, Ι. Σπαντιδάκης. 2000.  Κηποτεχνικές Εφαρμογές.  Βιβλίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Συγγραφέας των κεφαλαίων:  Κεφ. 6 “Πρανή Δρόμων και Νησίδες”, Κεφ. 8 “Χλοοτάπητες”, Κεφ. 12 “Ξύλινες Κατασκευές-Φράκτες” και. Κεφ. 13 “Πλακοστρώσεις”.
 2. Steenhuis T.S., J.-Y. Parlange, J.-Y. Kim, D.A. DiCarlo, J.S. Selker, P.A. Nektarios, D.A. Barry and F. Stagnitti. 2005.  Unstable flow.  In: D Hillel (ed.).  Encyclopedia of Soils in the Environment. Vol 4: pp 197-202. Elsevier Ltd., Oxford, U.K
 3. Aldous, D.E., A. Hunter, P.M. Martin, P.A. Nektarios, K.W. McAuliffe. 2014. Management of Sports Turf and Amenity Grasslands. In: Horticulture: Plants for People and Places. Eds. G.R. Dixon and D.E. Aldous. Chapter 23, pp 731-761.

 

2.2.4.  Διδακτικά Βοηθήματα

 1. Χρονόπουλος Ι. και Π.Α. Νεκτάριος. 2001.  Σημειώσεις Μαθήματος “Κηποτεχνικά Έργα” του 9ου εξαμήνου της Ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. σελ. 49.
 2. Νεκτάριος Π.Α.  2006. Σημειώσεις Μαθήματος “Κηποτεχνικά Έργα” του 9ου εξαμήνου της Ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. σελ. 90.

 

2.2.5.  Τεχνικά Γεωπονικά Περιοδικά (Ημεδαπής και αλλοδαπής)

 1. Νεκτάριος, Π.Α. 2000. Εγκατάσταση και Διαχείριση Μοσχεύματος έτοιμου Χλοοτάπητα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.  Γεωργία-Κτηνοτροφία. Τ.5:56-60.
 2. Νεκτάριος, Π.Α. 2003.  Τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης για την εγκατάσταση και διαχείριση των χλοοταπήτων.  Garden and Flower Business, Εκδόσεις Γεωργική Τεχνολογία. 2: 66-69.
 3. Νεκτάριος, Π.Α. και Ε. Παπλωματάς. 2003. Φυτοπροστασία χλοοταπήτων. Garden and Flower Business, Εκδόσεις Γεωργική Τεχνολογία. 2: 28-43.
 4. Nektarios, P.A. 2004. Visualization of preferential flow in simulated golf course putting greens profiles. Razen – Turf –Gazon. v. 4:56-60.
 5. Νεκτάριος, Π.Α., Ν. Ντούλας και Α. Ζαχαροπούλου. 2005. Μετακινούμενος Χλοοτάπητας.  Η λύση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και των σύγχρονων Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Garden and Business, Εκδόσεις Γεωργική Τεχνολογία. 1: 30-46.
 6. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, A. Zacharopoulou, G. Arbis, and A.A. Nektarios. 2005. Integrated Turfgrass Modular (ITM) System. The solution for the Olympic Games of 2004. Razen – Turf –Gazon. v. 5: 75-80.

 

2.2.6.  Ημερήσιος Τύπος

 1. Νεκτάριος, Π.Α. 2002. Τα μειονεκτήματα του πλαστικού “χλοοτάπητα”. ΤΟ ΒΗΜΑ, 26 Μαίου 2002.
 2. Νεκτάριος, Π.Α. 2004. Golfing Green, Athens News, 6-10-04
 3. Νεκτάριος, Π.Α. 2007.  Γκολφ και Περιβάλλον: Μύθοι κα πραγματικότητα, Golf and Tourism in Greece, 31:60.

 

2.2.7.  Δημοσιευμένες Περιλήψεις

 1. Nektarios P.A., T.S. Steenhuis and A.M. Petrovic. 1992.  Contamination Hazard of Chemical Flow from Cultivation of Sandy Turfgrass Sites.  American Society of Agronomy Meeting, Storrs, CT. June 28-July 1, 1992. ASA Northeastern Branch Abstracts, p.7.
 2. Nektarios P.A., T.S. Steenhuis and A.M. Petrovic. 1992.  Contamination Hazard of Chemical Flow from Cultivation of Sandy Turfgrass Sites.  Soil Science Society of America Annual Meeting, Minneapolis, MN, November 1-6, 1992 ASA Abstracts, p.224.
 3. Nektarios P.A., A.M. Petrovic and D. Sender. 1993. Ground Tree Leaves Effects on Turfgrass Growth.  ASA Annual Meeting, Cincinnati, OH, November 7-12, 1993. ASA Abstracts, p.163.
 4. Nektarios P.A., A.M. Petrovic and T.S. Steenhuis. 1993. Nitrate and Pesticide Leaching from Cultivated Putting Greens Profiles.  ASA Annual Meeting, Cincinnati, OH, November 7-12, 1993. ASA Abstracts, p.162.
 5. Nektarios, P.A. and I. Chronopoulos. 1999. Methods and Techniques for Constructing and Maintaining Golf Courses Friendly to the Environment. 16-20 April, 1999.  Abstracts of the 2nd World Golf Tourism Congress, Athens, Greece.
 6. Economou, G., and P.A. Nektarios. 2003. Allelopathy of the invasive weed Conyza albida with cool and warm season turfgrasses. 2nd International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture. 27-29 August 2003, Berlin, Germany. p. 233-234.
 7. Economou G., E. Travlos, P.A. Nektarios and E. Kotoula-Syka.  2007. How Conyza albida [Willd. Ex Sprengel] invades the crops and urban ecosystems in Greece.  14th EWRS Symposium, 17-21 June 2007. Hamar- Norway, p. 26.
 8. Κοκκίνου Η., Νεκτάριος Π.Α., Ντούλας Ν. και Βαρελά Δ. 2015. Επίδραση ελλειμματικής άρδευσης σε αυτοφυή Ελληνικά φυτά τα οποία αναπτύσσονται σε συνθήκες φυτοδώματος. 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2015
 9. Κοκκίνου Η., Νεκτάριος Π.Α., Ντούλας Ν. και Σιμόπουλος Β. 2015. Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και του βάθους του υποστρώματος σε ξενικά είδη του γένους Sedum τα οποία αναπτύσονται σε συνθήκες φυτοδώματος. 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2015
 10. Ντούλας Ν. και Π.Α. Νεκτάριος. 2015. Επίδραση του βάθους υποστρώματος και του επιπέδου άρδευσης στη φυτοκάλυψη του Paspalum vaginatum όταν αναπτύσσεται σε προσαρμόσιμα φυτεμένα δώματα. 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2015
 11. Βαρελά Δ., Τσανάκας Γ., Οικονόμου Α., Ντούλας Ν., Κοκκίνου Η., Νεκτάριος Π.Α. 2015. Επίδραση του βάθους του υποστρώματος και του επιπέδου άρδευσης στην καλλιέργεια της Salvia fruticosa σε φυτεμένο δώμα με αξιολόγηση φυσιολογικών και βιοχημικών δεικτών. 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 30 Σεπτ. – 1 Οκτ. 2015