Αρχική
Εικόνα: Ανδρέας Καραμάνος

Ανδρέας Καραμάνος

Ομότιμος Καθηγητής
Εργαστήριο Γεωργίας
2105294481
2105294482
akaram@aua.gr
CV english AK full.pdf, CV greek AK full.pdf