Αρχική

Άλλες Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας

1. Επισκέπτες στο Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας

Κατά  τη  διάρκεια κυρίως της ακαδημαϊκής χρονιάς επισκέπτονται και ξεναγούνται στο Εργαστήριο (μέλισσες και μεταξοσκώληκες) μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου καθώς και σπουδαστές διαφόρων άλλων σχολείων. Στους περισσότερους επισκέπτες χορηγούνται μεταξοσκώληκες  για εκτροφή στα σχολεία τους.

2. Εξέταση δειγμάτων μελισσών

Εξετάζονται στο Εργαστήριο δείγματα   μελισσών για διάφορες ασθένειες από όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως από την Κεντρική και Νότιο Ελλάδα. Παράλληλα παρέχονται συμβουλές για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών μελισσών καθώς και για διάφορα συστήματα εκμετάλλευσης.

3. Η λειτουργία του Σηροτροφικού Εργαστηρίου Αθηνών

Το Σηροτροφικό Εργαστηρίου Αθηνών  είναι εργαστήριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που στεγάζεται στο Κτίριο Ισαακίδη του Γ.Π.Α. και ιδρύθηκε το 1914. Ο εκάστοτε καθηγητής της Σηροτροφίας του Γ.Π.Α. είναι και διευθυντής του Σηροτροφικού Εργαστηρίου Αθηνών.

Το εργαστήριο αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σηροτροφίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90 χρόνων. Με δαπάνες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διατηρεί μορεώνα 3 στρεμμάτων με  25 ποικιλίες μουριάς για τις εκτροφές μεταξοσκωλήκων. Υπάρχει αίθουσα εκτροφών μεταξοσκωλήκων με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες όπου πραγματοποιούνται όλες οι δοκιμαστικές εκτροφές  των υβριδίων που παράγονται στην Ελλάδα ή εισάγονται από το εξωτερικό και που πρόκειται να διανεμηθούν στους σηροτρόφους της Ελλάδος. Ακόμη υπάρχει αίθουσα με αναπηνιστήριο και όργανα ελέγχου της ποιότητας του παραγόμενου μεταξιού. Οι εγκαταστάσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την έρευνα των φοιτητών του Γ.Π.Α. Μερικές από τις αρμοδιότητες του Σηροτροφικού Εργαστηρίου Αθηνών  είναι:

α. Η δημιουργία προδιαγραφών για το μεταξόσπορο (αυγά του μεταξοσκώληκα) που εισάγεται από το εξωτερικό σε συνεργασία με το Τμήμα Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β. Ο έλεγχος της ποιότητας καθώς και για τυχόν ασθένειες του μεταξόσπορου πριν διανεμηθεί στους σηροτρόφους όλης της Ελλάδος.

γ. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους σηροτρόφους για τις εκτροφές μεταξοσκωλήκων, καλλιέργεια της μουριάς και για διάφορα συστήματα εκμετάλλευσης.