Αρχική

Φωτοπεριοδισμός και φυσιολογία άνθησης και καταπονήσεων

title: 
Photoperiodism, Physiology of Flowering and Stress Physiology
Διδάσκων 1: 
Μαρία Παπαφωτίου
Διδάσκων 2: 
Δημήτριος Σάββας
Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό/Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
1
Ελληνική Περιγραφή: 

(α) Φυσιολογία της άνθησης και παραγωγής λαχανοκομικών και ανθοκομικών φυτών. Φωτοπεριοδισμός και ανθική επαγωγή. Ανθικό ερέθισμα. Παρεμπόδιση άνθησης. Ανταπόκριση των φυτών στο σκοτάδι και στο φως. Βιοχημεία της άνθησης. Εαρινοποίηση. Διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών. Ανάπτυξη του άνθους. Καρπόδεση και ανάπτυξη καρπού. Βολβοπαραγωγή.
(β) Φυσιολογία καταπόνησης (Stress Physiology): Καταπόνηση του φυτού ως αποτέλεσμα χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών, αλατότητας, έλλειψης ή περίσσειας νερού στο έδαφος, χαμηλής ή υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας, εδαφικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κ.α.
(γ) Λήθαργος
(δ) Νεανικότητα

English Decription: 

(a) Physiology of flowering, vegetable and flower production. Photoperiod and flowering. Stimulation and delay of flowering. Plant responses to light and dark. Biochemistry of flowering. Vernalization and flower development. Fruit set and growth. Bulb production.
(b)Stress physiology: plant stress due to low or high temperatures, salinity, insufficient or excessive water, low or high atmospheric humidity and atmospheric pollution.
(c)Dormancy
(d)Juvenility