Αρχική

Κηποτεχνικά Έργα

title: 
Garden Structures
Διδάσκων 2: 
Αγγελική Παρασκευοπούλου
Διδάσκων 3: 
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
Διδάσκων 4: 
Νικόλαος Ντούλας
Διδακτικές Μονάδες: 
5
Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό: 
Προπτυχιακό
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Υποχρεωτικό/Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Έτος: 
5
Εξάμηνο: 
9
Ελληνική Περιγραφή: 
 • Κλίμακες και όργανα σχεδίασης.
 • Σχεδίαση με μολύβι και μελάνι.  Γράμματα, αριθμοί, σύμβολα.  Διαγραμμίσεις.
 • Γραμμικό σχέδιο (κάτοψη, όψη κ.ά..).  Προοπτικό σχέδιο.
 • Αποτύπωση βλάστησης.
 • Μεταφορά σχεδίου στο πεδίο
 • Σχεδίαση αποστραγγιστικού και αυτόματου συστήματος άρδευσης  κήπων,  πάρκων, αθλητικών χώρων και γηπέδων γκολφ.
 • Σχεδίαση ηλεκτροφωτισμού χώρων πρασίνου.
 • Εγκατάσταση  και  διαχείριση χλοοτάπητα. Μορφολογία και  ανάπτυξη  γρασιδιών, επιλογή γρασιδιών για κατοικίες, πάρκα, πρανή, αθλητικά γήπεδα και γήπεδα γκολφ. Μεθοδολογίες εγκατάστασης χλοοταπήτων (σπορά, υδροσπορά και παραγωγή έτοιμου χλοοτάπητα). Μεθοδολογίες και εξοπλισμός διαχείρισης χλοοταπήτων
 • Τα υλικά και οι ιδιότητές τους (ξύλο, πέτρα, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα) και σχεδιαστικές οδηγίες για το συνδυασμό αυτών.
 • Μεθοδολογίες σχεδιασμού και κατασκευής κηποτεχνικών έργων: Πλακοστρώσεις,  πέργκολες,  καθιστικά,  περιφράξεις,  διάδρομοι,  τοιχία,  σκάλες, υδατοκατασκευές (λίμνες, καταρράκτες, σιντριβάνια), παρτέρια.
 • Εγκατάσταση πρασίνου σε κτήρια. Φυτοδώματα και κάθετοι κήποι: υδατοστεγάνωση, θερμομονώσεις, αποστραγγιστικές διαστρώσεις, επιλογή φυτικού υλικού, στήριξη και διαχείριση φυτικού υλικού.
 • Συντήρηση έργων πρασίνου. Χρήση και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού έργων πρασίνου.
English Decription: 

Course description:

 1. Demonstration of graphics media.  Lettering techniques. Drawing. Irrigation and lighting planning. Application of drawing in situ.  Plantation plotting.
 2. Materials and their properties (wood, rock, metal, plastic, cement, reinforced concrete).
 3. Pavings, pergolas, patios, fencing, pathways, walls, stairways, fountains, pools, flower beds.  Insulation, garden irrigation, machinery, terrace gardens, garden maintenance.

 

Teaching aids: Notes

Examination: Oral and practical exercises