Αρχική

Τίτλος: Ειδική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία

Νικόλαος Εμμανουήλ
, Γεώργιος Παπαδούλης , Ιωάννης Γιαννακού , Διονύσιος Περδίκης
4
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

4ο Εξάμηνο, όλα τα Τμήματα εκτός Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ειδική Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία

Διδάσκοντες: Ν. Εμμανουήλ,  Γ. Παπαδούλης, Ι. Γιαννακού, Δ. Περδίκης, Ε. Πάνου, Α. Τσαγκαράκης

Έντομα δενδρωδών καλλιεργειών και αμπέλου

Συμπτωματολογία των προσβολών από έντομα και τύποι ζημιών στα καλλιεργούμενα φυτά και γεωργικά προϊόντα. Σχέση αυτών με τις τροφικές απαιτήσεις και τη συμπεριφορά των εντόμων-εχθρών. Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία και μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων-εχθρών των : Μηλοειδών: αφίδες, ψύλλες, κοκκοειδή, ημίπτερα, ξυλοφάγα και άλλα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα (καρπόκαψα, υπονομευτής φύλλων και ξύλου, φυλλοδέτες, οπλοκάμπες, δίπτερα. Πυρηνοκάρπων: αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα (ανάρσια, καρπόκαψες), δίπτερα. Εσπεριδοειδών: θρίπες, αφίδες κοκοειδή, αλευρώδεις, λεπιδόπτερα, (φυλλοδέτης, φυλλοκνίστης, ανθοτρήτης), μύγα της μεσογείου. Ακροδρύων: αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και καρποφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα, υμενόπτερα. Λοιπών καρποφόρων δένδρων: αφίδες, ψύλλα, κοκκοειδή, δίπτερα. Ελιάς: Θρίπας, κοκκοειδή, ψύλλα, ημίπτερα, ξυλοφάγα, φυλλοφάγα και καρποφάγα κολεόπτερα, λεπιδόπτερα (μαργαρόνια, πυρηνοτρήτης κ.α.) δίπτερα (δάκος, κηκιδόμυγες). Αμπέλου: Θρίπες, φυλλοξήρα, κοκκοειδή, τζιτζικάκια, ωτιόρρυγχοι και άλλα φυλλοφάγα και ξυλοφάγα κολεόπτερα, ευδεμίδα και άλλα λεπιδόπτερα, δίπτερα. Κηπευτικών υπαίθρου και υπό κάλυψη: Θρίπες, αφίδες, αλευρώδεις, λεπιδόπτερα, λιριόμυζες.

Έντομα Βιομηχανικών Φυτών

Μορφολογία, βιολογία, συμπτωματολογία, οικολογία και καταπολέμηση εντόμων εχθρών του Βάμβακος των υπεργείων κυρίως τμημάτων του φυτού (φύλλωμα, άνθη, κάψες), Καπνού στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας του (σπορεία, καπνοφυτείες), Τεύτλων και Πατάτας Των υπεργείων και υπογείων τμημάτων αυτών).

Έντομα Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία εντόμων που προσβάλλουν τα γεωργικά προϊόντα στα μετασυγκομιστικά στάδια, τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους και διάφορα υλικά (έπιπλα, ξυλεία, αντικείμενα, ενδύματα, συλλογές κ.α.) σε κατοικίες. Είδη και τρόποι προσβολής, κατάσταση του προς αποθήκευση προϊόντος, κατάσταση των αποθηκευμένων χώρων, προετοιμασία αποθήκης για αποθήκευση προϊόντος, έλεγχος αποθηκευτικών χώρων και προϊόντος – επιθεωρήσεις – δειγματοληψίες, μέτρηση της προσβολής (μέθοδοι-όργανα), κατάταξη της προσβολής. Προστασία των συγκομισμένων προϊόντων, γενικά μέτρα, μέθοδοι απεντομώσεων (μηχανικές, φυσικές, τροπισμοί, ηλεκτρικές παγίδες, φερομόνες, εντομόσταση, είδη παγίδων, τοποθέτηση). Χημική απεντόμωση. Καπνισμός (Ιδιότητες καπνιστικών εντομοκτόνων. Σύστημα απεντομώσεις, κυριότερα καπνογόνα).

Οι νηματώδεις σκώληκες ως παράσιτα των καλλιεργούμενων φυτών

Νηματώδεις υπογείου τμήματος των φυτών: προαιρετικά παράσιτα, υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα, υποχρεωτικά εκτο-ενδοπαράσιτα, υποχρεωτικά  ενδοπαράσιτα. Νηματώδεις υπεργείου μέρους των φυτών. Παρασιτισμός υπεργείου μέρους  φυτών και έντομα.

Τα ακάρεα ως παράσιτα των καλλιεργουμένων φυτών:

Αμπέλου, Μηλοειδών, Πυρηνοκάρπων, Εσπεριδοειδών, Φυτών υπό κάλυψη, Σιτηρών και λειμώνων, Ελιάς, Ακροδρυοφόρων.

Τα Τρωκτικά ως εχθροί καλλιεργειών

Επιβλαβή Arvicolidae  και Muridae της Ελλάδος. Αντιμετώπιση τρωκτικών.

 

 

Αντώνιος Τσαγκαράκης