Αρχική

Τίτλος: Αρχιτεκτονική Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου
, Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αναδρομή στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ακολουθώντας την εξελικτική της διαδρομή διαμέσου των αιώνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και τη συμβολή της στην αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση και λειτουργικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Νικόλαος Ντούλας