Αρχική

Τίτλος: Γενική Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία

Νικόλαος Εμμανουήλ
, Γεώργιος Παπαδούλης , Ιωάννης Γιαννακού , Διονύσιος Περδίκης
1
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1ο Εξάμηνο, όλα τα Τμήματα εκτός Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γενική Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία

Διδάσκοντες: Ν. Εμμανουήλ,  Γ. Παπαδούλης, Ι. Γιαννακού, Δ. Περδίκης, Ε. Πάνου, Α. Τσαγκαράκης

Εισαγωγή. Κλάδοι της Ζωολογίας. Ιδιαίτερη σημασία της Γεωργικής Εντομολογίας. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών. Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών (έμφαση στα ασπόνδυλα: έντομα, ακάρεα, νηματώδεις κλπ.). Ταξινόμηση, φυλογένεση, καταγωγή και εξέλιξη των ζωικών οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα Φύλα.

Θέση εντόμων στο φύλο αρθρόποδα, Φυλογενετική προέλευση των εντόμων. Στοιχεία μορφολογίας εντόμων (Σωματικό περίβλημα, Κεφαλή – Θώρακας - Κοιλία: Εξαρτήματα και όργανα). Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας εντόμων (Πεπτικό, Κυκλοφορικό, Απεκκριτικό, Αναπνευστικό, Νευρικό, Μυϊκό, Αναπαραγωγικό σύστημα: Μέρη και στοιχεία λειτουργίας αυτών). Μεταμόρφωση των εντόμων: ατελείς μορφές προσδιορισμός προνυμφών ολομετάβολων εντόμων. Αισθήσεις των εντόμων. Ειδικά εκκρίματα εντόμων.

Ταξινόμηση των εντόμων κατά τάξεις. Περιγραφή, βιολογία, ηθολογία, συμπτωματολογία και καταπολέμηση των εντόμων κατά τάξεις.

Αντώνιος Τσαγκαράκης