Αρχική

Τίτλος: Παθολογία Παραγωγικών Εντόμων

Πασχάλης Χαριζάνης
5
9
Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

 

 Το αμυντικό σύστημα του μελισσιού και του μεταξοσκώληκα. Μέθοδοι διάγνωσης των παθήσεων μέλισσας και μεταξοσκώληκα. Χειρισμοί που βοηθούν στην πρόληψη ασθενειών και εχθρών.

 Ασθένειες μέλισσας και μεταξοσκώληκα που οφείλονται σε : ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα. Εχθροί του μελισσιού (ακάρεα, έντομα, πτηνά, θηλαστικά) Μη μολυσματικές ασθένειες μέλισσας και μεταξοσκώληκα.

 Δηλητηριάσεις των μελισσών από τοξικά φυτά και γεωργικά φάρμακα. Υγιεινή των μελισσοκομικών προϊόντων.