Αρχική

Τίτλος: Τοπιοκατασκευές

Αγγελική Παρασκευοπούλου
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Καταγραφή και περιγραφή των κατασκευαστικών υλικών, των μεθόδων χρησιμοποίησής τους και της εφαρμογής τους στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.  Εξετάζονται οι δυνατότητες διαμόρφωσης ενός χώρου, οι απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες και η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, χώρους στάθμευσης, πέργκολες, κιόσκια, πλακοστρώσεις, φράκτες και περιφράξεις, παγκάκια, τεχνητές λίμνες και καταρράκτες, τοιχία αντιστήριξης, εξώστες, barbeque. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνδυαστικότητα μεταξύ των διαφόρων υλικών και την επιλογή του κατάλληλου υλικού, ανάλογα με το περιβάλλον της κατασκευής. Σχεδίαση ή απόδοση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες για κλιμακοστάσια με το χέρι ή με τη χρήση ηλεκτρονικών σχεδιαστικών πακέτων. Δημιουργία μακέτας.   Εκπόνηση μελέτης αποστράγγισης, αρδευτικών έργων και ηλεκτροφωτισμού. Χρήση των χλοοταπήτων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου με έμφαση στη διαχείρισή τους σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως είναι οι αθλητικοί χώροι, τα γήπεδα golf, η συγκράτηση των πρανών, οι νησίδες των οδικών αρτηριών, οι ταρατσόκηποι και η αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρημένων περιοχών.