Αρχική

Τίτλος: Φυτά Βιομάζας

Γιολάντα Παπαθεοχάρη
, Ηλίας Τραυλός
1
Εργαστήριο Γεωργίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Οικονομική σημασία - Χρησιμότητα και τεχνολογική σημασία - Βιολογικός κύκλος - Προσαρμοστικότητα και Τεχνική καλλιέργειας (αμειψισπορά, προετοιμασία του εδάφους, πολλαπλασιαστικό υλικό, σπορά ή φύτευση, αντιμετώπιση ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών, λίπανση, άρδευση, συγκομιδή, αποθήκευση, καλλιεργούμενες ποικιλίες) των παρακάτω φυτών:

Αγριοαγκινάρα, Μίσχανθος, Ψευδακακία, Ζαχαρούχο σόργο, Ευκάλυπτος, Γλυκοπατάτα, Jojoba, Kenaf, Ζαχαροκάλαμο, Καλάμι.