Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Γεωργικής Εντομολογίας

Νικόλαος Εμμανουήλ
1
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Φυσιολογία των λειτουργιών των εντόμων: αναπαραγωγή και εμβρυογένεση. Μετεμβρυακή ανάπτυξη (φυσιολογικές και βιοχημικές διεργασίες και αλλαγές). Διάπαυση. Κατασκευή δερματοσκελετού. Πέψη, θρέψη, απέκκριση, αναπνοή, κυκλοφορία αιμολέμφου. Φυσιολογία της δομής και λειτουργίας του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων. Ενδοκρινολογία. Φυσιολογία της συμπεριφοράς των εντόμων, χημικά μέσα επικοινωνίας.

2.      Έντομα κατοικημένων χώρων: Εισαγωγή. Οικονομική σημασία. Μορφολογία, βιοοικολογία, συμπτωματολογία και αντιμετώπιση επιβλαβών ειδών σε κατοικίες (Dictyoptera, Siphonaptera, Mallophaga, Hemiptera κ.α.) τρόφιμα και είδη υφαντουργίας, ενδύματα κ.λ.π., κατασκευαστικά υλικά (τερμίτες, ξυλοφάγα κολεόπτερα – δίπτερα) και γειτονεύοντες χώρους (υμενόπτερα, δίπτερα υγειονομικής σημασίας).

3.      Κλινική διάγνωση εντομολογικών προσβολών των καλλιεργούμενων φυτών και γεωργικών προϊόντων: Χρησιμοποίηση μορφολογικών, βιολογικών και οικολογικών στοιχείων για τη διάγνωση των επιζήμιων taxa εντόμων.