Αρχική

Τίτλος: Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία

Νικόλαος Εμμανουήλ
5
7
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Έντομα Βιομηχανικών Φυτών: Μορφολογία, βιολογία, συμπτωματολογία, οικολογία και καταπολέμηση εντόμων εχθρών Βάμβακος των υπεργείων κυρίως τμημάτων του φυτού (φύλλωμα, άνθη, κάψες), Καπνού στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας του (σπορεία, καπνοφυτείες), Τεύτλων και Πατάτας (των υπέργειων και υπόγειων τμημάτων αυτών).

Έντομα Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων: Μορφολογία, βιολογία, οικολογία εντόμων που προσβάλλουν τα γεωργικά προϊόντα στα μετασυγκομιστικά στάδια, τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους και διάφορα υλικά (έπιπλα, ξυλεία, αντικείμενα, ενδύματα, συλλογές κ.α.) σε κατοικίες. Είδη και τρόποι προσβολής, κατάσταση του προς αποθήκευση προϊόντος, κατάσταση των αποθηκευτικών χώρων, προετοιμασία αποθήκης για αποθήκευση προϊόντος, έλεγχος αποθηκευτικών χώρων και προϊόντος- επιθεωρήσεις- δειγματοληψίες, μέτρηση της προσβολής (μέθοδοι-όργανα), κατάταξη της προσβολής.

Προστασία των συγκομισμένων προϊόντων, γενικά μέτρα, μέθοδοι απεντομώσεων (μηχανικές, φυσικές, τροπισμοί, ηλεκτρικές παγίδες, φερομόνες, εντομόσταση, είδη παγίδων, τοποθέτηση). Χημική απεντόμωση- Καπνισμός, (Ιδιότητες καπνιστικών εντομοκτόνων. Συστήματα απεντομώσεις, κυριότερα καπνογόνα).

Οι νηματώδεις σκώληκες ως παράσιτα των καλλιεργουμένων φυτών: Νηματώδεις υπογείου τμήματος των φυτών: προαιρετικά παράσιτα, υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα, υποχρεωτικά εκτο-ενδοπαράσιτα, υποχρεωτικά ενδοπαράσιτα. Νηματώδεις υπεργείου μέρους των φυτών. Παρασιτισμός υπεργείου μέρους φυτών και έντομα.

Τα ακάρεα ως παράσιτα των καλλιεργουμένων φυτών: Αμπέλου, Μηλοειδών, Πυρηνόκαρπων, Εσπεριδοειδών, Φυτών υπό κάλυψη, Σιτηρών και λειμώνων, Ελιάς, Ακροδρυοφόρων.

Τα Τρωκτικά ως εχθροί καλλιεργειών: Επιβλαβή Arvicolidae και Muridae της Ελλάδος. Αντιμετώπιση τρωκτικών.