Αρχική

Τίτλος: Πανίδα Φυσικών Οικοσυστημάτων

Νικόλαος Εμμανουήλ
5
4
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή- Ορισμοί. Συστηματική του Βασιλείου των ζώων. Ζωογεωγραφία-Πανιδικές περιοχές. Μορφολογία-Βιολογία. Ηθολογία & συμπεριφορά άγριας πανίδας (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια) φυσικών οικοσυστημάτων της Ελλάδος. Ασπόνδυλη πανίδα χερσαίων & υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων της Ελλάδος-Ρόλος αυτής. Ενδημικά είδη ζώων στην Ελλάδα. Απειλούμενα είδη. Σχέσεις ανθρώπου & άγριας πανίδας. Διαχείριση πανίδας φυσικών οικοσυστημάτων. Γεωργία & άγρια πανίδα. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες πεδίου.