Αρχική

Τίτλος: Γενική & Συστηματική Γεωργική Εντομολογία

Νικόλαος Εμμανουήλ
5
4
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Γενικά: Θέση εντόμων στο φύλο Αρθρόποδα, Φυλογενετική προέλευση των εντόμων.

Μορφολογία: Σωματικό περίβλημα, δερμικές εκφύσεις του εξωσκελετού. Κεφαλή: τύποι και μέρη κεφαλής, Εξαρτήματα, όργανα: οφθαλμοί, κεραίες, στοματικά εξαρτήματα, τύποι στοματικών μορίων. Ενδοσκελετός κεφαλής. Θώρακας: εξαρτήματα θώρακα, τύποι ποδών, τρόπος κινήσεως εντόμων, προέλευση, σχηματισμός, είδη και σύνδεση των πτερύγων, ενδοσκελετός του θώρακα. Κοιλία: κατασκευή, εξαρτήματα αναπαραγωγής, κέρκοι, ψευδόποδες, ελασματοειδή βράγχια, κεντρί κεντροφόρων υμενοπτέρων.

Ανατομία – Φυσιολογία: Πεπτικό σύστημα: Μέρη και όργανα, αδένες, μηχανισμός και φυσιολογία πέψεως, θρέψη και μεταβολισμός. Κυκλοφορικό σύστημα: αιμολέμφος, νωτιαίο αγγείο, λειτουργία της κυκλοφορίας της αιμολέμφου. Απεκκριτικό σύστημα: σωλήνες Malpighi, νεφροκύτες, λιπώδες στρώμα, χειλικοί αδένες. Αναπνευστικό σύστημα: τραχείες, αναπνευστικά τρήματα, μηχανισμός και φυσιολογία της αναπνευστικής λειτουργίας, αναπνοή υδροβίων εντόμων, αναπνευστικός μεταβολισμός. Νευρικό σύστημα: νευρικό κύτταρο, είδη κυττάρων, γάγγλια, νεύρα, δράση οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και νευρικό σύστημα. Οργάνωση Ν.Σ. (Εγκέφαλος, Γναθεγκέφαλος, Κοιλιακή γαγγλιακή άλυσος και υποδιαιρέσεις τους). Αισθήσεις των εντόμων: όραση (σύνθετοι και απλοί οφθαλμοί, τρόπος οράσεως, όργανα παραγωγής φωτός), ακοή (είδη ακουστικών οργάνων), αφή, όσφρηση, γεύση, άλλες αισθήσεις. Ειδικά εκκρίματα εντόμων. Μυϊκό σύστημα: μηχανισμός πτήσεως και μύες. Αναπαραγωγικό σύστημα: εγγενής αναπαραγωγή, άρρενα και θήλεα αναπαραγωγικά όργανα, σύζευξη, ωά, γονιμοποίηση, εμβρυακή ανάπτυξη. Μεταμόρφωση των εντόμων: ατελείς μορφές προσδιορισμός προνυμφών ολομεταβόλων εντόμων.

Συστηματική: Κλάση έντομα: διαιρέσεις, υπερτάξεις, τάξεις, σειρές, υπεροικογένειες, οικογένειες των γεωργικής σημασίας και άλλων εντόμων. Ταξινόμηση των εντόμων κατά τάξεις. Περιγραφή, βιολογία, ηθολογία, συμπτωματολογία και καταπολέμηση των εντόμων-κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών και των εντόμων οικονομικής σημασίας.