Αρχική

Τίτλος: Γενική και Συστηματική Γεωργική Ζωολογία

Νικόλαος Εμμανουήλ
, Γεώργιος Παπαδούλης , Ιωάννης Γιαννακού
5
2
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή - Κλάδοι της Ζωολογίας. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών. Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών. Ταξινόμηση, φυλογένεση, καταγωγή και εξέλιξη των ζωικών οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα φύλα. Στοιχεία Γεωργικής Ζωολογίας.