Αρχική

Τίτλος: Αρχές Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Χώρων - Στοιχεία Ανθοκομίας

Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
, Αγγελική Παρασκευοπούλου
5
7
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Επιλογής
Νικόλαος Ντούλας