Αρχική

Τίτλος: Ολοκληρωμένη - Βιολογική Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών των Καλλιεργειών

Νικόλαος Εμμανουήλ
, Πολύμνια Αντωνίου , Διονύσιος Περδίκης , Σωτήρης Τζάμος
2
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1. Φιλοσοφία της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων κι άλλων ζωικών εχθρών και ανάγκη εφαρμογής σε διάφορες καλλιέργειες. Απαραίτητες γνώσεις και μέσα για τη λήψη απόφασης επέμβασης σε καλλιέργειες. Υπολογισμός οικονομικών ορίων και εκτίμηση ζημιών. Παρακολούθηση και πρόβλεψη πληθυσμών. Ανθεκτικότητα των φυτών ως προς τα έντομα. 2. Παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης. Αρπακτικά. Παρασιτοειδή και παθογόνοι οργανισμοί. • Κατηγορίες, συστηματική, μορφολογία και βιολογία των αρπακτικών. Εκτροφές αρπακτικών, ρόλος και χρησιμοποίηση αυτών στη βιολογική καταπολέμηση εχθρών. • Κατηγορίες, συστηματική, μορφολογία και βιολογία των παρασιτοειδών. • Αλληλεπιδράσεις φυτού ξενιστή–εντόμου εχθρού–παρασιτοειδούς. Εκτροφές παρασιτοειδών, ρόλος και χρησιμοποίησης αυτών στη βιολογική καταπολέμηση εχθρών. 3. Αρχές και μέθοδοι για την εισαγωγή φυσικών εχθρών. Μέθοδοι και χειρισμοί για τη διατήρηση αλλά και αύξηση της δράσης των φυσικών εχθρών. 4. Μικροβιακά σκευάσματα, ρόλος των παθογόνων στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. 5. Χημική αντιμετώπιση (εκλεκτικά, μερικώς εκλεκτικά και ειδικής δράσης εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, νηματωδοκτόνα). 6. Τεχνολογικά και βιοτεχνολογικά μέσα και μέθοδοι. 7. Ολοκληρωμένη – βιολογική αντιμετώπιση κυριότερων ζωικών εχθρών ανά καλλιεργούμενο φυτό. 8. Αρχές της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών. 9. Στόχοι της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 10. Αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων: Αρχές βιολογικής αντιμετώπισης. Βιολογικοί παράγοντες (μύκητες, βακτήρια, ζύμες). Μηχανισμοί δράσης. Μέθοδοι εφαρμογής. Ηλιοαπολύμανση του εδάφους: Αρχές και τρόποι δράσης. Εφαρμογές. Αποτελεσματικότητα. 11. Αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών ασθενειών: Κυριότερες μετασυλλεκτικές ασθένειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, εσπεριδοειδών και σταφυλιών. Μέθοδοι ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των μετασυλλεκτικών ασθενειών. 12. Αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών σε νέα συστήματα καλλιέργειας (Υδροπονία). 13. Αντιμετώπιση μυκοτοξικογόνων μυκήτων στον αγρό. 14. Βιοτεχνολογία στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενειών. 15. Ορισμός, σκοπός και ιστορική αναδρομή της Βιολογικής Αντιμετώπισης. Μηχανισμοί Δράσης φυτοπροστατευτικών μικροοργανισμών. Πρακτικά θέματα χρήσης και εφαρμοσμένα παραδείγματα φυτοπροστατευτικών μικροοργανισμών. Παγκόσμια και εγχώρια εμπορία φυτοπροστατευτικών μικροοργανισμών. Χρήση ζυμωμένων οργανικών φυτοχωμάτων (composts) στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Μηχανισμοί δράσης των composts. Πρακτικά θέματα χρήσης composts. Εφαρμοσμένα παραδείγματα composts.

Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη