Αρχική

Τίτλος: Στοιχεία Ανθοκομίας

Μαρία Παπαφωτίου
, Παναγιώτης Νεκτάριος , Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
5
7
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Επιλογής
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες και ρυθμιστές αύξησης στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών.
  • Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια των κυριοτέρων καλλιεργούμενων ανθοκομικών φυτών (συνθήκες περιβάλλοντος, πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές τεχνικές, ρυθμιστές αύξησης, συγκομιδή, διαλογή, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία).
  • Αποξήρανση, διατήρηση ανθέων και φυλλωμάτων.
Νικόλαος Ντούλας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ.docx