Αρχική

Τίτλος: Πολλαπλασιασμός Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών

Μαρία Παπαφωτίου
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1.      Εισαγωγή στον τομέα της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

2.      Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που αφορούν την παραγωγή σπόρου κηπευτικών υψηλής ποιότητας (απομόνωση, ποιοτικός έλεγχος, τεχνική καλλιέργειας κ.α.).

3.      Παραγωγή αγενών οργάνων πολλαπλασιασμού κηπευτικών (πατάτα, γλυκοπατάτα, φράουλα).

4.      Η εφαρμογή της τεχνικής εμβολιασμού για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών.

5.      Ιστοκαλλιέργεια για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών.